دستگاه جوجه کشی دقت به فلوئور از لحاظ فیزیولوژیک در مقدمه به خاصیت سمی آن معطوف شد . در سال 1937مقالات ابتدایی پیرامون خواص مسمویت زائی فلوئور در صورت های بخش اعظم حاد آن، توسط Rohlom بصورت مطلب ای کلاسیک ارائه شد . 

ماشین جوجه کشی

آلودگی صنعتی گیاهان و به کارگیری از فسفات حاوی فلوئور به عنوان مکمل های معدنی جهت تسریع رویش گیاهان توجه محققین را نسبت به چگونگی توزیع فلوئور در خاک، گیاهان و بافت های حیوانی و نیز روش های پیشگیری و در دست گرفتن فلوروزین مزمن و هم فاکتورهایی که تحمل نسبت به این عنصر را در گونه های و متعدد حیوانی پایین تأثیر قرار می دهند، برانگیخت . 

منابع 

فلوئور: اکثر مدل های گیاهی ظرفیت محدودی برای جذب فلوئور از خاک دارند، بطور کلی غذای غیر آلوده و کثیف بندرت می تواند استدلال نخستین و حساس در فلوروزیس مزمن حیوان‌ها اهلی باشد . منشا کلیدی فلوئور برای احشام غذاهای تجاری مهیا می‌باشند که دربردارنده کامل کننده فسفات غنی از فلوئور می باشند .منابع متفاوت فلورو آپاتیت ( سنگ های فسفاته) بطور وسیعی از نظر مقادیر فلوئور تفاوت دارا‌هستند که این متعلق به منشاء آنهاست . البته در اکنون حاضر بطور معمول این سنگ ها با به کارگیری از حرارت فلوئور زدایی می شوند بدونآنکه قابلیت و امکان استفاده از فسفر آن‌ها کاهش یابد . 

پودر گوشت و مواد زائد کشتارگاهی صرفا هنگامی که دربردارنده مقادیر بالایی از استخوان باشند، مبداء مهمی از فلوئور محسوب می شوند . بقیه ترکیبات با منشا حیوانی بطور پایداری، مقادیر پایینی فلوئور دارا هستند زیرا بافت های نرم و مایعات تن بندرت بیش از 2-4 میلی گرم فلوئور در ماده خشک خود دارند . 

آب آشامیدنی هم در موقعیت عادی منشا مهمی از فلوئور نمی باشد .Harveyدر سال 1952 گزارش نمود که فلوروزیس مزمن در حیوان ها به دنبال مصرف آبی‌رنگ که به طور غیر طبیعی دربردارنده فلوئور بالا بوده می باشد بروز نموده و این در حالی است که این آب ها از چشمه ها یا چاه های عمیق سرچشمه می گیرند و یا در آبشخورها ویا حوضچه های تخلیه چاههای عمیق جریان دارند . که در فوران های آتشفشانی با گرد و غبار آتشفشانی دربردارنده فلوئور بالا آلوده و کثیف شده اند . 

میزان خطری که یک منبع فلوئور بطور مشخص و معلوم ایجاد می کند، خیر صرفا با مقداری از آن که مصرف می شود بلکه با اعتنا به مسیری که متابولیزه می شود نیز تعیین می گردد . متأسفانه اطلاعات کمی در موضوع قابلیت و امکان به کارگیری فلوئور در غذاهای ارگانیک وجود دارااست ولی احتمالاً میزان آن بالاست . 

تحقیقاتBorges و همکارانش در سال 1998 در برزیل نشان داد که در طیور گوشتی، کبد و قلب نسبت به سایر بافت های قابل انعطاف احتباس فلوئوراید بالاتری داشته اند . 

البته آنچه به لحاظ می برسد این می باشد که کلیه غذاهای ارگانیک مقادیر کافی فلوئور را در حد نیاز حیوانات تأمین می نمایند و موضوع مسمومیت با فلوئور فراوان بارزتر از فقدان آن به چشم می خورد . 

فلوئور یک سم دوچندان تجمع پذیر می باشد و علامتها بالینی آن ممکن است برای هفته های طولانی یا این که ماهها در حیواناتی که مقادیر متوسطی از فلورادی را مصرف را مصرف کرده اند، پیدایش نکند . 

فلوئور 

چه است و در جیره طیور چه نقشی دارد حیوان‌ها با دو مکانیسم در برابر اثرات زیان آور فلوئور مراقبت می شوند . 

ترشح فلوئور به ادرار و تجوع فلوئور در استخوان و تخم مرغ دلایل 

ناشی از مسمویت در طیور: طیور نسبت به مقادیر بالای فلوئور از دسته های مقاوم هستند و طبق گزارش Gerry و همکارانش در سال 1949 ، ماکزیمم میزان بدون خط فلوئور در جیره برای جوجه های در هم اکنون رشد و مرغ های ماده بالغ به ترتیب 300-۴۰۰ و ۵۰۰-۷۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک ( بصورت سنگ فسفات) غذای تهیه و تنظیم گردیده می باشد . در سال 1960 Muhler و Bixler بیان می کنند که در صورتی که نسبت چربی در جیره مضاعف شود، اثر ممانعت از رشد فلوئور بیش از حد مجاز، درجوجه ها عمده می شود . 

Guenter و Hahn در سال 1986 اعلام گردند که توزیع فلوئور در مرغ های مادر و تخمگذار که با فلورید سدیم تغذیه شده اند و به دو صورت می باشد: مقادیر پایین ( 100 میلی گرم در Kgماده خشک) که ارتقاء در غلظت فلوئر استخوان درشت نی را سبب می شوند و این در حالیست که در سایر نقاط بدن تجمع یه خرده رخداد می افتد و کاهشی در تولید تخم مرغ ایجاد نمی شود، مقادیر بالا(۱۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ماده خشک غذا) که سبب می شوند که فلوراید در پوسته تخم مرغ، کلیه ها، کبد، پلاسما و عضله( به ترتیب کاهش مقدار × تجمع یابد در زمان 12 روزه این آزمایش، پرریزی زودرس اتفاق به زمین خورد که به بدون چاره پرنده ها تولک برده شدند، اسهال جزئی فیس داده، اشتها و مصرف خوراک کاهش یافته البته مرگ و میز تغییری نکرده می‌باشد که این موردها اخیر را می توانایی به رسوب فلوئور در تخم مرغ هایی که نهاده می شوند نسبت اعطا کرد که این خود می تواند به قابلیت و امکان جوجه در آوری جراحت برساند . 

همچنین محققان دیگر نیز نشان داده اند که زمانی فلوئور جیره جوجه ها افزایش می یابد رشد و مصرف خوراک کاهش می یابد . 

از گزاره منابع حضور فلوئور در جیره، سنگ های فسفاته از جمله دی کلسیم فسفات می باشند که به مراد تأمین فسفر و کلسیم به جیره های غذایی طیور افزوده می گردد . آسپرژیلوس، شایع ترین بیماری قارچی در مدل های مختلف پرندگان می باشد . این بیماری ، از نظراقتصادی، اصلی ترین بیماری قارچی مشاهده گردیده در شتر مرغها می باشد . 

ماشین جوجه کشی

آسپرژیلوس فومیگاتوس (A .fumigatus) و آسپرژیلوس فلاووس (A .flavous) به یاور آسپرژیلوس نیجر (A .niger) به عنوان عامل این بیماری از شتر مرغهای دچار جدا شده هست . 

همچنین 

این دست اندرکاران از جوجه هایی که به طورمصنوعی به عالم آمده اند، انقطاع سازی شده و خسارات سنگینی را به بار آورده اند دستگاه های هچری آلوده ، منشا کلیدی آسپرژیلوس در جوجه های تازه میلاد یافته می باشند . دما و رطوبت همراه با مواد آلی جانور در تخم های هچ شده ، وضعیت مطلوبی را برای تولید مثل پر سرعت قارچها و ساخت مقادیر مضاعف هاگ فراهم می کند . 

دستگاه های ستروهچر بایستی به طور کامل به وسیله مواد ضد قارچ مؤثر، پاک و ضد عفونی گردد؛ بدین خواسته می توانایی از فرمالین و یا محلول 1% کلینا فارم پس از هر هچ و قبل از جایگزینی تخم ها در دستگاه جوجه کشی استفاده کرد . کاه یا علوفه خشک آغشته به قارچ که به تیتر بستر استفاده می شود و یا یونجه های کم آب گردیده دربردارنده قارچ که شتر مرغ از آن تغذیه می کند، منشا با اهمیت آسپرژیلوس درجوجه های نو تولد یافته و درشتر مرغهای در درحال حاضر رشد می باشد . همچنین رطوبت بالا و تهویه ضعیف به علت ارتقا مقدار آمونیاک به پیدایش آسپرژیلوس امداد می نماید . جوجه های جوانی که زمان کافی جهت کسب ایمنی ارگانیک برعلیه قارچهای ساپروفیت را پیدا نکرده اند بیشترین زد خورد را دارند که در این قضیه بیشتر خسارات مربوط به جوجه های زیر یک ماه می باشد . طیوران بزرگ تا حدودی حاذق به تحمل دلیل بیماریزای مو جود در مواد غذایی انبارشده میباشند . درآب و هوای سرد و در زمستان، گاهی اوقات حتمی می شود که شتر مرغهای جوان را برای مدتی در محفظه بسته مراقبت کرد؛ در این موارد بستر و تهویه مطلوب ساختمان اهمیت متعددی می یابد . بستر شتر مرغها باید تقریبا" هر روز عوض شود و مواد ضد عفونی ضد قارچی مؤثر هم باید مورداستفاده قرارگیرد تا سبب ساز کاهش ساخت مانند قارچها و در سود کاهش هاگهای حاصل از آن‌ها دربستر و ساختمان گردد . پرندگان به طور معمول درمعرض قارچها قرار دارا هستند و صرفا در شرایط مختص ، این قارچها پاتوژن می شوند . آسپرژیلوس معمولا" تحت شرایطی همچون استرس ، نقصان ایمنی بدن ، درمان طولانی برهه زمانی با داروهای آنتی بیوتیکی و یا این که اینکه در صورتیکه دام در معرض مقادیر زیادی از ارگانیسم قرار گیرد، سبب ساخت بیمای می شود . 

علامت ها 

بالینی و یافته های پاتولوژی: همانند مدل های دیگر پرندگان، آسپرژیلوس در شترمرغها معمولا" یک بیماری تنفسی می باشد . تمامی قسمتهای دستگاه تنفسی می تواند درگیرشود ولی اکثر زمان ها در جوجه های برنا ریه ها و در جوجه های بزرگتر کیسه های هوایی درگیر می شوند . استرس یک برهان مستعد کننده برای ابتلا به این بیماری می باشد . علائم بالینی بستگی به محل وشدت ضایعات دارااست که می تواند سبب ساخت صداهای تنفسی تا کوتاه شدن تنفس در شترمرغها گردد . ضایعات جانور در کیسه های هوایی با شنیدن صداهای دستگاه تنفسی تشخیص داده نمی شود . عفونت دستگاه تنفسی با آسپرژیلوس ممکن می‌باشد نصیب فوقانی دستگاه تنفسی را سرگرم کند . در این صورت منجر آماس قارچی نای می شود که ضایعات کوچک گرانولوماتوزی درطول سطح داخلی نای دیده می شود . ولی دربیشتر موارد آسپرژیلوس درشتر مرغها، ریه ها سرگرم می شوند که باعث ایجاد ضایعات شدید گرانولوماتوزی می شود . البته در شتر مرغهایی که ازطریق بستر و یا کاه کثیف ، سرگرم گردیده اند تورم و عفونت شدید قارچی کیسه های هوایی چهره می دهد . در شتر مرغهایی که ریه هایشان درگیر و در گیر آماس گرانولوماتوز ریوی گردیده است ، علامتها بالینی تنفسی به خیر و خوبی چشم نمی شود البته در شتر مرغهایی که در گیر آماس کیسه های هوایی گردیده اند، علائم بالینی تنفسی به خوبی قابل مشاهده هست . 

نشانه ها بالینی در شتر مرغهای مبتلاء مشتمل بر : بی حالی و افسردگی ، بی اشتهایی ، توقف پرورش ، توده شدن خلط در دهن ، یبوست شدید، نرمی استخوان و نهایتا" افزایش مرگ ومیر می باشد . جوجه های در گیر معمولا" با سرهای افتاده و نزدیک به زمین تکان می کنند چنین جوجه هایی دارنده گرانولومها و آبسه های رنگ زرد و سبز متفرق در سراسر بافت ریه خود میباشند . آسپرژیلوس تنفسی درشتر مرغ پنج ماهه ای درشهریور ماه 1383 توسط دکتر کمیلی و مهام تشخیص داده شد . این شتر مرغ یک‌سری روزی نشانه ها افسردگی و بی حالی را از خود نشان می اعطا کرد و با دهن گشوده نفس می کشید ودر هنگام خوراک میل کردن از گله قطع می ماند . پس از کالبد گشایی ، التهاب و عفونت شدید کیسه های هوایی ، هم پا با قطور شدن دیواره ها مشاهده شوید . درگیری ریه ها بصورت کانونهای نکروتیک سبز رنگی قابل تشخیص بود . پس از آزمایشات پاتولوژی و میولوژی این تشخیص تآیید شوید . آسپرژیلوس در شترمرغها صرفا یک بیماری تنفسی نمی باشد . بلکه در حالت خاص ممکن است دستگاه گوارش را مشغول نماید و یا این که چه بسا سبب مشکل‌ها پوستی گردد . 

آسپرژیلوس در دستگاه گوارش شترمرغها ، با نشر زیاد لایه های پیش معده و التهاب شدید آن نمایان می گردد که سبب ساز انباشتگی معده و در غایت مرگ می شود . عفونتهای قارچی دستگاه گوارش معمولا" ازطریق آلودگی های شدید بستر، خوراک و استعمال درازمدت آنتی بیوتیک ها بوجود می آید . درصورتیکه شتر مرغها درمحیطی با رطوبت بالا و بهداشتی ضعیف محافظت شوند ممکن می‌باشد به درماتیت قارچی دچار شوند . ضایعات پوستی آسپرژیلوس ممکن می باشد موضعی باشد یا این که اینکه بخش وسیعی از پوست را فرا گیرد . آزمایشات بافت شناسی ریسه های انشعاب یافته ای را نشان می دهد که درلایه های پوست رسوخ کرده اند . 

دامپزشکان استرالیایی ، آسپرژیلوس ریوی جان دار در شترمرغهای 6 ماهه را تعریف کرده اند . این شتر مرغها در محیط به هم ریخته و بستر مالامال گرد وخاک و محیطی با دما و رطوبت بالا محافظت می شدند . پرنده های مبتلا ممکن می باشد عامل بیماری را در اواخر مدت انکوباسیون و یا این که در اوایل به جهان آمدن کسب کرده باشند که این دلیل عفونی مخفی بوسیله استرس فعال می شود . پرنده های در گیر به این بیماری دچار تنگی نفس ، سیانوز و کاهش مقاومت فیزیکی بدن می شود . بیماری قارچی آسپرژیلوس در شترمرغهای بالغ ممکن است به گونه های گرانولوماتوزی بروز کند . 


روشهای تشخیص : عائم بالینی توسط کشت مثال های دستگاه تنفسی ، رادیو گرافی ، اولتراسوند، اندوسکوپی و آزمایشات سرولوژیک تأیید می شوند . برای ردیابی و تشخیص وجود آنتی بادی های آسپرژیلوس در سرم ، می توان از عصاره آسپرژیلوس به عنوان یک آنتی ژن درآزمایش agar gel diffusicon test به کار گیری کرد . همچنین از آزمایش ELIZA نیز می توان در تشخیص این بیماری استفاده کرد . یک شتر مرغ 4 ماهه با وزن 24 کیلوگرم مبتلا به این بیماری در آمریکا زمینه آزمایشات قرار گرفت و نتایج تحت مشاهده گردید . این پرنده ضعیف بوده و با دهان گشوده تنفس می کرد و دائما" بالهایش را به سمت زیر و بالا حرکت می اعطا کرد . 

این شتر مرغ در گیر لویتوزیس11/900 ? L : normal , 15/27 ? L) ( هیپوگلیسمی 

( 150 – 200 mg/dl : normal , 365 mg/dl ) و افزایش کار آسپارتات ترانسیناز552ul ) ( 90 – 15 ul :, normal, رادیو گرافی از حوزه‌ سینه در حالیکه شتر مرغ ایستاده بود انجام گرفت و اپسیفیکاسیون ( opacification) کیسه های هوایی و قطور شدن پرده جنب را نشان اعطا کرد . 

برونکوپی با ویدیو اسکوپ قابل انعطاف به اندازه 3m × 9/8mm انجام گرفت که در قسمت انتهایی نای پلاکهای سبز رنگی مشاهده شد و بعضا از برنش های ثانویه کاملا" بسته شده بود و با راه اندوسکوپی از نواحی متعدد این پرنده برای محاسبه نمونه های بافت شناسی نیز قطع شد درمان 

: هیچگونه معالجه مؤثر و عملی در برابر تضارب های سیستمیک آسپرژیلوس در مزارع رشد شتر مرغ وجود ندارد و پیشگیری فقط شیوه مؤثر در برابر این بیماری می باشد . کلیدی ترین اقدام در مواجه با شیوع آسپرژیلوس یافتن منبع آلودگی و جلوگیری از عفونت بیشتر به وسیله هاگها و ضدعفونی ضد قارچی می باشد . در مورد ها تک گیر، شتر مرغها را می توانایی با تجویز داری ایتراازول (Itraconazol) با دز mg/kg 10 به مدت 5 تا 10 روز معالجه کرد ( در رخ مصرف این دارو بایستی توجه شود که در شرای علامت ها عصبی چهره داد، دارو قلیل یا این که متوقف شود) . همچنین می بضاعت و توان از محلول 1:50 انیلوازول ( enilkonazole) استعمال کرد، یا از دود ناشی از قرص های انیلوازول در درمان پرنده ها کمک برد که در این حالت می بایست همه پرنده ها به محلی کوچک و بسته برده شوند تا مجبور به استنشاق این دارو گردند . معالجه با کتوازول به میزان 10 تا 20 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن زنده بصورت یک تزریق روزانه به برهه زمانی 7 روز ممکن می باشد با موفقیت همپا باشد . 

به منظور ضد عفونی کردن انکوباتورها، دستگاههای هچری و بستر می بضاعت و توان از محلول 1% اینلازول( کلینا فارم ) به فیس اسپری به کارگیری کرد . همینطور این محلول در درمان عفونتهای قارچی پوستی و تنفسی نیز مورد به کارگیری قرار می گیرد . دردستگاههای هچری که توسط قارچها آلوده گردیده اند دود ناشی از قرص های انیلوازول می تواند در هچ مورد استعمال قرار گیرد . تا شدت آلودگی در جوجه های نو متولد گردیده را کاهش دهد . 


مرگ غیر قابل تشخیص که عموما به عنوان سندرم مرگ ناگهانی (sds) نام برده می‌شود .

ماشین جوجه کشی

تشخیص : sds در جوجه های گوشتی وضعیتی می باشد که جوجه ها سوای هیچ ادله قابل تشخیص تلف میشوند سه نگرش کلی برای مدل بندی این جوجه ها وجود دارد الف) بدن در شرایط خوب با لوله گوارش پر و بدون هیچ علامت تخریبی پس از مرگ .

ب) وضعیت بدن خوب لوله گوارش مالامال عده شدن خون و خلط در ریه ها و یا اندام های دیگر ، قلب تعالی و بطن منقبظ شده ، وجود ه های خون در دهلیز ها ، روده های متسع شده ، کیسه های صفرا خالی و ماهیچه های سینه و ران رنگ پریده .

ج)بدن در وضعیت سلامت ، لوله گوارش مالامال ، توده شدن خون در شش ها ، ادم عمومی در حفرههای سینه و بطنی ، کبد بلندمرتبه و آبکی و تجمع شدید خون در ششها . ادم همگانی در حفره های سینه ای وبطنی ، کبد بلندمرتبه و آبکی و تجمع شدید خون در دهلیز ها و بطن ها .

ادم ذکر گردیده از موقعیت مایع کف آلود در برونش ها تا مایعی که فضاهای حفره پشتی سینه را پر می نماید متغییر هست . البته 25 درصد جوجه ها ششهای ارگانیک دارند ، البته در مورد سایر جوجه ها ، تجمع شدید خون ، التهاب و آماس سلول تصفیه کننده موی وجود دارااست که این عارضه ها پس از مرگ حاصل می شود و جوجه های نو تلف شده علائمی ندارند .

سن وقوع سکته : تلفات ناشی از وقوع sdsممکن می‌باشد از دو روزگی تا نقطه پایان عصر وجود داشته باشد و حداکثر تلفات در بخش ها متعدد گوناگون باشد . به عنوان مثال در انگلستان و استرالیا حدکثر تلفات در مفته اولیه و در کانادا و اروپا هفته سوم و چهارم گزارش شده است و بعضا گزارشات تلفات را فی مابین 21 و 27 روزگی ابلاغ کرده اند . میزان تلفات ناشی از سکته مختلف بوده که از 5/ تا 5 و حداکثر تا 77 درصد هم مشاهده گردیده .

اثر جنسیت : طبق نتایج محققین سکته در نر ها بیشتر از ماده ها بوده به طوری که 70 درصد تلفات ناشی از سکته در گله های مخلوط مربوط به نرهاست .

غلظت سرمی یک‌سری مواد معدنی مانند کلسیم ، مس، روی، پتاسیم ، سدیم و فسفر پس از مرگ تغییر و تحول پیدا کرده اند .

کردار پیش از مرگ : چندین مطالعات از طریق فیلم ویدئویی و چک مداوم حرکات و اخلاق و رفتار جوجه هایی که دارنده حالت یکسان بودند ، انجام گردید و مشاهده شد که جوجه ها ی تلف شده دقایقی قبلی از مرگ دارنده خوی مشابهی با سایر جوجه ها بودند و صحیح پس از مرگ ، هجوم ناگهانی به علت از دست دادن تعدل ، بال پر و بال زدن شدید و انقباضات شدید ماهیچه ای ایجاد گردید . بعضی از جوجه ها یی که به علت سکته تلف میشوند موقع مرگ جیغ استنشاق میکنند تعدلاشان را از دست میدهن به پشت یا این که سینه میافتند .

دست اندرکاران

اثر گذار در وقوع سکته الف ) حساسیت های نژادی و وراثت : در وراثت در فی مابین سویه مادری و پدری والد مادری رابطه بیشتری جود دارد .

ب) عامل ها محیطی : اکثر محققین تنوع دوچندان در مقدار وقوع sds را به اختلاف ودبیریتی و تغذیه ای نسبت می دهند و عوامل محیطی زیادی از قبیل صدا ، تراکم ، تنش حرارتی یا اثرات متقابل را در وقوع آن دخیل می دانند . اندازه تلفات حاصل از sds در دی ماه بیشترین و کمترین دما و در تیر ماه تحت ترین حد قرار دارد و ارتقاء وقوع تلفات در ماههای سرد سال گزارش گردیده میباشد .

ج) نور : رژیم های نوری در صنعت جوجه گوشتی برهان محیطی فراوان ویژه ای هست و اثر بسیار شدیدی روی عملکرد می گذارد . آزمایشات نشان عر که شدت بسیار نوروروشنایی وقوع sds را ارتقا می‌دهد ، ولی اختلاف تلفات در تاریکی و نوروفروغ شدید در کلیه پژوهش ها یکسان نبوده میباشد . به هر حالا نتایج عمده تحقیقات نشان ارائه میکنند که برنامه نوردهی شدت این بیماری را کاهش می‌دهد . ولی نقش فروغ در بیماری زایی sds شناخته نشده میباشد . همینطور بالا بودن تراز ملاتونین خون این عرضه را افزایش میدهد .

د) تغذیه : عواملی زیرا سرعت پرورش ،پروتئین های جیره ، چربی ها ، دانه غلات ، ویتامیت ها ، مواد معدنی و حبه کردن طعام ، روی وقوع sds موثرند . مطابق آزمایشات انجام شده کمیت و کیفیت پروتئین جیره در کاهش سکته نقش داراست . اما این نتایج اثبات نیستند به عنوان نمونه صرفا در بعضا موارد مصرف روغن گیاهی نسبت به حیوانی وقوع سکته را کاهش مدهد . همینطور مصرف زیاد گندم .و ذرت ناچیز در جیره سکته را ارتقاء می دهد . حبه کردن با بخار و فشار آلرژی به سکته را فراوان می‌کند مصرف زیاد پروتئین نیز ابتلا به این سندرم را ارتقاء می‌دهد . و افزودن استیل سالسیلیک اسید به جیره کل تلفات را کاهش میدهد . ولی بر روی وقوع سکته اثری ندارد . بیشتر کردن بتا- هیدروکسی – بتامتیل بوتیرات به رژیم مصرفی این عارضه را اندک می کند . تجویز 62/ گرم بیکربنات پتاسیم به ازای هر مرغ در آب آشامیدنی به بازه زمانی سه روز تلفات را کاهش می دهد و ادغام 6/3 کیلوگرم از آن در هر بدن طعام تلفات را تا تراز قابل قبولی ناچیز کمیکند و این احتمالا به علت تاثیر غیر بی واسطه نمک زید جیره بر وقوع آسیت باشد شفاف میباشد که سندرم مرگ ناگهانی در اثر سرعت بسیار رشد به واسطه برخی تغییرات متابولیسم و به خصوص تعادل اسید و گشوده بدن صورت میدهد . این سندرم را با تغییردر تغذیه و یا مدیر که موجب کاهش پرورش می گردد میتوان ریشه کن نمود .

ه) محدودیت غذایی و سرعت پرورش : تحقیقا نشان داده که محدودیت غذایی با کم کردن سرعت رویش وقوع سکته را کاهش میدهد . همینطور ارتقاء پروتئین در جیره اتدای عصر با کاهش تنش فشار روی سیستم قلب و عروق ،تلفات اولیه دوره را قلیل می نماید . معمولا مرغ های درشت خیس عمده مبتلا سکته می گردند .

ی) اثر بعضا ویتامین ها در سکته : بر اساس پاره ای مطالعات در بین اندازه بیوتین غذا و سکته قلبی پرنده ها ارتباط ای وجود داراست . معمولا اندازه بیوتین مو جود در کبد جوجه های تلف شده کمتر از مقدار بیوتین کبد جوجه های سلامت می باشد . نبود بیتین در جیره های که دارنده چربی بالا میباشند خطر مرگ ناگهانی را کاهش می دهد و علت آن تغییر و تحول در سنتز پروستاگلاندین می‌باشد که در تضاد با عمل قلب هست . کاهش پروستاگلاندین در بافت قلب یار با کمبود بیوتین چشم می‌گردد از این رو به کارگیری از بیوتین تا حدودی سبب پیشگیری از این سندرم میشود . مقدار سفارش شده بیوتین در جیره غذایی 300 تا 400 پیپی بی می باشد که مراتب فراتر از حدی است که در جیره های عادی قضیه به کار گیری قرار می گیرد . علاوه بر بیوتین ، بیش تر نمودن 3 گرم تیامین و 5 گرم پیریدوکسین در هر بدن غدا سبب ساز بهبود بنیه طیور و کاهش تلفات سنرم مرگ ناگهانی در گله می‌گردد .


جوجه بلدرچین ظریف و لبریز تحرک میباشد و در بدو به دنیا آمدن بضاعت تطابق با دمای محفظه فضا خود را ندارد و حساسیت متعددی در برابر تغییر تحول دمای محیط دارد و به شدت جراحت پذیر می باشد . در روزهای اولیه دمای 36 تا 38 جايگاه سانتیگراد برای جوجه بلدرچین مطلوب هست و هوای پاک و سرشار از اکسیژن برای در روز های اولیه به دنیا آمدن بسیار حائز اهمیت هست . به تدریج با گرانقدر شدن جوجه ها حرارت محیط کم می شود و در 6 تا 7 هفتگی به 22 تا 24 سکو سانتیگراد کاهش می یابد .

ماشین جوجه کشی

جوجه های بلدرچین می بایست در دمای 21 سکو سانتیگراد باشند . 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت فروغ تا سن 5 هفتگی ( هنگامی که بلدرچین ها به قفس های تخمگذاری منتقل میشوند ) برای ادامه حیات جوجه ها کافیست .

قفس بلدرچین های نر و ماده برای پرورش بهتر آن ها می بایست از هم انقطاع باشد . در وضعیت رویش در بسترمساحت 150 تا 180 سانتی متر مربع به ازای هر جوجه با در نظر گرفتن فصل و جور جوجه ها برای هر جوجه از 2 .5 تا 3 سانتی متر دانخوری و 1 .5 تا 2 سانتی متر آبخوری استفاده می شود .

البته واجب به ذکر هست برای جوجه های بلدرچین تا سن 3 هفتگی استعمال از 2 سانتیمتر دان خوری و یک سانتی متر آبخوری اضطراری می باشد . همینطور برای استفاده برداری مطلوب و راندمان عالی از این امر داشتن فضای بسته 75 سانتی متر مربع و فضای تکان 75 سانتیمتر مربع تا سن 3 هفتگی نیز اامی می‌باشد .


تامین آب بهداشتی جهت تندستی گله و کارایی بهینه اقتصادی آن ضروری هست .خطوطی که آب را به پرندگان می رساند روشن نیستند،لذا دیدن آنچه داخل لوله ها اتفاق می افتد غیر ممکن می باشد .به همین عامل در مدت پاکسازی و ضد عفونی فارم در میان دو جوجه ریزی این بخش از سالن ها می تواند به راحتی فراموش شود .لذا دقت به پاکسازی سیستم آبخوری پس از هر گله امری حتمی می‌باشد . 

ماشین جوجه کشی

بهداشت پیروزی آمیز آب با تمیز کاری اثر گذار خطوط آبخوری آغاز می شود .تنوع و تغییر پذیری سیستم های آبخوری موجب بحران در انتخاب راه پاک سازی می شود اما می بضاعت و توان با داشتن اطلاعاتی از کیفیت آب،ابزار صحیح و اندکی همت بر آن ها فائق آمد .با 

پیروی از ارشاد های پایین طیوران شما آب با کیفیت در اختیار خواهند داشت: قدم 

اول:آنالیز آب را داشته باشید آب را جهت مواد معدنی که موجب رنج آن می شود بررسی نمایید کلسیم،منیزیم، و منگنز،اگر آب محتوی بیش از 90PPM مجموع کلسیم و منیزیم و یا این که 0/05PPM منگنز باشد در حیث دریافت کردن سختی گیر و یا این که اسید در برنامه تطهیر خطوط آبخوری مورد نیاز خواهد بود .این ترکیبات رسوب مواد معدنی در خطوط آبخوری و بست ها (اتصالات آن) را از در میان می برد . 

گام 

دوم:اتخاب تمیز کننده بهداشتی یک ماده منزه کننده بهداشتی که بطور موثری کارکشته به حل کردن و از دربین بردن همه بیوفیلم یا این که گل و لای موجود در سیستم آبخوری یاشد را انتخاب فرمائید .از بهترین مواد جهت این منظور محلول های تغلیظ گردیده پراکسد هیدروژن می باشد . 

قبل از به کارگیری از هر تمیز کننده قوی،از کارکرد صحیح مخازن آب مطمئن شوید زیرا در این فیس فشار هوای ایجاد گردیده در خطوط آبخوری به راحتی تخلیه می شود .قبلی از استعمال از پاک کننده ها جهت خودداری از جراحت های غیر واجب یه سیستم آبخوری با تامین کنندگان تجهیزات م کردن نمائید . 

قدم 

سوم:آماده سازی محلول پاک کننده از قویترین سفارش گردیده در بروشور ماده مسئله نظر جهت حصول شایسته ترین فیض استعمال نمائید .بیشتر مقسم های سیستم آبخوری صرفا بضاعت پخش کردن غلظت های در میان 8/0 تا 6/1 درصد از ماده اساسی نخستین را دارا‌هستند .لذا در صورت نیاز به غلظت های بالاتر،بهتر می باشد محلول پاک کننده غلیظ اول را در یک تانک تعالی حل کرده و فارغ از به کارگیری در سیستم آبخوری توزیع فرمایید . 

برای مثال در حالتی که محلول 3% مورد نیاز می‌باشد سه حجم از ماده تمیز کننده را با 97 حجم آب برای ایجاد محلول آخری ادغام فرمایید .از مالامال اکسید هیدروزن 35% با رقت 3% به عنوان پاک کننده ایده آل جهت سیستم های آبخوری می بضاعت و توان اسم پیروزی . 

گام 

چهارم:شستشو و منزه کردن خطوط جهت پر کردن و پاک نمودن 30 متر لوله آبخوری به قطر 20 میلی لیتر به 30 تا 38 لیتر آب نیاز می باشد .در صورتیکه سالنی با 150 متر طول و دو خط آبخوری داشته باشیم می بایست حداقل 380 لیتر محلول پاک کننده ساخته شود .خطوط آبخوری به نحوی باید پباده سازی گردد که امکان گشوده شدن و تخلیه کامل را در دوران پاک سازی داشته باشد . 

جهت 

پاک سازی خطوط آبخوری از پروسه پایین پیروی کنید: 1-لوله های آبخوری را برای تخلیه شدن بی نقص باز کنید . 

2-مواد منزه کننده را وارد لوله های آبخوری نمائید . 

3-آب خروجی از لوله ها را ملاحظه کنید تا از وجود مواد تمیز کننده در آن مانند کف مطمئن شوید . 

4-لوله 

های آبخوری را پس از مالامال شدن از مواد منزه کننده بسته و بگذارید مواد طبق سفارش کارخانه ساخت کننده در لوله ها باقی بماند (در فیس امکان بیش از 24 ساعت) 5-بعد از گذر کرد دوران زمان مشخص مواد منزه کننده را با فشار آب از لوله های آبخوری خارج فرمائید .آبی رنگ که برای این منظور به کار گیری می شود باید حاوی به عبارتی سطح از ماده منزه کننده باشد که بطور نرمال در آب آشامیدنی پرندگان وجود داراست .در غیاب برنامه استاندارد بهداشتی آب،می توانایی یک محلول غلیظ نخستین با افزودن 113 گرم هیپوکلریت سدیم 5% به ازای هرلیتر درست کرد و بعد از آن آن را به نسبت 5/7 گرم در هر لیتر رقیق ایجاد .به این وسیله آب شستشویی با 3-5 PPM کلر آماده خواهد گردید . 

6-پس از منزه کردن،پاکسازی و تخلیه سیستم،آب تامینی بایستی نو و کلرینه گردیده باشد (3-5 PPM در دورترین آبخوری از منبع) .در صورت استعمال از دستگاه میزان گیری کار اکسیداتیو (ORP)،عدد آن دست کم باید 650 باشد . 

لوله های آب از چاه تا سالن های مرغداری هم در در میان دو گله بایستی پاک و تطهیر شوند .بهترین موقعیت عدم تخلیه آب لوله های بیرون از سالن از طریق لوله های داخل تالار می باشد .لذا جهت تخلیه لوله های آب بیرون،شیلنگ رابط لوله های خارج تالار را به تانک دارویی وصل کرده و از روش این سیستم اقدام به تخلیه آب و پاکسازی لوله های آب خارج سالن می نمائیم . 

گام 

پنجم:حذف ترکیبات معدنی پس از پاک کردن خطوط،با استعمال از رنج گیر یا ترکیبات اسیدی می توانایی نسبت به حذف ترکیبات معدنی اقدام کرد .به کار گیری از ترکیبات شیمیایی باید بر مبنا پیشنهاد کارخانه آفریننده رخ گیرد .یک عدد از موادی که به این مراد بکار می رود اسید سیتریک می باشد . 

1-یک محلول غلیظ اول بوسیله مخلوط کردن 2-1 بسته اسید سیتریک در 8/3 لیتر آب بسازید (هر بسته تقریبا دربرگیرنده 410 گرم می باشد)و بعد آن را به نسبت 5/7 گرم در لیتر رقیق فرمائید (8% درصد یا این که 128/1)خطوط آبخوری را با این محلول پر کرده و اذن دهید 24 ساعت باقی بماند جهت حذف بهینه مواد رنج زا،PH پایین 5 لازم می باشد . 

2-خطوط آب را تخلیه نمائید یک محلول غلیظ نخستین که شامل 90-60 گرم هیپو کلریت سدیم 5% یه ازای هر لیتر می‌باشد درست کنید .این محلول را به نسبت 5/7 گرم در لیتر (8% یا این که 128/1) رقیق نموده و خطوط آبخوری را مجددا با آن مالامال و 4 ساعت در این شرایط باقی گذارید .این غلظت ازکلر باکتری های باقی‌مانده را کشته و بقایای بیوفیلم ها را حذف خواهد کرد . 

3-شستشوی نهایی خطوط را با آب آشامیدنی که حاوی مرحله نرمالی از ماده تمیز کننده می باشد انجام دهید (سطح نرمال از ماده تمیز کننده بوسیله ادغام کردن 30 گرم از هیپو کلریت سدیم 5% در هر لیتر آب که به نسبت 5/7 گرم در هرلیتر رقیق گردیده می باشد بدست می آید .) شستشوی ذیل فشار را تا زمانیکه آب لوله ها حاوی بیش از 5 PPM کلر نباشد ادامه دهید . 

قدم 

ششم:سیستم را منزه نگهدارید پس از ضد عفونی،مهم اینست که سیستم آبخوری منزه نگه داشته شود .یک برنامه روزانه مطلوب جهت بهداشت آب بنا کردن فرمایید برنامه بهداشتی ایده آل جهت خطوط آبخوری مشتمل بر تزریق تمیز کننده مطلوب و یک اسید می باشد .اجرای این برنامه نیازمند وجود 2 مقسم یا این که تزریق کننده محلول اول را با هیپو کلریت سدیم (غلظت 5%) به اندازه 40 گرم در لیتر صحیح کرده و آنگاه به نسبت 5/7 گرم در لیتر در آب آشامیدنی رقیق نمایید .هدف تامین آب آشامیدنی بهداشتی با مرحله پیوسته ای از 3-5 PPMکلر در دورترین نقطه تالار از مقسم می باشد . 

سایر 

ضد عفونی کننده ها: ازن (O3) یک یاکتری کش،ویروس کش و اکسید کننده شیمیایی زیاد اثر گذار می باشد .ازن با آهن و منگنز برخورد می دهد تا هر دو آنها با سهولت بیشتری توسط غربال اسیون امکان حذف پیدا نمایند .همچنین ازن غیر متعلق به PH کار کرده و می تواند در چهره استفاده همزمان با کلر،آن را غیر فعال نماید .ازن با وجود این که یک ضد عفونی تماسی بوده و به سرعت پخش می شود البته هیچ باقی مانده ای در سیستم آبخوری باقی نمی گذارد .از آنجائیکه مشکل ها به کارگیری از دی اکسید کلر در نمونه های نو ساخت گردیده برطرف گردیده هست لذا این فرآورده روش خویش را به بازار بعنوان یک ضد عفونی کننده مطلوب باز کرده می‌باشد .دی اکسید کلر به همان میزان کلر در کشتن باکتری ها مفید می باشد و دارای تاثیر بیشتری در کشتن ویروسها و حذف آهن و منگنز است .اثر دی اکسید کلر توسط PH زیر تاثیر قرار نمی گیرد . 

نکته 

های نهایی 1-از اسید بعنوان تنها روش ضد عفونی آب استفاده نکنید چون اسید به تهایی سبب ساز پرورش باکتری ها و قارچ ها در سیستم های آبخوری می شود . 

2-عمومیت استعمال از لبریز اکسید هیدروژن بعنوان یک ضد عفونی کننده آب در حال ارتقا است .PH و قلیائیت بی کربنات نقش مهم را در مقدار تاثیر مالامال اکسید هیدروژن امکان ذخیره سازی در واحد را دارا است البته کیفیت آن به مرور مقطع کاهش می یابد .این ماده یک اکسید کننده قوی بوده ولی هیچ باقیمانده ای به جای نمی گذارد . 

3-پر اکسید هیدروژن یک عکس العمل دهنده کارکشته هست و عمل با آن به محافظت متعددی نیاز داراست .آزمایشات ضروری روی هر ماده شیمیایی باید قبلی از بکار بردن آن انجام گیرد .پیروی از راهبرد استعمال از این ماده جهت دوری از جراحت رسانی به افراد و امکانات فراوان مهم می باشد . 

لبریز اکسید هیدروژن 50% که با نیترات نقره ثبت گردیده می باشد یک ضد عفونی کننده بسیار مفید و بوده که آسیبی به خطوط آبخوری نمی رساند . 

۴-زمان تجویز مواد دیگر در آب آشامیدنی طیور،بهتر میباشد از مصرف کلر و سایر ضد عفونی کننده ها ممانعت بعمل آید .کلر،واکسن ها را غیرفعال کرده و تاثیر برخی از داروها را کاهش می دهد .استفاده از کلر و یا بقیه ضد عفونی کننده ها را پس از اتمام مصرف دارو،واکسن و . . . از رمز بگیرید . 

5-دستورالعمل های بهداشت خطوط آبخوری می تواند تابعی از ضوابط محلی باشد .لطفا با کارشناسان محلی در تماس بوده و همواره از دستور العمل های کارخانه تولید کننده پیروی فرمائید . رویش 
طیور گوشتی 
مراحل رو به ارتقاء جمعیت میهن ایجاب می نماید که تولید ها متناسب با نیاز های غذایی بهبود و افزایش یابد ، که در این راستا نقش تولید ها گوشت سفیدبر همگان روشن هست .بدیهی می‌باشد گوشت مرغ به سبب ساز مزیتهای فراوانی که دارد به تیتر منابع تامین پروتئین می تواند در مرزوبوم مطرح و نیاز عمومی را در این مورد مرتفع کند . 

هزینه 
رویش مرغ گوشتی 
انگیزه کلیدی طرح احداث مرغداری استحصال منتخب از محصولات گوشت مرغ استان طی 5 زمان رویش جوجه یکروزه در سال می باشد که جوابگوی قسمتی از سرانه مصرف پروتئین در استان خواهد بود . همینطور این قبیل طرح ها منجر اشتغال یک‌سری از اشخاص و تامین معیشت خانوارهای آنها می باشد و کود تولیدی حاصله هم در خصوص تقویت زمین ها زراعی دارای استعمال می باشد . 

خوشبختانه امروزه در دنیای وب منابع متعددی در قضیه یادگرفتن و ارشاد در رابطه با رویش طیور گوشتی موجود میباشد . 
اما باز هم نیاز دیدیم که یک مرجع بدون نقص ودر دسترس جهت ارشادوراهنمایی عشق و علاقه مندان به رویش مرغ و طیور گوشتی توده آوری کنیم , آرزو ست که قضیه دقت و رضایت شما دوستان عزیز واقع شود . 

کلمه رویش طیور گوشتی به معنی خرید جوجه های یکروزه و محافظت از آن‌ها طبق یک برنامه تغذیه ای و بهداشتی و رسیدن به وزن مطلوب کشتار می باشد . 

هزینه 
پرورش مرغ گوشتی وزن جوجه های یکروزه معمولا حدود 42 گرم است که آنگاه از گذر کرد بازه زمانی رشد که 42 روز می باشد به وزن 2500 گرم می رسند . 

تامین مواد غذایی زمینه نیاز مسئله نیاز مردمان به خصوص در کشورهای دنیا سوم به یک عدد از مهم ترین مساله آن کشورها تبدیل گردیده است . با توجه به ارتقا روز افزون جمعیت عالم و نیز افزایش مرحله بهداشت و کاهش مرگ ومیر و نیاز روز افزون آدمی به مواد غذایی منجر گردیده هست تا بشر به دنبال منابع غذایی دیگر و جدید باشد که یکی از این منابع گوشت طیور می باشد . از مهم‌ترین مسائلی که سبب ساز رویش چشمگیر صنعت رشد طیور گشته است قیمت غذایی بالای گوشت طیور ، اندک بودن افت پس از کشتار ، سالم وبهداشتی بودن گوشت طیور ، امکان هضم وجذب بالا ، سرعت پرورش پر سرعت ، صرفه جویی در مقام و زمین و رجوع و برگشت پرسرعت سرمایه می باشند . 

انگیزه از اجرای این طرح گردش سرمایه در سرزمین ، ارز آوری ، ساخت و استفاده وری ، تامین گزیده از پروتئین حیوانی موضوع نیاز مملکت ، خودکفائی در قضیه ایجاد گوشت سپید و استعمال از نیروهای جوان و متخصص جهت استحصال گوشت مرغ طی 5 دوره رویش جوجه یکروزه می باشد . 

خلاصه 
طرح : با 
دقت به اینکه رشد مرغ گوشتی نسبت به رشد بقیه حیوانات و طیور دارای امتیازات و خصوصیات اختصاصی به فرد می باشد ، لذا فعالیت در این فن دارنده صرفه اقتصادی بوده و به پاره ای از امتیازات به شرح پایین اشاره می گردد : - نسبت ضایعات در گوشت مرغ در مقایسه با سایر دام ها کمتر میباشد ، به طوری که در گوشت گوسفند ضایعات حدود 50 % و در مرغ حدود 25 % است . 
- کوشت مرغ از حیث هضم و جذب بعد از آن از گوشت ماهی خوبتر از بقیه پروتئین ها می‌باشد . 
- پرورش مرغ به سادگی امکان پذیر است و در محیط محدود تعداد متعددی را می بضاعت و توان پرورش داد . 
- سرعت رشد مرغ نسبت به سایر دام ها اکثر میباشد به طوری که یک جوجه به وزن حدود 50 گرم بعد از آن از 6 تا 8 هفته به حدود 40 برابر وزن خود خواهد رسید .
- ضریب تبدیل جیره غذائی به گوشت در مرغ نسبت به بقیه دام ها بالا بوده به طوری که در مرغ های اصلاح شده این ضریب 2 تا 2/2 و در گوساله و گاو در میان 6 تا 9 % متغیر است . 

انواع 
لانه تخمگذاری در طیور و استانداردهای مربوطه مرغ معمولا بر حسب غریزه ، به تخمگذاری در جای معینی عادت دارد ؛ از این رو با دقت به این غریزه ، در تالار مرغهای تخمگذار ، بایستی به تعداد معینی آشیانه تخمگذاری نصب نمود . این دستور سبب ساز سهولت توده آوری تخم مرغها شده و از شکستن و هم آلوده و کثیف شدن آن‌ها خودداری می نماید . لانه های تخمگذاری انواع متفاوت داشته و ممکن هست از مال چوب ، آهن و چه بسا پلاستیکی باشد . 
در کشور ایران معمولا آشیانه های تخمگذاری از آهن (ورق ) ساخته می شود ، چون شستشو و ضد عفونی آن ، آسان و تداوم آن بخش اعظم هست . 
همانطوری که گفته شد این آشیانه ها انواع مختلفی دارا‌هستند که ذیلا هر یک به طور غیروابسته توضیح داده می شوند: الف) 
آشیانه های تخمگذاری انفرادی معمولا مرغها به لانه های تخمگذاری انفرادی عشق و علاقه بیشتری دارند . 
ابعاد این لانه ها برای نژادهای سبک ، عرض ۳۰ سانتی متر ، طول ۲۵ سانتی متر و طول ۲۵ سانتی متر بوده و برای مرغهای تخمگذار نژاد سنگین بعد ها نام برده به ترتیب ۳۷ و ۳۰ و ۳۰ سانتی متر می باشد . لانه های انفرادی زمینه نیاز در کنار نیز و در راز تا راز سالن قرار گرفته و ممکن می باشد به رخ یک طبقه و یا این که دو طبقه ساخته شوند . 
مدخل ورودی لانه به صورت سوراخ بزرگی در جلو قرار گرفته هست تا مرغها بتوانند به راحتی وارد آن شوند . برای راحتی مرغها معمولا کف آشیانه را با کمی تراشه نجاری فرش می کنند . معمولا برای هر ۴ یا ۵ مرغ تخمگذار ، یک آشیانه تخمگذاری انفرادی در نظر گرفته می شود . 
ب) 
آشیانه های تخمگذار گونه جمعی در این آشیانه تخمگذاری به شکل جمعی انجام می گیرد و کالا این آشیانه ممکن میباشد از چوب یا این که آهن سفید و یا پلاستیک باشد . طول و عرض و ارتفاع این آشیانه ها به ترتیب ، ۱۸۰ ، ۶۰ و ۳۸ سانتی متر بوده و برای ۵۰ قطعه مرغ تخمگذار یک لانه جور جمعی در نظر گرفته می شود . سقف آن با زاویه ۴۵ جايگاه شیب دار بوده و به وسیله لولا باز و بسته می شود . باطن آشیانه به وسیله دیواره های کوتاهی تقسیم بندی می شود تا مرغها حین تخمگذاری مزاحم یکدیگر نشوند . شایان ذکر میباشد که مدخل ورود مرغها در نصیب جلو لانه قرار دارد . 
ج) 
آشیانه های تخمگذاری اتوماتیک این لانه در مرغداریهای تبارک ، همچنین در تشکیلاتی که تخم مرغ جوجه کشی تنظیم می شود ، همگانی بوده و برای عده آوری تخم مرغ احتیاج به خدمتکار نمی باشد . آشیانه های تخمگذاری به شکل انفرادی و سرتاسری قرار گرفته و ممکن میباشد از یک سطر به طور ساده و یا دو ردیف پشت به پشت تشکیل شده باشند . 
کف لانه تخمگذاری ، دارنده شیب ملایمی از جلو به عقب می‌باشد ، به‌این ترتیب هنگامی که تخم مرغ گذاشته شد ، به آهستگی غلتیده و به بیرون از لانه به کانالی که نوار جمع آوری تخم مرغ در آن قرار گرفته می باشد سوق‌دهی می شود . در این موقعیت به وسیله نوار نقاله به طور اتوماتیک به تکان درآمده و تخم مرغها به انبار انتقال می یابد . 
هزینه این جور لانه گران بوده و علاوه بر این ، مدام یک‌سری از مرغها در روی بستر تخمگذاری می نمایند و به عبارتی طوری که گفته شد این سیستم فقط در مرغداریهای والا مقرون به صرفه هست . 
د) 
لانه های انفرادی این لانه های انفرادی بوده و هر کدام دارای درب تله ای میباشند که با ورود مرغ به باطن آشیانه ، درب بسته گردیده و مرغ می بایست پس از حبس شدن ، به وسیله کارگران آزاد شود ، لانه های تله ای برای رکوردگیری تعداد تخم مرغی که یک مرغ ساخت می نماید ، به کار گیری می شود . در این سیستم هر مرغ شماره مشخصی داراست و این شماره بر روی تخم مرغی که آن می گذارد تصویب می شود تا مطالعات بعدی سهل گردد . برای هر سه قطعه مرغ یک لانه تله ای کافیست . 

4- 
مشاهده جنین مرده در روز 6-3 روزگی در انکوباسیون علل: 
1-موارد 
ذکر گردیده در شماره 3 2-کمبود 
تهویه – افزایش co2 3-چرخش نا مناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت . 
5- 
مشاهده جنین مرده در 17-7 روزگی در انکوباسیون جنین‌ها دارنده منقار – ناخن لبریز می‌باشند . 
علل: 
1-دما 
– رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب 2-آلودگی 
3-کمبودهای تغذیه‌های نظیر بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن و . . . 
4- 
ژن‌های کشنده 6- 
مشاهده جنین مرده در 18 روزگی در انکوباسیون علل: 
1-دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامطلوب در ستروهچر . 
2-آلودگی به ویژه ناشی از کپک‌ها و قارچ‌ها . 
3-دود دادن خیلی شدید یا این که خیلی طولانی . 
4-خنک 
شدن بیش از اندازه تخم‌مرغ‌ها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حمل و نقل 5-شکستن پوسته‌ها قبل از ست کردن – برهه زمانی انکوباسیون – دوران ترانسفر . 
6-کمبودهای تغذیه‌ای . 
7-موقعیت قرارگیری غیر مناسب جنین . 
8-اتفاقات 
رشد و نمو جنین (نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفس ریوی و گردش خون جنینی) 9-توارث – ژن‌های مرگ آور و ناهنجاری‌های کروموزومی . 
10-دوقلوئی 
(دوز رده) 11-هچر به بازه زمانی متعددی بازمانده باشد . 
12-کیفیت پایین پوسته‌ها . 
13-بیماری‌های گله‌ها در . 
عیب‌یابی 
– مشکل‌ها اختصاصی معضلات 
اختصاصی الف) 
نشانه: تخم مرغ‌های نوک نزده: شامل جنین بدون نقص – کیسه زرده بزرگ علل: 
1- 
چرخش ناکافی 2- رطوبت خیلی بالا در ستر . 
3- دمای خیلی تحت در ستر . 
4- دمای خیلی بالا در هچر . 
5- سرد شدن تخم مرغ‌ها در مقطع ترانسفر . 
6- تهویه ناکافی . 
7- بیماری‌های گله مادر . 
8- 
انبار کردن طولانی تخم‌مرغ‌ها 9- کمبودهای تغذیه‌ای . 
ب) تخم‌مرغ‌ها نوک زده جنین بدون نقص درون پوسته مرده میباشد . 
علل: 
1)رطوبت و دمای ذیل و دوران طولاین در هچر . 
2)رطوبت 
ذیل در مدت هچ 3)دمای بالا در برهه زمانی هچ . 
4)تهویه 
ضعیف 5)چرخش 
ناکافی در 12 روز اول 6)صدمه 
دیدن در حین انتقال 7)نگهداری 
طولانی ج) 
تخم‌مرغ‌ها به فیس ناقص نوک زده جنین مرده یا این که زنده علل: 
1-موارد 
فوق در بند ب 2-دود 
دادن بیش از حد در مدت هچ 3-چیدن 
تخم‌ها به چهره وارونه د) هچ زودتر از موعد – جوجه‌های لاغر و مالامال رمز و صدا . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌های 
کوچک 2)تفاوت 
فی مابین نژادها 3)دمای بالای ستر . 
4)رطوبت زیر ستر . 
و) خروج دیر هنگام جوجه . 
علل: 
1)تخم‌مرغ‌های 
بزرگ 2)گله‌های 
مادر پیر 3)نگهداری 
طولانی مقطع تخم‌مرغ‌ها 4)دمای 
تحت ستر 5)رطوبت 
زیاد بالای ستر 6)جنین 
ضعیف ه) 
هچ کند و طولانی علل: 
1)چیدن به طور همزمان تخم‌مرغ‌های کهنه و نو موجود در انبار . 
2)چیدن تخم‌مرغ‌های گله‌های برنا و پیر به فیس ترکیب . 
3)مخلوط کردن تخم‌مرغ‌های ریز و درشت . 
4)حمل و نقل اشتباه تخم‌مرغ‌ها . 
5)وجود نقاط سرد و گرم در ماشین‌ها . 
6)دمای خیلی بالا و خیلی تحت ستر و هچر . 
7)سیستم تهویه ناکافی تالار . 
ی) 
جوجه‌های چسبیده و آغشته به سفیده علل: 
1)دمای پایین‌ ستر . 
2)رطوبت بالای ستر . 
3)چرخش اشتباه . 
4)تخم‌مرغ کهنه . 
5)تخم‌مرغ دوچندان بلندمرتبه . 
و) 
قطعات پوسته چسبیده به پرها علل: 
1-رطوبت زیاد زیر در انبار تخم مرغ – ستر و هچر . 
2-چرخش 
نادرست 3-تخم‌مرغ‌های کنار گذاشتن دار و با کیفیت زیر پوسته . 
ر) 
هچ نابالغ – ناف گشوده و خونی علت: 
1- 
بالا بودن دوچندان دما در ستر و هچر ز) 
جوجه‌های کوچک علل 
1-تخم‌مرغ‌های 
کوچک 2-رطوبت ذیل در انبار محافظت تخم‌مرغ‌ها . 
3-ارتفاع فراتر از 1500 متر . 
ک) 
ناف بسته نشده – پرهای ریز و خشک علل: 
1-نوسانات شدید دما در ستر . 
2-دمای 
زیر در هچر 3-رطوبت فراوان بالا در هچر یا این که عدم تحت آمدن رطوبت در نقطه نهایی دوره هچ . 
4-تغذیه ناکافی گله‌مادری . 
گ) 
ناف بسته نشده – مرطوب و بد عطر – جوجه شل- بلندمرتبه با تن نرم علل: 
1-التهاب ناف – آلودگی ناف به وسیله سینی های آلوده و کثیف – ماشین‌ها یا این که هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخم‌مرغ . 
2-دمای پایین‌ ستر . 
3-رطوبت 
بالای ستر و هچر 4-تهویه 
ناکافی ناهنجاری‌ها 
علل: 
1-تکان دادن شدید تخم‌مرغ‌ها در حمل – حمل به صورت وارونه . 
2-انبارکردن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها . 
3-کمبودهای تغذیه‌ای . 
4-چرخش ناکافی . 
5-چیدن ناصحیح تخم‌مرغ‌ها به فیس وارونه . 
6-بیماری‌های گله مامان . 
7-تهویه ناکافی . 
پنجه‌های 
کج – پاهای فاصله‌دار علل: 
1-دمای بالا و ذیل ستر . 
2-تغذیه ناکافی . 
3-سینی‌های با کف صیقلی در هچری . 
تن 
لاغر و اندام کوتاه علل: 
1-کمبودهای تغذیه‌ای به خصوص ریبوفلاوین . 
2-مایکوتوکسین‌ها 
3-دمای 
بالا ستر در ارتفاع روزهای 12-1 چشم‌های 
بسته – چسبیدگی پلک به چشم‌ها علل: 
1-دمای بالاتر هچر . 
2-رطوبت تحت در هچر . 
3-جمع‌اوری ناکافی پرزها در هچری . 
4-ماندن جوجه‌ها به زمان طولانی در هچر . 
5-جابجایی شدید هوا در هچر . 
انفجاری‌ها 

علل: 
1-تخم‌مرغ‌های آلوده – تله تخم‌گذاری آلوده . 
2-تخم مرغ‌های بستر . 
3-گرد و غبار از اشیانه مامان – کولر – حمل و نقل . 
4-تجمع 
آب روی تخم مرغ‌ها (تعریق) 5-پاشیدن 
– نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغ‌ها 6-آلودگی ناشی از تخم‌مرغ‌های انفجاری قبل . 
7-آلودگی ناشی از حمل و نقل بوسیله دست‌های کثیف و وسایل کثیف . 
8-سینی‌های کثیف ستر . 
جنین 
کوتوله – رویش ناکافی در جوجه‌ها علل: 
1-آلودگی تخم‌مرغ . 
2-آلودگی هچری به خصوص در حین هچ . 
3-کمبودهای 
تغذیه‌های 4-بیماری‌های گله مامان . 
5-توارث . 
جوجه‌های 
فاقد چشم علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 1 تا 6 . 
2-اکسیژن تحت ستر در روزهای 1 تا 6 . 
مغز 
بیرون زده علل: 
1-دمای بالای ستر در روزهای 3 تا 1 . 
2-اکسیژن تحت ستر در روزهای 3 تا 1 . 
زانوی 
قرمز‌رنگ در جوجه‌های هچ گردیده یا جوجه‌های نوک زده علل: 
1-فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا این که هچ شدن . 
2-وجود پوسته‌های قطور . 
3-رطوبت بالای ستر، دمای تحت ستر . 
4-کمبودهای ویتامین . 
نوک 
کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاری‌های صورت علل: 
1-دمای 
بالای ستر در روزهای 1 تا 5 2-توارث 
3-کمبودهای 
تغذیه‌ای به خصوص نیاسین بیرون 
زدگی احشاء علل: 
1-دمای زیاد بالا در ستر . 
2-توارث . 
خونریزی 
علل: 
1-پوست قرمز رنگ – دمای بالای ستر و هچر . 
2-خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن . 
3-کمبودهای تغذیه‌ای . 
سرهای 
باد کرده و پشت گردن ورم کرده علت: 
1-کمبودهای ویتامین – ویتامین E یا این که تیم B . 

اصول 

ساختمانی قفس‌های پرورش مرغ تخمگذار محصول مصالحی که به فعالیت می رود می بایست محکم و در عین حالا سبک و قابل ضدعفونی باشد . 

مقدار قفس های انفرادی بایستی طوری انتخاب شوند که در عین حالی که از نظر جا به صرفه باشد، مرغ نیز آسوده باشد . ارتفاع آن به اندازه‌ای باشد که مرغ بتواند به راحتی در آن بایستد و پهنا و طول آن نیز به اندازه‌ای باشد که مرغ به راحتی بتواند به به دور خود بچرخد . 

کف قفس بایستی از میله های مشبک ساخته شود . چشم های آن بایستی به اندازه ای باشد که نیز مرغ به راحتی روی آن تکان کند و نیز مدفوع به سهولت از میان آن ها قبل و زیر افتد . به علاوه کف آن باید خیلی سفت باشد که بتواند وزن مرغ را تحمل کند؛ نباید زمخت و خشن باشد که سبب ساز شکسته شدن تخم مرغ ها شود؛ شیب کف نیز می بایست مسئله اعتنا قرار گیرد چون شیب خیلی فراوان باعث خواهد شد که تخم مرغ به سرعت بغلتد و موجب کنار گذاشتن دار شدن تخم مرغ‌ها گردد و شیب ناچیز منجر آلوده شدن و همینطور شکستن تخم مرغ در ذیل پای مرغ خواهد شد . 

در قفس ها، به هر شکلی که ساخته می شوند می بایست طوری تعبیه شوند که از فرار و گریز مرغ ها دوری نمایند و باز و بسته کردن آن ها هم سهل باشد تا در موقع واکسیناسیون یا دریافت کردن مرغ وقت زیادی را نگیرد بدین خواسته پهنای در بایستی به مقدار کافی باشد . 

دانخوری و آبخوری ها می بایست به نحوی طراحی شده باشند که از ریخت و پاش دوری شود، منوط به این که مرغ بتواند به سادگی از آن ها به کارگیری نماید . 

ساختمان 

قفس رشد مرغ تخمگذار 

بلوغ 

زودتر مرغ تخمگذار با نوردهی مناسب سال ها پیش تصور میشد که مرغ ها در زمستان تولید ندارند و تخم گذاری انها از فصل بهار مقدمه می شود . مرغداری امروزی به این تصور، جواب منفی داد . نور و روشنایی از روش چشمان حیوان روان مربوطه را تحریک کرده، اثر این تحریک به مغز می رود و با امر مغز غده های مخصوصی در اندام جنسی حیوان هورمون هایی را ترشح می کنند، این هورمون ها باعث بلوغ جنسی و تولید تخم مرغ می شود . 


نوردهی 

سالن رشد مرغ تخمگذار 

در خلال نوردهی دو فعالیت جدا از هم یکی بر روی پولت ها و دیگری بر روی مرغان تخم گذار چهره می پذیرد . پولت های سبک و نصفه سنگین وزن در سن ۲۰ هفتگی شروع به تخم گذاری می نمایند، زمانی پولت ها زیر تاثیر رژیم نوردهی (افزایش پیداکننده ای) باشند زودتر به تخم می آیند و بازه برهه زمانی متعددی تخم مرغ ریز ساخت می نمایند که دوچندان مناسب بازار نبوده، ارزش اقتصادی پائینی دارا هستند . 

ماشین جوجه کشی

این پدیده منفی ، معمولاً وقتی اتفاق می افتد که جوجه ها در ماه های اول بهار به عالم آمده باشند لذا رشد این جوجه ها مصادف با روزهای طولانی آخر بهار یا فصل‌تابستان می باشد . مرغدار می تواند به راحتی با این پدیده منفی مقابله نموده، برنامه ای منظم جهت نوردهی تالار های رویش اعمال نماید . در فیس رویش پولت ها بوسیله تولید کننده ی دیگر، مرغدار (در اینجا خریدار نیمچه ی تخم گذار) می باید بر برنامه ی نوردهی آنها نظارت داشته باشد . 


بازه زمانی 

نوردهی در سالن رشد مرغ تخمگذار در مسیر برنامه نوردهی توصیه می شود از سن ۳ روزگی تا ۲۰ هفتگی (یعنی نقطه پايان ۵ ماهگی) روزمره ۸ ساعت فروغ و روشنایی و ۱۶ ساعت ظلمت اعمال شود . طی این زمان طول مدت نوردهی نباید کم یا این که زیاد شود . در ضمن در سا‌عتها ظلمت از هیچ منفذی نباید فروغ به باطن سالن برسد . آنگاه از طی این مدت و نقطه پایان ۵ ماهگی پولت ها، دوران نوردهی بطور ناگهانی به ۱۳ ساعت رسد و در هر هفته ۱۵ دقیقه بیشتر شود تا در کل به ۱۴ ساعت برسد . به این ترتیب در طول مقطع تخم گذاری، مرغ ها ۱۰ ساعت ظلمت و ۱۴ ساعت روشنائی خواهند داشت . 


حتمی به ذکر است که سا‌عتها روشنائی برای مرغ تخم گذار در جریان ساخت تخم مرغ نباید به هیچ عنوان کاهش یابد . از طرف دیگر افزایش ساعت‌ها روشنائی یه پدیده های منفی ۱- پوسته ی نازک تر ۲- تخم مرغ کمردار ۳- ارتقا مرگ ومیر را در بر دارد . 


موضوع مطالعه :گوشت مرغ مستعد آلودگی می و شیمیایی است، براین اساس استفاده از حفظ کننده هایی با ویژگی ضد می لازم می باشد . هدف: این مطالعه به منظور محاسبه اثر پوشش خوراکی کیتوزان و اسانس زنیان بر روی کیفیت و زمان ماندگاری فیله های گوشت مرغ در دمای سردخانه بررسی شوید . مواد و منش ها: در این مطالعه فیله های مرغ به وسیله محلول کیتوزان 2% حاوی غلظت های 0 و 1000 و 2000 پی پی ام اسانس زنیان تیمار و به زمان دوازده روز در چهار رتبه سلسیوس نگهداری شد . آزمون های می(شمارش کلی باکتری های اسید لاکتیک ، کلیفرم ها و شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل) و آزمون های شیمیایی (تعیین عدد پراکسید و باز های ازته فرار) و خصوصیات حسی ( بو، بافت، رنگ، پذیرش کلی) در زمان هنگامی سه روز یک توشه انجام گرفت . نتایج: نتایج نشان بخشید که شمارش باکتری های اسید لاکتیک ، باکتری های کلیفرم و شمارش باکتری های مزوفیل در مجموعه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش مفهوم داری را نشان داده می‌باشد . بررسی نتایج مربوط به امتحان عدد پراکسید نشان داد که تیمار کیتوزان یاور با اسانس زنیان به فیس معنادار توانست پرکسیداسیون چربی را در فیله های مرغ به تاخیر بیندازد همچنین به کار گیری از پوشش کیتوزان و اسانس زنیان منجر کاهش میزان باز های ازته فراروگریز نسبت به مجموعه در اختیار گرفتن گردید . از لحاظ خصوصیات حسی تیم پوشش کیتوزان با 1000 پی پی ام اسانس عمده قضیه تایید قرار گرفت . سود گیری آخری : در مجموع استفاده توام اسانس زنیان و کیتوزان منجر ارتقا دوران مقطع ماندگاری فیله مرغ گردید و با اعتنا به امتحان های حسی و مساله اقتصادی پوشش کیتوزان و غلظت 1000 پی پی ام اسانس زنیان جهت ارتقاء دوران مدت نگهداری فیله مرغ در صنعت گوشت وطیور توصیه می گردد .

هانس كريستيان آندرسن از حیث بازه زمانی زماني، با محمد بن ملك داد، مشهور به شمس تبريزي، فاصله بسيار زيادي دارد؛ ولی پاره اي خصوصيات و ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي اين دو، همچنين شيوه بيان اين دو نويسنده، بسيار به هم نزديك می‌باشد . اين همساني و مشابهت ها، زماني جذاب اعتنا تر مي شود كه بدانيم در اثر ها هر دو نويسنده، «جوجه اُردكي»، حضور دارااست . جوجه اُردكي كه در خط مش شناختِ «خود»، مبتلا «فرآيند فرديت» مي-شود . سئوال اصلي اين متن آن می باشد كه آيا ميان جوجه اُردك شمس تبريزي با جوجه اُردكِ زشت آندرسن، ارتباط اي وجود دارد؟ يا وجود و حضور اين موضوع، (جوجه اُردك فرديت يافته)، در اثر ها دو نويسنده، امري كاملاً اتفاقي و از باب توارد و تصادف می باشد؟ اين متن به شيوه توصيفي- تحليلي و به شیوه كتاب منزل اي مهیا آمده است . يافته هاي اين بررسي، نشان مي دهد، هر چند به فیس انقطاع و يقين، نمي بضاعت در زمینه دسترسي آندرسن به مقاله ها شمس تبريزي، حكم داد؛ ولی پاره اي از قراين و شواهد؛ شائبه توارد و تصادف از اين مطالعه را برطرف و اين بررسي را در دايره مُطالعات تطبيقي قرار مي دهد و عليرغم نزديكي هاي آشكار و مشابهت هاي فكري كه درون مايه اين دو روایت را شكل مي دهد؛ تفاو تا وقتی که هاي زيادي هم در مسير پيمودن فرآيند فرديت، به دیده مي خورد . آنچه در اين مطالعه تطبيقي، بسيار مُهم است، آن میباشد كه بدانيم حق تقدمِ طرح مورد اين قصه مشهور- كه آوازه جهاني دارد- از آنِ شمس تبريزي می باشد و خیر هانس كريستين آندرسن دانماركي . 


گوشت 

اردک و اشکال نژاد اردک نژادهای حیاتی برای تولید گوشت اردک مسکووی، آیلسبری، پکین و اعصاب و روان . صلیب های مختلف بین این چهار نژاد خالص همینطور مناسب برای گوشت است . ترین اردک تجاری برای گوشت در استرالیا تولید می شود پکین / آیلسبری عبور–صلیب می‌باشد که عمدتا پکین . 


گوشت 

اردک مسکووی اردم مسکووی در برزیل سرچشمه گرفته و در اروپا در حدود 1560 اهلی شد . به همین استدلال هست که در کشورهای اروپایی با اسم های گوناگون شناخته گردیده هست . همینطور جالب میباشد که بدانید، مسکووی یک عضو از خانواده غاز است، از لحاظ جوجه کشی شباهت متعددی به غازها دارا هستند .مسکووی متعدد از نژادهای دیگر تخم گذاری می نماید و بر روی دیگر تخم از نژادهای دیگر و همچنین خود می نشیند . وزن بالغ اردک موسکووی 4 .5 تا 5 .5 کیلوگرم می باشد که بعنوان اردک سنگین وزن شناخته گردیده می باشد .تولید گوشت اردک موسکووی نسبت به دیگر نژادها خوبتر می باشد . 


در‌صورتی‌که در هم اکنون حاضر با اعضای نژاد خود را جفت بزند، آن را بعنوان جفت قبول نمی نماید . که در آن بازه جفتگیری غالب هستند، اما جوجه ها دورگه نابارور می‌باشند و به تیتر واسطه به کار گیری شناخته شده است . 

تولید تخم نطفه دار اردک ضعیف، و تخم های خود را در چنگال؛ است که، آنان ممکن است 20 یا این که تخم و به تخم گذاری و یا این که توقف پیشین از تولید می باشد . 


برهه زمانی جوجه کشی تخم اردک موسکووی 35 روز می باشد و به جوجه تبدیل می شود در حالی که بازه زمانی جوجه کشی تخم نطفه دار از نژادهای دیگر را تنها 28 روز هست . 

گوشت 

اردک موسکووی آن دارای محتوای چربی کمتر نسبت به بقیه اردک می باشد 

ویژگیهای 

فیزیکی اردک موسکووی رمز – در مقایسه با سایر بدن خود، سر نسبتا گران قدر میباشد . آزاد رو به رو مالامال میباشد . زایده قرمز رنگ بر روی صورت و در بالای راز وجود داراست . 

تن – پاره ای قوسی در بالا، گرایش به مستطیل شکل میباشد . راه رفتن نه به آرامی و کند می باشد . در اردک تخمگذار، شکم رغبت به خم شدن هست . 

پاها – مچ پا نارنجی رنگ هست .مچ پا ضخیم و نسبتا بلند میباشد . 

رنگ – رنگ پر و بال اردک موسکووی از ارقام گوناگون (به عنوان مثال، سفید، سیاه و سفید، سیاه و سفید با بال و پر سفید) می باشد، اردک رنگ سفید مطلوب ترین برای ساخت گوشت میباشد . اردک سفید مسکووی ساخت گوشت سفید، ترجیح داده شده می باشد . حدود 90 درصد از دسته رنگ موضوع استعمال برای تولید تجاری می باشد . 

ماشین جوجه کشی

اردک 

آیلسبری منشاء اردک آیلسبری در فرانسه می باشد . البته ادعا می شود اردک اصیل آیلسبری در استرالیا وجود دارد و این که آیلسبری آنچه که معمولا نامیده می شوند در واقع یک پکین هست . هر دو نژاد آیلسبری و پکین بنام اردک انگلیسی نامیده می شود . آن ها زودتر از موسکووی به تیتر اردک سبز” به بازار عرضه گردیده هست . درصورتی که چه در آیلسبری گوشتواری خیر و خوبی ندارد، البته از حیث تخمگذاری خوبتر از موسکووی می باشد تخم اردک آیلسبری به رنگ سفید مایل به سبز است . 


ویژگیهای 

فیزیکی اردک ایلسبری راز – بزرگ، راست و طولانی می‌باشد . این لایحه سپید یا این که گوشت های رنگی می باشد میزان رمز 15-20 سانتی متر بوده و تقریبا صاف در خط با بالای جمجمه است . 

تن – می بایست دوچندان برجسته و بدن طولانی، گسترده و عمیق باشد . دم تنها به مقدار پاره ای خمیده هست . استخوان قفسه سینه بایستی عملا با زمین موازی هست . طریقه خط مش رفتن این نژاد آهسته و آرام در تکان می باشد . 

پاها – پاهای اردک تعادل بدن می‌باشد . کوتاه، کارکشته و واضح نارنجی رنگ . 

رنگ – بال و پر و لبریز سفید خالص و شفاف و براق می باشد .اردک 

موسکووی 

اردک 

پکینی


به گزارش مشرق، اصلی ترین بهره‌برداران از بازارهای جهان، اشخاصی بوده‌اند که نیازهای مشتریان را دقیق‌تر شناسایی کرده‌اند . ارتقا بی‌اعتمادی مشتریان به بازار مواد غذایی، میتواند یک زمان طلایی برای تولیدکنندگان تولیدها طبیعی یا طبیعی تلقی شود . 

به‌عنوان مثال به کار گیری از آنتی‌بیوتیک و مواد شیمیایی و دارویی در بعضا واحدهای صنعتی و گران قدر مرغداری باعث شده است که مشتریان اعتماد خود را به این نوع از تولیدات از دست بدهند و غذاهای طبیعی یا این که در اصطلاح بازار کشور ایران «محصولات محلی» مشتریان زیادی را به خویش جذب نماید . 

این موضوع می‌تواند برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، درآمد سرشاری را رقم بزند . «پرورش مرغ بومی» یک عدد از مطلوب‌ترین این گزینه‌هاست . مطلوب از آن جهت که رشد مرغ‌بومی در مرحله صنعتی و مرغداری‌های گرانقدر توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه تولیدکنندگان باسابقه و گران قدر حاذق به رقابت با بازار کوچک شما نیستند . 

علاوه‌بر این مرغ مستقر یا این که به عبارتی مرغ‌های‌محلی ایران، نوعی نژاد زیاد مقاوم به‌شمار می آیند . آنها در مقابل بیماری‌ها، گرما و سوز و سرما تحمل بالایی دارا هستند و این مزیت منجر می شود که تولید یک واحد تولیدی مرغ‌بومی نه‌تنها هزینه‌هایتان را کاهش میدهد بلکه شما را با ضرروزیان و زیان کمتری ناشی از تلفات نیز مواجه می‌کند . 

به جز این مقاومت نژاد ساکن در مقابل تغییرات دما سبب ساز می شود که شما بتوانید در هر نقطه از مرزوبوم یک مرغداری کوچک و کم‌هزینه دایر نمایید . این درحالی می باشد که واحدهای صنعتی و گرانقدر پرورش مرغ در بعضا اقلیم‌ها مانند بخش ها گرم و کویری زیان‌دهی بالایی دارند . 

براساس بررسی‌های کارشناسی با فعال سازی یک واحد کوچک پرورش مرغ‌بومی که صرف‌نظر از هزینه تنظیم مکان نگهداری، در میان ٤,٥ تا ٦‌میلیون تومان برایتان هزینه دارد، از زمان دوم رشد به آن گاه نسبتاً به سوددهی خالص و صد درصد میرسید . 

نابینایی 
که مرغ مستقر رشد می دهد 
رشد مرغ مستقر به عامل برخورداری از ویژگی هایی که به آن اشاره شد، قسمتی از میدان های تولیدی می‌باشد که در چارچوب اقتصاد مقاومتی با انگیزه ایجاد کالا طبیعی و اشتغاایی موضوع حمایت قرار گرفته می‌باشد . 

آقای اکبر محمد زاده، بسیجی روشندل ایلامی که در روستای لرینی علیا زندگی می کند، از پاراگراف پرورش دهندگان چیره مرغ مستقر می‌باشد . 

او درباره ورودش به میدان رویش مرغ ساکن می گوید: "من حدود 1200 مترمربع زمین کشاورزی دارم که در آن برنج کشت می کنم . 

از آنجایی که درآمد حاصل از برنجکاری کفاف هزینه های زندگی ام را نمی داد، تصمیم گرفتم با استعمال از زمین بلا به کار گیری متصل منزلم، مرغ ساکن رشد بدهم ." 

اکبر محمد زاده می افزاید: " رویش مرغ مستقر سفارش بسیج سازندگی بود و البته اینجانب نیز از بچگی با عمل پرورش مرغ آشنا بودم . 5 میلیون تومان وام گرفتم و فعالیت را آغاز کردم و خداوند را شکر از درآمد آن راضی هستم . همسر و فرزندانم در کار رشد مرغ به اینجانب کمک می کنند ." 

درمان 
مرغ مستقر با گیاهان دارویی 
وی در رابطه ویژگی‌های مرغ مستقر خاطرنشان می کند: "مرغ مستقر خیلی بیشتر از مرغ صنعتی تخم می گذارد . از آنجایی که غذای ارگانیک می خورد و در محیط قضیه عشق و علاقه اش پرورش می کند و خیر در قفس، به هیچ وجه با مرغ صنعتی قابل مقایسه نمی باشد . ما به مرغ مستقر هورمون و آنتی بیوتیک نمی زنیم چون در برابر بیماری ها مضاعف مقاوم می باشد . 

در شرای هم مریض شوند با گیاهان دارویی آن ها را معالجه می کنیم . در حوزه‌ ما گیاهی هست که نمی دانم شما به آن چه می گویید ولی ما آن را "ترس نداری" می نامیم، مرغ ها در حالتی که مریض شوند این گیاه را می جوشانیم و به خوردشان می دهیم، از پونه محلی نیز به کارگیری می کنیم . به همین استدلال مرغ بومی فراوان خوشمزه خیس از مرغ صنعتی می‌باشد ." 

آقای محمد زاده زمانی که تنها یکسری روز از به جهان آمدنش سپری می گردیده به بیماری آب سیاه در گیر می شود و به علت فقر بابا و مادرش و ناتوانی از تامین هزینه های درمان، برای همیشه نابینا می شود . 

وی که سرپرستی همسر و 5 دخترش را بر عهده دارااست در رابطه فعالیت برنجکاری اش می گوید: "در منطقه ما کشاورزان به ازای هر 1200 متر مربع زمین، 300 کیلو گرم برنج مصرف می کنند اما من به عامل دوری از استعمال کود شیمیایی و منفعت گیری از کودهای طبیعی در همین مقدار زمین 450 کیلوگرم برنج برداشت می کنم ." 

پرورش 
طیور گوشتی 
فرایند رو به افزایش جمعیت مرزو بوم ایجاب می نماید که تولیدات متناسب با نیاز های غذایی بهبود و افزایش یابد ، که در این راستا نقش محصول ها گوشت سفیدبر همگان واضح میباشد .واضح هست گوشت مرغ به منجر مزیتهای فراوانی که داراست به عنوان منابع تامین پروتئین می تواند در کشور مطرح و نیاز عمومی را در این مورد مرتفع نماید . 

هزینه 
رویش مرغ گوشتی 
هدف حیاتی طرح احداث مرغداری استحصال بخشی از تولید ها گوشت مرغ استان طی 5 دوره رویش جوجه یکروزه در سال می باشد که جوابگوی چکیده از سرانه مصرف پروتئین در استان خواهد بود . همچنین این قبیل طرح ها سبب ساز اشتغال یک‌سری از اشخاص و تامین معیشت خانوارهای آنها می باشد و کود تولیدی حاصله هم در خصوص تقویت زمین ها زراعی دارای استفاده می باشد . 

خوشبختانه امروزه در دنیای وب منابع زیادی در قضیه فراگیری و ارشاد در ارتباط با رویش طیور گوشتی جان دار میباشد . 
البته گشوده نیز نیاز دیدیم که یک منبع بی نقص ودر دسترس جهت موعظه عشق و علاقه مندان به پرورش مرغ و طیور گوشتی عده آوری کنیم , آرزو ست که مورد دقت و رضایت شما دوستان واقع شود . 

کلمه و واژه رشد طیور گوشتی به معنا خرید جوجه های یکروزه و مراقبت از آن‌ها طبق یک برنامه تغذیه ای و بهداشتی و وصال به وزن مطلوب کشتار می باشد . 

هزینه 
پرورش مرغ گوشتی وزن جوجه های یکروزه معمولا حدود 42 گرم می باشد که بعد از آن از عبور کرد بازه رشد که 42 روز می باشد به وزن 2500 گرم می رسند . 

تامین مواد غذایی مورد نیاز مورد نیاز مردمان به خصوص در کشورهای دنیا سوم به یک عدد از مهمترین مساله آن کشورها تبدیل شده می باشد . با اعتنا به ارتقا روز افزون جمعیت جهان و نیز افزایش تراز بهداشت و کاهش مرگ ومیر و نیاز روز افزون آدمی به مواد غذایی سبب ساز شده میباشد تا انسان به دنبال منابع غذایی دیگر و نو باشد که یکی از این منابع گوشت طیور می باشد . از مهم‌ترین مسائلی که منجر رویش چشمگیر صنعت رشد طیور گشته میباشد بها غذایی بالای گوشت طیور ، ناچیز بودن افت پس از کشتار ، سالم وبهداشتی بودن گوشت طیور ، قابلیت هضم وجذب بالا ، سرعت رشد سرعت بالا ، صرفه جویی در جایگاه و زمین و رجوع سریع سرمایه می باشند . 

هدف از اجرای این طرح گردش سرمایه در سرزمین ، ارز آوری ، ساخت و بهره وری ، تامین گوشه ای از پروتئین حیوانی قضیه نیاز کشور ، خودکفائی در زمینه ساخت گوشت سپید و به کارگیری از نیروهای جوان و کارشناس جهت استحصال گوشت مرغ طی 5 عصر رشد جوجه یکروزه می باشد . 

خلاصه 
طرح : با 
اعتنا به اینکه پرورش مرغ گوشتی نسبت به رشد بقیه حیوان ها و طیور دارنده امتیازات و ویژگی ها اختصاصی به شخص می باشد ، لذا عمل در این رشته دارای صرفه اقتصادی بوده و به پاره ای از امتیازات به شرح تحت اشاره می گردد : - نسبت ضایعات در گوشت مرغ در مقایسه با بقیه دام ها کمتر می‌باشد ، به طوری که در گوشت گوسفند ضایعات حدود 50 % و در مرغ حدود 25 % است . 
- کوشت مرغ از لحاظ هضم و جذب آن گاه از گوشت ماهی خوب تر از بقیه پروتئین ها می باشد . 
- پرورش مرغ به سادگی امکان پذیر هست و در محیط محدود تعداد متعددی را می بضاعت پرورش داد . 
- سرعت رویش مرغ نسبت به سایر دام ها بخش اعظم هست به طوری که یک جوجه به وزن حدود 50 گرم سپس از 6 تا 8 هفته به حدود 40 برابر وزن خود خواهد رسید . 
- ضریب تبدیل جیره غذائی به گوشت در مرغ نسبت به بقیه دام ها بالا بوده به طوری که در مرغ های اصلاح شده این ضریب 2 تا 2/2 و در گوساله و گاو در بین 6 تا 9 % متغیر است . بیماری 
نیوکاسل حاد بیماری نیوکاسل خراب تقریباً در تمام کشورهی خاورمیانه بصورت اندمیک وجود دارد و شیوع ین بیماری عملکرد وکسیناسیون‌هی فشرده است . وقتی که گله‌ها در جی خاصی، به اندازه 60-40% حساسیت در برابر ین بیماری می‌‹سند، شیوع‌هی کلینیکی بیمار(UUND حادثه میفتد . رفت و آمد افراد، ماشین‌هی حمل دان و بار می توانند ویروس ین بیماری را وارد مزرعه کرده و عفونت را مابین قسمت‌هی متفاوت مزرعه منتشر کنند . بعضی جاها نزدیکی واحدهی غیر وابسته مرغداری با هم دیگر همراه با روش‌هی بیوسکوریتی ضعیفی که دارا هستند یک گروه چندسنی عظیمی را بوجود می‌آورد که ممکن می‌باشد صدها کیلومتر مربع گستردگی داشته باشند . حفظ گله‌ها مقابل UUND وکسیناسیون می‌خواهد . تجربه نشان می‌دهد وکسن زنده سویه هیچز تخفیف حدت یافته که بصورت اسپری استعمال می گردد بید با وکسن‌هی کشته تزریقی که واجد میزان بالیی آنتی‌ژن هست همراه شود . بعد از آن گله‌ها با وکسیناسیون‌هی مداومی که با فاصله 10 روزه انجام می‌شوند، در طی دوره رویش بر مقابل بیماران یمن می شوند . هنگامی که سیستم یمنی آغاز با وکسن سویه هیچز تحریک می‌شود، در گله‌هی معمولی از میکوپلاسما و با مدیر و سیستم تهویه قابل قبول، می‌توان از وکسن سویه لاسوتا استعمال کرد . سویه وکسنی که استفاده می‌گردد بستگی به اندازه ریسک ابتلی به بیماری و سن مواجهه با بیماری داراست که توسط نظارت سرمی آنتی‌بادیها مشخص می‌گردد . درجاهائیکه UUND اندمیک می‌باشد سویه‌هی اولستر، V4 و سویه‌هی با منشاء گوارش بعلت یجاد یمنی نکافی پیشنهاد نمیشوند . پیشنهاد میگردد که قابلیت هر برنامه وکسیناسیونی با استعمال از مواجهه جوجه‌هی گوشتی 30 روزه با سویه‌هی وحشی ویروس دلیل UUND ذیل شریط در اختیار گرفتن شده آزمیشگاهی مورد نظارت قرار گیرد . 
لارنگوترکئیت 
ین بیماری در تعداد خاصی از کشورها اندمیک می‌باشد و ممکن است براساس یک مورد فصلی وقوع افتاد لانگوترکئت را در ین کشورها داشته باشیم . تشخیص زود هنگام ین عفونت با استفاده از جداسازی و تشخیص دلیل بیماری یا این که با به کار گیری از پیش‌هی سرولوژیک جهت کنترل ین بیماری حیاتی می باشد .متعاقب شیوع ین بیماری، اجری برنامه‌وکسیناسیون مؤر فارغ از کوچکترین تأخیری اضطراری و حتمی می باشد . مطالعات در آمریکا نشان می دهد که وکسن‌هی با منشاء تخم‌مرغی نسبت به وکسن‌هی با منشاء کشت سلولی یمنی بهتری را به وجود میاورند . وکسن‌ها میتوانند بصورت قطره چشمی یا این که همراه با آب آشامیدنی تا 7 روز پیشین از مواجهه با بیماری مصرف شوند . تکید گردیده میباشد که وکسن ین بیماری تنها در مناطقی استفاده شود که بیماری در آن منطقه تشخیص داده گردیده است . گله‌هی وکسینه شده ویروس لارنکوترکئیت را به بازه بازه زمانی طولانی دفع خواهند کرد و گله‌ها مامان و پولت‌هی تجارتی ممکن می باشد ویروس را به نقاط جدید وارد کنند . 
لکوز 
طیور- سویه j ین عفونت بطریقه عمودی منتقل گردیده و اولین بار در سال 1990 در طیور مادر دیده گردیده هست . پیشرفت‌هیی که در مورد تکنیک‌هی بیولوژیکی مولکولی حاصل شده، سبب ساز به تشخیص گله‌هی آلوده و کثیف شده و به پرورش دهندگان ین اجازه را داده تا تقریباً عفونت را از در میان ببرند . در چندسال قبلی خسارات حاصل از ین بیماری کاهش داشته هست . ین بیماری بطور معمول در گله‌هی مادر دیده شده و با افزیش مرگو میر پیش‌رونده مشخص می گردد که قادر است 40-20 درصد هر دو خروس‌ها و مرغ‌ها را شامل شود . علیم کالبدکشیی دربرگیرنده تومورهی احشیی و استخوان‌ها ـجناغ) میباشد . نتیج حاصل از گله‌هی کثیف ممکن هست عدم پرورش نشان دهند . براساس گزارش‌هی نخستین ذیل شریط آزمیشگاهی ین بیماری مضعف یمنی نیست . بهرحال ممکن است ذیل شریط تجربی رویارویی اثرهیی مابین ین عفونت و بیماری مارگ و بیماری کم‌خونی عفونی جوجه‌ها چهره دهد . 
گله‌هی سرگرم میتوانند با استعمال از شناسیی مقدار بالی آنتی‌ژن P85 مخصوص موجود در آلبومن‌تخم‌مرغ‌ها و سواب‌هیی کلوکی تشخیص داده شوند . تکید شده است که در استفاده از آزمیش ینرا تعدادی مثبت کاذب وجود دارد . تیید تشخیص جداسازی و شناسیی ویروس لکوز j با استفاده از تکنولووی وکنش‌هی زنجیره‌ی پلی‌مر از ترانس کریپتاز مع رخ می‌گیرد . ین آزمیش‌ها فقط درد آزمیشگاههی مجهز اروپیی می‌تواند انجام بگیرد . 

قفس بلدرچین یک عدد از وسایل مسئله نیاز برای رویش بلدرچین می باشد . برای پیروز شدن و کسب فیض بیشتر، گزینش و خرید قفس مناسب یک عدد از مهم ترین کارها می باشد . در صورتیکه قصد خرید قفس بلدرچین دارید مطلقا این مطلب را به طور بدون نقص مطالعه نمایید . در پایان مطلب شما قدرتمند خواهید بود تا یک قفس بلدرچین با کیفیت را از یک قفس بی کیفیت تشخیص داده و عامل اختلاف بها قفس ها در بازار را بیابید . 

توری 
های قفس بلدرچین قفس بلدرچین از گروه توری های کفه ، دیواره ها و سقف تشکیل می گردد . یک قفس بلدرچین مرغوب بایستی در تمام این نصیب ها از توری استاندارد تشکیل گردیده باشد . توری های استاندارد از مفتول هایی با پوشش گالوانیزه گرم تشکیل می شوند . به کار گیری از توری های آماده رول کارخانه ای به هیچ تیتر مسئله قبول نبوده و به نوعی اتلاف سرمایه اکانت می شود . 

مفتول های مرغوب به چهره کلاف و از پیشین آبکاری گرم گردیده و سپس وارد کارخانه ساخت قفس می گردد، در کارخانه مفتول ها به چهره میله بوسیله دستگاه سایز شده، و برای بالا بردن استحکام و تولید خاصیت ارتجاعی، کشیده و تابیده می شوند . به کارگیری از مفتول های مسوار این خصوصیت ها را به قفس منتقل نمی نمایند و به کارگیری از آن ها در ساخت قفس بلدرچین سفارش نمی شود . 

فیلم 
قفس بلدرچین مرغوب تولید گردیده بوسیله کمپانی بلدرچین دماوند 
توری 
کفه قفس بلدرچین توری 
کفه قفس بلدرچین توری کفه بایستی از مفتول های ۱ .۵ تا ۳ میل به صورت ترکیبی با فاصله های یک دست به طوری که در طول مدت استفاده پای پرنده از آن عبور نکند ساخته شود . همچنین مسافت کانال ها باید به شکلی باشد که فضولات به راحتی به زیر سقوط نماید . از مهم‌ترین خصوصیت های توری کفه خاصیت ارتجاعی مفتول های آن می باشد به طوری که در هنگام برخورد تخم بلدرچین با کفه و طی مسیر تا خارج قفس مبتلا کنار گذاشتن و شکستگی نشود . شیب کفه قفس بلدرچین از مهمترین نکاتی است که اکثرا قضیه اعتنا قرار نمی گیرد . گاها مشاهده گردیده شیب کفه ها به قدری بسیار است که موجب خستگی پرندگان و تجمع آن ها در قسمت های جلویی قفس می گردد . همچنین این اشکال در طراحی قفس ها موجب جفت گیری ضعیف و گاها بی سود می شود و باروری گله کاهش می یابد . 

با کاهش باروری میزان نطفه دار بودن تخم نیز کاهش می باد . این کاهش یا بی نطفه بودن منجر می شود با قرار دادن تخم ها در دستگاه جوجه کشی میزان هچ دوچندان کمی داشته باشید . مشکلی که بخش اعظم افراد در جوجه کشی بلدرچین دارند همین مسئله می باشد . 

در‌صورتی‌که شما نیز با چنین مشکلاتی روبرو هستید لطفا در بخش ایده ها ثبت فرمایید تا دیگران گرفتار آن مشکل نشوند . 

شیب دوچندان همینطور باعث خروج با سرعت بالای تخم ها شده و درصد تخم های غیر قابل جوجه کشی و مصرف را بالا می برد . 

شیب 
مناسب کفه قفس بلدرچین چه میزان است؟ 
شیب مطلوب ۱۰ تا ۱۲ درصد می باشد . 

انگیزه از رویش جوجه مرغ فراهم کردن مرغ هایی سالم و بدون خلل میباشد که برای رشد دهنده میزان زیادی تخم مرغ دارای کیفیت ایجاد نمایند .( 60 تا 70 درصد تلاش فنی مرغ ها در مزارع پرورش مرغ تخمگذار به بازه پرورش بستگی دارد) . 
به نفع پرورش دهنده است که مرغ ها به طور مناسب و یکنواخت رویش یابند . در شرای از سامانه های غیرسنتی به کار گیری می‌کنیم باید به مرغ ها چگونگی درست خارج رفتن از تالار را یاد بدهیم تا بتوانند وارد بخش تخمگذاری شوند و به آب ، دانه و آشیانه های تخمگذار برسند . 
چرخه رشد وقتی پیروزی آمیز است که مرغها یکنواخت باشند، هنگام تحویل دادن، وزن خیر داشته باشند و به فرض آنکه رشد دهنده مرغ بعد از آن از تحویل به دست آوردن مرغ ها به نیکی از آن‌ها نگهداری کند، اغاز خیر در مزرعه رشد مرغ تخمگذار داشته باشند . 


روزهای 
آغازین در عمل کردن با جوجه های یک روزه بایستی اعتنا به خرج بخشید و شماری نکات کلیدی را به یاد داشت . جوجه هایی که ابتدا خوبی داشته باشند مهار کردنشان آسانتر میباشد . در ابتدا فرآیند پرورش؛ وزن بیشتر دارند، یکنواخت تر هستند، حالت بهداشتی بهتری دارا‌هستند وآسانتر به بضاعت ژنتیکی میرسند . 
گذشته از وصال جوجه ها بابد کارکرد مناسب تمامی چیز در مرغداری را بیازمائیم: سامانه گرمایشی، تهیه کننده های دما، سامانه ی تهویه، سامانه دانخوری و آبخوری(فشار آب در نیپل ها، عاری بودن آب از مواد ضدعفونی کننده و زایدات) و سامانه نور و روشنایی . اطمینان از پاک بودن آب از میکروب ها نیز اصلی است . به علت بالا بودن دما در سالن باید یک روز قبل از رسیدن جوجه ها آب را عوض کرد . 
قبل از رسیدن جوجه ها، بر اساس آنکه دمای بیرون چه مقدار باشد می بایست سالن را 24 تا 48 ساعت گرم کرد یا به مدت چهار روز دمای مناسب جوجه ها را برقرار کرد (20، 25، 28، 38 سانتی گراد هنگام رسیدن جوجه ها) . تنها هوا نیست که باید دمای مناسب داشته باشد بلکه کل تیم اعم از نرده ها، کاغذها، سامانه ی دانخوری و اب آشامیدنی بایستی این مدل باشد . آب سرد(کمتر از 20 رتبه سانتی گراد) به کاهش گرمای تن سبب ساز میگردد زیرا جوجه یک روزه نمیتواند گرمای تن خویش را تهیه کند . می بایست اطمینان حاصل کنیم که دما در تراز جوجه ها دربین 30 تا 35 جايگاه سانتی گراد باشد . در سامانه رشد در بستر دمای بستر باید حدودا 30 درجه سانتی گراد باشد که با دماسنج مادون قرمز‌رنگ قابل میزان گیری میباشد . 
رطوبت نسبی را هم باید آزمون کرد(حداقل 55 درصد) . در عصر هایی که هوا سرد می‌باشد در صورتیکه به گرمای اضافی نیاز باشد، افشانه ای بایستی روی گرماساز نصب کرد یا دو سطل آب روی حیطه چنگ زدن مرغ ها پاشید که به شیوه شگفت آوری کارساز می باشد . 
می بایست مواظب سطح دی اکسید کربن باشیم، درصورتی که برای مثال در زمان های سرما اندازه تهویه خیلی اندک باشد تراز دی اکسید کربن ممکن می باشد افزایش یابد . اگرجوجه ها سست و بی حالا باشند و خودمان نیز اندکی شم سردرد و منگی میکنیم احتمالا باید تهویه را تقویت کنیم . 
فهرست بازنگری ای پایه گذاری کردن کنیم و در گذر زمان آن را اجرا و تصحیح کنیم . به این ترتیب هیچ چیز مهمی را فراموش نمی کنیم . 


کیفیت 
جوجه های یک روزه 

کیفیت جوجه ی یک روزه بازتابی از وضعیت مرغ مادر و فرآیند جوجه کشی است . جوجه ی مرغهای مامان جوان کوچکتر هست و برای مثال به دما و رطوبت بیشتری نیاز داراست . برای آنکه به برداشت صحیحی از وضعیت مجموعه جوجه های یک روزه برسیم بایستی دست کم بیست جوجه را وارسی کنیم . در فاصله هنگامی در بین خارج داخل شدن جوجه از اتومبیل جوجه کشی تا رسیدن به سالن، دمای تن جوجه افت می کند . جوجه هایی را که در دمای 37 رتبه از کامیون پیاده می کنند در تعدادی روز در آغاز به مقدار 10 درصد تلفات دارا هستند . در صورتی‌که در قضیه دمای تن جوجه ها اطمینان نداریم می بایست با دماسنج گوشی در مقعد جوجه اندازه گیری کنیم . 


اخلاق و رفتار 
گروه جوجه های یک روزه 

خلق جوجه ها شاخصی کلیدی برای عادی بودن اوضاع هست . پس از وصال جوجه ها، باکس های حاوی جوجه ها را در سالن پخش می‌کنیم . جوجه ها را کنار آب و دانه قرار می دهیم و دو ساعت به دو ساعت به آنان سرکشی می‌کنیم . 
در‌صورتی‌که جوجه ها در کل گوشه و کنار پخش شوند یه معنای آنست که شرایط دمایی و تهویه خوب می‌باشد . 
درصورتی که جوجه ها در جاهایی تجمع کنند؛ جنب و جوش پاره ای داشته باشند ؛ شروع به تکان نکنند و گیج به نظر برسند نشانگر آنست که دما خیلی زیر می باشد . 
در حالتی که جوجه ها از رفتن به جاهای خاصی دوری کنند ممکن می‌باشد در آن جاها کوران وجود داشته باشد . 
در صورتیکه جوجه ها با بالهای پهن روی زمین نشسته باشند، به نظر می‌رسد که نفس نفس می زنند و استارت به جیک جیک نمایند ، نشانگر آنست که هوا خیلی گرم است و یا دوی اکسید کربن خیلی زیاد میباشد که می بایست اندازه گیری شود . 

سکته در مرغ


 مرگ غیر قابل تشخیص که عموما به عنوان سندرم مرگ ناگهانی (sds) اسم برده می شود . 

تشخیص 

: sds در جوجه های گوشتی وضعیتی است که جوجه ها فارغ از هیچ استدلال قابل تشخیص تلف میشوند سه دیدگاه کلی برای مدل بندی این جوجه ها وجود دارد الف) بدن در موقعیت عالی با لوله گوارش لبریز و فارغ از هیچ نشانه تخریبی پس از مرگ . 

ب) وضعیت تن خوب لوله گوارش پر عده شدن خون و خلط در ریه ها و یا این که اندام های دیگر ، قلب گرانقدر و بطن منقبظ شده ، وجود ه های خون در دهلیز ها ، روده های متسع گردیده ، کیسه های صفرا خالی و ماهیچه های سینه و ران رنگ پریده . 

ج)بدن در شرایط تندرست ، لوله گوارش مالامال ، توده شدن خون در شش ها ، ادم همگانی در حفرههای سینه و بطنی ، کبد گران قدر و آبکی و تجمع شدید خون در ششها . ادم عمومی در حفره های سینه ای وبطنی ، کبد بزرگ و آبکی و تجمع شدید خون در دهلیز ها و بطن ها . 

ادم ذکر گردیده از شرایط مایع کف آلود در برونش ها تا مایعی که فضاهای حفره پشتی سینه را پر می نماید متغییر می باشد . اما 25 درصد جوجه ها ششهای طبیعی دارا‌هستند ، البته در موضوع بقیه جوجه ها ، تجمع شدید خون ، التهاب و آماس سلول تصفیه کننده موی وجود دارد که این عارضه ها پس از مرگ حاصل می شود و جوجه های نو تلف گردیده علائمی ندارند . 

سن وقوع سکته : تلفات ناشی از وقوع sdsممکن هست از دو روزگی تا پایان زمان وجود داشته باشد و حداکثر تلفات در بخشها گوناگون مختلف باشد . به عنوان مثال در انگلستان و استرالیا حدکثر تلفات در مفته اول و در کانادا و اروپا هفته سوم و چهارم گزارش گردیده هست و بعضا گزارشات تلفات را میان 21 و 27 روزگی بیان کرده اند . مقدار تلفات ناشی از سکته متعدد بوده که از 5/ تا 5 و حداکثر تا 77 درصد هم مشاهده گردیده . 

اثر جنسیت : طبق نتایج محققین سکته در نر ها عمده از ماده ها بوده به طوری که 70 درصد تلفات ناشی از سکته در گله های ادغام مربوط به نرهاست . 

ماشین جوجه کشی

غلظت سرمی چندین مواد معدنی نظیر کلسیم ، مس، روی، پتاسیم ، سدیم و فسفر پس از مرگ تغییر پیدا کرده اند . 

خوی پیش از مرگ : چند مطالعات از طرز فیلم ویدئویی و تحلیل مداوم حرکات و اخلاق جوجه هایی که دارنده موقعیت یکسان بودند ، انجام شوید و مشاهده شد که جوجه ها ی تلف شده دقایقی قبلی از مرگ دارای کردار مشابهی با بقیه جوجه ها بودند و صحیح پس از مرگ ، هجوم ناگهانی به علت از دست دادن تعدل ، بال و پر بال زدن شدید و انقباضات شدید ماهیچه ای ایجاد گردید . بعضا از جوجه ها یی که به علت سکته تلف می گردند موقع مرگ جیغ استعمال میکنند تعدلاشان را از دست میدهن به پشت یا این که سینه میافتند . 

عوامل 

موءثر در وقوع سکته الف ) آلرژی های نژادی و وراثت : در وراثت در بین سویه مادری و پدری والد مادری رابطه بیشتری جود دارااست . 

ب) عامل ها محیطی : عمده محققین تنوع زیاد در اندازه وقوع sds را به اختلاف ودبیریتی و تغذیه ای نسبت ارائه میکنند و عوامل محیطی زیادی از قبیل صدا ، تراکم ، تنش حرارتی یا این که اثرات متقابل را در وقوع آن دخیل می دانند . مقدار تلفات حاصل از sds در دی ماه بیشینه و کمینه ی دما و در تیر ماه تحت ترین حد قرار دارد و ارتقا وقوع تلفات در ماههای سرد سال گزارش شده هست . 

ج) فروغ : رژیم های نوری در صنعت جوجه گوشتی استدلال محیطی مضاعف ویژه ای است و اثر دوچندان شدیدی روی عملکرد می‌گذارد . آزمایشات نشان وارد می کنند که شدت بسیار نوروروشنایی وقوع sds را ارتقاء میدهد ، البته اختلاف تلفات در تاریکی و فروغ و روشنایی شدید در همه پژوهش ها یکسان نبوده است . به هر اکنون نتایج اکثر پژوهش ها نشان میدهند که برنامه نوردهی شدت این بیماری را کاهش می‌دهد . اما نقش نور در بیماری زایی sds شناخته نشده هست . همچنین بالا بودن مرحله ملاتونین خون این عرضه را ارتقا می‌دهد . 

د) تغذیه : عواملی چون سرعت پرورش ،پروتئین های جیره ، چربی ها ، دانه غلات ، ویتامیت ها ، مواد معدنی و حبه کردن طعام ، روی وقوع sds موثرند . مطابق آزمایشات انجام شده کمیت و کیفیت پروتئین جیره در کاهش سکته نقش دارااست . ولی این نتایج اثبات نیستند به عنوان نمونه صرفا در برخی موردها مصرف روغن گیاهی نسبت به حیوانی وقوع سکته را کاهش مدهد . همچنین مصرف مضاعف گندم .و ذرت اندک در جیره سکته را ارتقاء میدهد . حبه کردن با بخار و فشار حساسیت به سکته را بسیار مینماید مصرف فراوان پروتئین نیز ابتلا به این سندرم را ارتقا میدهد . و اضافه کردن استیل سالسیلیک اسید به جیره کل تلفات را کاهش میدهد . اما بر روی وقوع سکته اثری ندارد . طولانی تر کردن بتا- هیدروکسی – بتامتیل بوتیرات به رژیم مصرفی این عارضه را قلیل می کند . تجویز 62/ گرم بیکربنات پتاسیم به ازای هر مرغ در آب آشامیدنی به مدت سه روز تلفات را کاهش می دهد و ادغام 6/3 کیلوگرم از آن در هر بدن طعام تلفات را تا تراز قابل قبولی کم کمیکند و این احتمال دارد به علت تاثیر غیر بدون واسطه نمک زید جیره بر وقوع آسیت باشد روشن میباشد که سندرم مرگ ناگهانی در اثر سرعت مضاعف رویش به واسطه بعضی تغییرات متابولیسم و به خصوص تعادل اسید و باز تن رخ می‌دهد . این سندرم را با تغییردر تغذیه و یا این که رئیس که موجب کاهش رویش میشود میتوان ریشه کن نمود . 

ه) محدودیت غذایی و سرعت رشد : تحقیقا نشان داده که محدودیت غذایی با کم کردن سرعت رویش وقوع سکته را کاهش می‌دهد . همینطور ارتقا پروتئین در جیره اتدای دوره با کاهش تنش فشار روی سیستم قلب و عروق ،تلفات اول زمان را کم میکند . معمولا مرغ های درشت تر عمده دچار سکته می شوند . 

ی) اثر برخی ویتامین ها در سکته : بر شالوده پاره ای مطالعات بین مقدار بیوتین طعام و سکته قلبی پرنده ها ارتباط ای وجود داراست . معمولا مقدار بیوتین موجود در کبد جوجه های تلف گردیده کمتر از اندازه بیوتین کبد جوجه های سلامت می باشد . کمبود بیتین در جیره های که دارای چربی بالا می باشند خطر مرگ ناگهانی را کاهش می دهد و علت آن تغییر تحول در سنتز پروستاگلاندین است که در ناهمخوانی با کار قلب هست . کاهش پروستاگلاندین در بافت قلب همراه با کمبود بیوتین دیده میگردد از این رو به کار گیری از بیوتین تا حدودی باعث پیشگیری از این سندرم می گردد . مقدار توصیه شده بیوتین در جیره غذایی 300 تا 400 پیپی بی میباشد که مراتب بالاتر از حدی میباشد که در جیره های عادی مسئله استعمال قرار میگیرد . علاوه بر بیوتین ، اضافه نمودن 3 گرم تیامین و 5 گرم پیریدوکسین در هر بدن غدا سبب ساز بهبود بنیه طیور و کاهش تلفات سنرم مرگ ناگهانی در گله میشود . 


5-کنجاله 
آفتابگردان آفتابگردان یک عدد دیگر از موادی می‌باشد که برای تأمین پروتئین جیره از آن استفاده می کنیم . اندازه انرژی آن 1900 و پروتئین آن از 28 تا 40 % متغییر می باشد . اندازه لیزین آن ذیل و ترئونین آن امکان هضم دوچندان کمی دارد . این ماده دارنده مقدار زیادی پکتین (محدودکننده )، گزیلان و آرابینوزایلان میباشد و در مواقع مصرف حتماً می بایست یک مولتی آنزیم دربردارنده پکتیناز به آن اضافه شود .سوای آنزیم می توانایی مقدارکمی ازآن را در جیره جایگزین سویا نمود . مثلاً به جای 20 % سویایی که در جیره آغازین موجود میباشد ، 15 % سویا و 5 % آفتابگردان قرار دهیم که در این شرایط بالانس اسیدهای آمینه بخصوص لیزین و ترئونین واجب بنظر می برسد . 
بطور خلاصه می توان در جیره آغازین تا 25 % و در جیره آخرین تا 40 % سویای موجود را با آفتابگردان جایگزین نمود . ولی در جیره دربردارنده آنزیم می توانایی مقادیر بیشتری از این ماده را استفاده کرد .رنگ کنجاله آفتابگردان تیره است وچون رنگ غذا درمصرف آن بوسیله طیورجذبه دارد، مصرف آن کمی محدود می شود . 
6- 
کنجاله تخم پنبه کنجاله تخم پنبه دارنده 2300 انرژی متابولیسمی و 41 % پروتئین میباشد . تخم پنبه دارای ماده ضدتغذیه ای گوسیپول می‌باشد که در گله های تخم گذار اهمیت دارد چون در سفیده و زرده تخم مرغ تولید رنگ می نماید . تغییر‌و تحول رنگ زرده بصورت بوجود وارد شدن لکه های سبز تا سیاه است که بستگی به بازه مدت انبارداری داراست و رنگ سفیده ، نیز بدلیل پاره شدن غشاء به رنگ صورتی درمی آید . برای به کار گیری از تخم پنبه می توان از سولفات آهن به نسبت 1 به 1 استفاده کرد ، زیرا ترکیبات آهن دار با گوسیپول کمپلکس می دهند و آنرا از دسترس سیستم گوارشی طیورخارج می سازند . 
7- 
نخود نخود دارنده 2600-2400 انرژی و23 تا 25% پروتئین می باشد . میزان متیونین آن همانند سویا پائین میباشد که در بازه زمانی جیره نویسی می بایست مورد دقت قرار بگیرد . دارنده ماده ضدتغذیه ای آنتی تریپسین هست ولی مقدار این ماده در نخود بسیار کمتر از سویا است که این میزان اندک هم با حرارت از بین می رود ضمن این که حرارت تأثیر مثبت روی میزان پروتئین قابل هضم دارد . تانن ماده ضد تغذیه ای دیگری است که در نخود وجود دارد . هر چه مقدار تانن اکثر باشد قابلیت هضم پروتئین نخود پائین تر خواهد بود . در‌صورتی‌که به روشی بتوانیم اندازه مواد ضدتغذیه ای نخود را پائین آوریم این ماده با سویا رقابت خواهد کرد و با پروتئین سویا قابل مقایسه خواهد بود . 
8- 
پودر گوشت پودر گوشت در حدود 55% پروتئین ناپخته داراست و تجزیه کردن و داشتن محاسبه آن بدلیل متغیر بودن ماده اولیه بصورت موردی، نیاز می باشد . میزان متیونین ، سیستئین و تریپتوفان آن کم و لیزین بالاست . مقدار انرژی پودر گوشت به میزان چربی مو جود در آن بستگی دارااست . وجود یک آنتی اکسیدان در پودر گوشت برای خودداری از خرابی آن اهمیت دارد . پودر گوشت به این عامل که حرارت می بیند و رطوبتش گرفته می شود آلودگی ندارد . ولی بزودی ممکن است آلودگی به آن منتقل گردد . پودر گوشت اگر دربردارنده استخوان باشد بایستی با ارزش ارزانتری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و در این حالت 40 تا 50% پروتئین نپخته دارد و مرجع خیر برای کلسیم و فسفر می باشد اما هر چه فسفر آن پائین تر باشد خوب تر است چون ممکن می باشد محدود کننده باشد .میزان مصرف پودر گوشت بطور میانگین 5 تا 7% و حداکثر 10% می باشد . در صورتی‌که اندازه پروتئین پودر گوشت نامشخص باشد بهتر هست بیشتر از 4 تا 5% درجیره به کار گیری نشود . 
9- 
پودر ماهی پودر ماهی داخلی که از ماهی کیلکا بدست می آید حدود 60% پروتئین دارااست . پودر ماهی خارجی از ماهی های آنچوی ، هرینگ ، منهادان گرفته می شود و در حدود 64% پروتئین داراست . مخلوط اسید آمینه ها و قابلیت هضم آن‌ها بسیار بالاست . بخاطربو و طعم ای که در گوشت و تخم مرغ ایجاد می کند در مصرف آن محدودیت داریم و حداکثر 5% در جیره به کارگیری می شود . درجیره جوجه های گوشتی این میزان در پایان عصر می بایست به حداقل رسد . 
اگرمیزان چربی پودر ماهی بیش از 1% باشد،مقدار رایحه بخصوص بعدازطبخ اختلال ساز میباشد . پودرماهی هم همانند پودرگوشت بایستی دربردارنده آنتی اکسیدان باشد . 
پودر ماهی ممکن می‌باشد موجب سائیدگی سنگدان شود . زمانیکه این جراحات مشاهده شد بایستی بلافاصله مواد پروتئینی با منشاء حیوانی انقطاع شده و میزان دانه های خوراک یه خرده درشت تر گردد تا سنگدان به وضعیت عادی در آید . 


شایع 

ترین بیماری های قناری 1) 

چاقی در قناری یک عدد از شایعترین بیماری های قناری که در اثر ناچیز توجهی پرورش دهنده به وجود می آید، چاقی قناری میباشد . این بیماری در اثر تغذیه بیش از حد پرنده از تخم مرغ آب پز، دانه های روغنی مثل ارزن و تخم آفتابگردان، تغذیه بیش از حد مجاز و … به وجود می اید و سود آن به وجود وارد شدن بیماری های ثانویه مثل پرریزی، عدم تخم گذاری، تنگی نفس، اندک تحرکی و … می باشد . برای خودداری از پیدایش چاقی در پرنده به طبع باید اذن پرواز را به او بدهید و قفس بزرگی را برای وی تهیه کنید، هم چنین می بایست از دانه های قلیل چرب، میوه ها و صیفی جات تغذیه کند . 

ماشین جوجه کشی

2) 

اسهال در قناری این بیماری هم در اثر وارد آمدن شُک دمایی، استرس، ترس، تغذیه با غذای ناسالم و … به وجود می اید و فیض آن آبکی بودن فضولات پرنده، کثیف بودن دور و بر مخرج و ضعیف شدن پرنده می باشد، برای پرهیز از بروز چنین بیماری مسلما باید درجه دمای محفظه را در محد متعادلی اثبات نگه داشت و از تولید هر مدل رمز و صدای مضاعف و رعب و وحشت خودداری نمود . 


3) 

یبوست در قناری این بیماری در اثر تغذیه تکراری و نامطلوب تولید خواهد شد، بدین ترتیب برای خودداری از این بیماری حتما قناری را با انواع میوه ها و صیفیجات تغذیه کنید، از علایم این بیماری می بضاعت و توان اذعان کرد که پرنده هنگام دفع فضله با خلل مواجه می شود و مدام دُم می زند . 


4) 

ورم روده در قناری این بیماری در اثر تغذیه از مواد غذایی فاسد و ناسالم به وجود می آید و عامل ها بیماری زا در سراسر روده پرنده پراکنده می شود و به راحتی می بضاعت رگ های خونی سیاه رنگ را در ذیل شکم پرنده مشاهد نمود، از علایم این بیماری می بضاعت سستی و بی حالی، اسهام، عدم بضاعت و توان در جفت گیری و تخم گذاری و… اشاره نمود . برای معالجه این بیماری مطلقا بایستی با مشاوره دامپزشک از آنتی بیوتیک های مطلوب استعمال نمود و مواد غذایی را به فیس تازه و شسته گردیده در اختیار آنان قرار دهید . 


5) 

آبله در قناری این بیماری هم عامل ویروسی داراست و ادله تکثیر دهنده آن سبب ساخت نقاط سفید، قرمز و یا زرد رنگ بر روی راز و گردن و پر و بال های پرنده خواهد شد . عامل تکثیر دهنده این بیماری از بیرون می باشد براین اساس در چهره تماس قناری ها با پرنده های وحشی و یا این که تازه خریداری شده احتمال سرایت بیماری وجود خواهد داشت . 


سود 

گیری کلی : در این مقاله کارایی شده تا خلاصه ای از نکات و تکنیک های اصلی در رشد قناری و جوجه کشی از آن خدمت شما آموزش داده شود، پرورش این پرنده بسیار لذت بخش و سرگرم کننده خواهد بود به شرطی که تمام نکات گفته شده در این مطلب را مد لحاظ قرار دهید . قناری ها دارنده دوستداران متعددی در بین مردمان می باشد و اشخاصی می باشند که برای داشتن آنها حاضرند یک‌سری میلیون بپردازند، براین اساس رشد این پرنده کوچک میلیون ها تومان درآمد برای شما خواهد داشت . 

در صورتی که نیاز به هر مدل م کردن داشتید و یا این که سوال، پیشنهاد و یا نفد خاصی داشتید از روش بخش نظرها با مدیران وب سایت در دربین بگذارید . 


گونه های مختلف سیستم قفس در طیور

● انواع سیستم قفس قفس هایی که در رویش طیور به کار برده می شوند ممکن است اختصاصی مراقبت جوجه ها ، نیمچه ها و یا مرغهای تخمگذار باشند . از لحاظ ساختمان قفس ها ممکن هست مسطح و یکسری طبقه ای خود کار یا این که نیمه اتوماتیک و یا این که معمولی باشند که ذیلاً به طور مختصر در مورد هر یک توضیحاتی داده می شود . ماشین جوجه کشی

الف) 

قفس مراقبت جوجه ها قفسها ممکن می‌باشد مسطح یا این که چند طبقه ای معمولی یا این که اتومات باشند که هر یک ویژگی ها و همت اختصاصی دارا هستند . 

به طور کلی برای رویش جوجه های در هم اکنون رویش (در ایران) دو مدل قفس چندین طبقه ای وجود دارااست که عبارتند از : قفس مخصوص جوجه های یکروزه تا شش هفته که اصطلاحاً باتری نامیده می شود . 

۱) 

قفس منحصربه‌فرد جوجه های آنگاه از شش هفته یا قفس نیمچه ها ۲) 

قفس مراقبت جوجه های بعد از آن از شش هفتگی (نیمچه ها) در سن ۶ هفتگی ، رشد جوجه ها به میزان ای می‌باشد که محافظت آن‌ها در باتری ایراد می باشد ، از اینرو آن ها را قفسهای بزرگتر که اختصاصی حفظ نیمچه هاست انتقال می دهند . این قفسها هم از آهن نبشی و میله و توری تشکیل شده می باشد و ممکن هست یک طبقه، دو طبقه و یا این که چهار طبقه باشند که جور اخیر به نظر صرفه جویی در جا و بقیه هزینه ها متداولتر هست . 

● 

گونه های قفس مرغهای تخمگذار قفسهایی 

که برای نگاهداری مرغهای تخمگذار مسئله استعمال قرار می گیرد ، ممکن میباشد انفرادی ، جور جمعی ، پلکان ای ، مسطح ، یک سری طبقه و نهایتاً از حیث طرز فعالیت ، عادی ، نصفه خود کار و تمام اتومات باشند، البته در هر صورت در تمام انواع قفس های مذکور بایستی اصول کلی در حیث گرفته شوند : الف) 

قفسهای پله ای معمولی (انفرادی) در مرزوبوم ما معمولاً از نوع قفسها استفاده می شود و به نامهای پلکان ای، تریبونی کالیفرنیایی نامیده می شود . مزیت این نوع قفسها این است که در آن ها از وسایل خودکار به کار گیری نشده و کارها به طور دستی و به وسیله مستخدم انجام می شود . از این رو در کلیه جا قابل به کارگیری و سفارش هست . در این مدل قفس ، معمولا دو قفس انفرادی در اواسط و یک قفس در هر طرف قرار گرفته میباشد و به همین استدلال به آن پله ای یا این که تریبونی می گوییم . آبخوری ها و دانخوری ها در قفسهای عادی ناودانی بوده و متاع آن ممکن می‌باشد از آهن گالوانیزه (آهن سفید)، آلومینیوم و یا پلاستیک باشد . 

ب) 

قفسهای یک سری طبقه ای و اتومات در کشورهایی که مستخدم قلیل و سطح دستمزدها بالاست و همینطور امکانات تکنیکی و فنی فراهم است، معمولا از قفسهای انفرادی یک سری طبقه و اتوماتیک به کارگیری می شود . بدین ترتیب حداکثر صرفه جویی در عمل وجا فیس می گیرد . این قفسها ممکن هست سه تا چهار طبقه و چه بسا عمده نیز باشند . با توجه به نوع ساختمان ، در هر قفس یک یا این که دو ، یا این که چند مرغ حفظ می شود . دیواره قفسها از آهن گالوانیزه ساخته شده و کف آن مشبک و شیبدار بوده و خوراک به وسیله دانخوریهای خود کار زنجیری و یا به وسیله واگن دان که در ارتفاع قفس و در ساعات معینی به حرکت در می آید ، به و طور خودکار در اختیار مرغها قرار می گیرد . آب هم به وسیله آبخوریهای ناودانی و یا این که آبخوریهای لوله ای ک به طور اتوماتیک در اختیار مرغها قرار می گیرد . 

● 

قفسهای مسطح و اتومات در رشد طیور این قفسها معمولا از میله های آهن گالوانیزه ساخته شده اند و کف آن‌ها از توری با چشمه هایی به بعدها ۲ سانتی متر تشکیل گردیده است؛ به طوری که مدفوع به خیر و خوبی از در میان آنان قبلی و به روی زمین می افتد . اندازه این قفسها متغیر بوده و معمولا ارتفاع آنها ۶۷/۱ متر ، عرض ۵۸/۲ و طول آن ۴۰ سانتی متر می‌باشد در قفسهای با مساحت ۴/۴ متر مربع ۵۰ مرغ و در قفسهای با مساحت ۶۷/۳ متر مربع ، ۴۰ مرغ مراقبت می شود . این قفسها در سرتاسر تالار و در کنار هم به طور منظم چیده می شوند و همه آن‌ها دارای دانخوری و آبخوری مشترک می باشند . دانخوری در این گونه قفس به رخ اتومات بوده و در بعضا انواع آن‌ها از دانخوری زنجیری ناودانی و در بعضی دیگر از دانخوری تیوپی بشقاب دار استفاده می شود . آبخوریها نیز در این جور قفسها به فیس اتوماتیک و به رخ ناودانی و یا این که لوله ای ک دار می باشد . 


شناسایی طیور بیمار و جدا سازی از گله سالم

تأييد تشخيص،مستم جداسازي وشناسايي دلیل بيماري وترجيحاً سرووارآن مي باشد .سالمونلا رامي توانایی با كشت مستقيم،بسادگي ازبافتهاي در گیر جداكرد،بنابراين درجوجه هايي كه دراثرسپتي سمي ميميرند،مي توان از كبد ، كيسه صفرا يا اين كه كيسه زرده باكتري را مستقيماً قطع نمود . در پرنده ها كهن سال خیس سالمونلا در روده يافت مي شود و قابليت و امكان قطع كردن باكتري از سكوم ها اكثر ميباشد .  ماشین جوجه کشی

قابليت و امكان قطع كردن از مكانهاي ديگر نظير تخمدان ، لوله تخم بر ، لوزالمعده ، مفصل ، بيضه ، قلب و چشم وجود دارد سالمونلا پلوروم و گاليناروم در روده كلونيزه نمي شوند اما بقيه قسمتهاي تن پرنده را بسادگي آلوده و كثيف مي كنند . اين دستور موجب تحريك ايجاد آنتي بادي هايي مي شود كه در آزمايشهاي سرمي مسئله شناسايي قرار مي گيرند . 

بقيه 

سرووارهاي سالمونلا در روده كلونيزه مي شوند البته بافتهاي تن را بسادگي قضيه تهاجم قرار نمي دهند و بدين ترتيب ممكن می‌باشد ايجاد آنتي باديها را تحريك نكنند جداسازي سالمونلا براي كشت نمونه ها جهت غني سازي باكتري از محيطهاي بي نياز كننده همچون بافر آب پپتونه به كارگيري مي شود . سه محيط مغزي انتخابي كه معمولاً موضوع به کار گیری قرار مي گيرند مشتمل بر آبگوشهاي سلنيت ـ سيترات ، تترا تيونات و راپاپورت ـ واسيلياديس (RV ) مي باشند با افزون آنتي بيوتيكهايي مانندنووبيوسين يا رنگهايي مانندبريليانت گرين مي بضاعت محيط ها را انتخابي تركرد . براي كشت از مثال هاي كثيف نظير مدفوع ، سواب كلواك ، مثال هاي محيطي يا اين كه كشت دوباره از محفظه پيش مغذي ، از محيطهاي مايع مغذي نظير RV استعمال مي شود . در اين وضعیت ، نمونه به نسبت به محيط RV منتقل مي شود . براي جدا سازي سالمونلا ، به كار گيري از دست‌كم دو محيط جامد پيشنهاد مي شود . محيط هاي جامد رایج عبارتند از : آگار مك كانكي ،دئوكسي كلات سيترات آگار (DCA ) كه پرگنه هاي سالمونلا بر روي آن بي رنگ به حيث مي رسند و در آگار بريليانت گرين پرگنه ها قرمز‌رنگ رنگ رنگ مي شوند . 


ماشين 

جوجه كشي ساير 

محيطها عبارتند از : گزيلوز ليزين دئودكسي كلات آگار (XLD ) و محيطهاي تغيير تحول يافته آن و آگار رامباچ شناسايي سالمونلا تظاهرات باليني و كالبد گشايي بيماري پاراتيفوئيد شبيه ساير بيماريهاي حاصله از بقيه سالمونلا ها و چه بسا برهان ها باكتريايي ديگر می باشد . آغاز مي توانایی پرگنه هاي مشكوك را با آزمايش آگلوتيناسيون برروي لام با به کارگیری از سرم پلي والان O و سرم فيزيولوژي ، تست كرد . آزمايشهاي بيوشيميايي اصلي براي سالمونلا ، توليدH2S عدم تولید اندول درآب پپتونه ، به یاور واكنشهاي قندي يگانه مي باشد . واكنشهاي قندي سالمونلا دربرگيرنده تخمير گلوكز ، مانيتول ، مالتوز و دولسيتول و عدم تخمير لاكتوز ، سوكروز و ساليسين مي باشد . 

اين 

واكنشهاي بيوشيميايي به طور مطلوبي در محيطهاي تركيبي كه در نیز اكنون حاضر براي شناسايي باكتريها دراختيار مي باشند مانند محيط كوهنز Kohns يا آگارسه قندي (TSI ) ، انجام پذيرند تشخيص سرمي درابتداي تخمگذاري با مثال گيري از300 پرنده در هرگله آزمايش خون سوای نقص (WBT ) با به كار گيري از آنتي ژن رنگي انجام مي شود و نیز آزمايش ميكرو آگلوتيناسيون و ميكروآنتي گلوبولين و ELISA انجام مي شود . ممكن می باشد بعضي از پرندگاني كه جواب آزمايشهاي سرمي آن ها مثبت ميباشد ، به باكتري سالمونلا آلوده نباشندبه عامل واكنشهاي متقاطع مابين سويه هاي باكتريايي و بر عكس پرندگاني كه درمراحل اوليه آلودگي بسر مي برندوسالمونلارا به طور فعال دفع مي كنند،ممكن مي باشد از لحاظ سرمي منفي باشند . ممكن میباشد جوجه هاآنتي باديهاي سالمونلا رابه طورغيرفعال ازراه كيسه زرده دريافت نمايندكه اين فرمان نشانگر آلودگي گله مادر مي باشد . مي بضاعت و توان زرده تخم مرغ را هم از لحاظ وجود ايمنوگلوبولين هاي ضد سالمونلايي آرمايش كرد و چه بسا اين راه و روش ،به عنوان راهي براي شناسايي و حذف گله هاي تخمگذار مورد به كار گيري قرار گيرد . آنتي سرم پلي والان ، آنتي سرم مجموعه D سالمونلا جهت معين نمودن آنتي ژن سوماتيك و سپس از آن از آنتي سرمهاي منحصربه‌فرد به كار گيري مي شود . 


بستر 
کف سالن دقت به بستر مطلوب کف سالن برای پرورش بوقلمون بیش از سایر طیور اهمیت دارد . چرا که وزن بسیار این پرنده، به ویژه در نژاد‌های بومی اصلاح شده، سبب فشار زیاد متعددی به پای پرنده می گردد و با اعتنا به نسبت جثه به مساحت در تماس با زمین پای پرنده، وم وجود یک بستر نرم و مطلوب را مطرح می کند . 
بستر‌های متفاوتی در نقاط متعدد با توجه به شرایط اقلیمی ناحیه برای رشد بوقلمون پیشنهاد می شود . از جمله این بستر‌ها می‌توان به پوشال، کلش، خاک اره، رول‌های مقوایی، کاغذ (رومه)، ماسه و . . . اشاره کرد . 
هرکدام از این بستر‌ها مزایا و معایب مختص خود را دارا هستند . 
مثلاً استفاده از ماسه به درستی نمی‌توان آنرا ضدعفونی کرد و رطوبت را بخوبی جذب نمی‌کند؛ یا خاک اره که بدلیل کوچک بودن و مصرف توسط پرنده (اشتباهاً بجای دان) ممکن می باشد مشکلاتی به وجود آورد . یا این که استفاده از ورقه یا این که مقوا که بدلیل ضخامت اندک همیشه سرد و محکم می‌باشد و جاذب رطوبتی خوبی نیز نمی‌باشد (اما ارزان است!) . 
به جهت حساسیت بوقلمون و هم بیماری‌های شایع اندام حرکتی این پرنده، توصیه می‌گردد تا از پوشال نراد به ضخامت دست کم ۷ سانتیمتر استعمال شود . این بستر ضمن تولید نرمی و جذب مناسب رطوبت، به نیکی قابلیت نیز تناول کردن (چهارشاخ خوردن) را دارد و بدلیل اندازه آن، بوقلمون نمی‌تواند آنرا بخورد . 
جوجه 
بوقلمون 
توجه به مدل تغذیه این پرنده لازم است، اگرچه می‌توان به آن از مانده میوه و سبزجات داد، البته خوب تر میباشد جور تغذیه بر اساس رژیم غذایی‌شان در حیث گرفته شود . جوجه‌های بوقلمون دو مرتبه در روز طعام می‌خورند . دانخوری می بایست طوری مالامال شود که تا در جايگاه بعدی یه خرده از دانه‌ها باقی باقی‌مانده باشند . 
توجه داشته باشید، ظرف دانخوری را نباید به حدی لبریز کرد که دانه‌ها روی زمین بریزند . در حالتی که این حادثه زمین خورد باید دانه‌هایی که با مدفوع کثیف شده‌اند بدور ریخته شود . 
پاک نگه داشتن و ضد عفونی کردن ظرف غذاخوری پرنده واجب است هفته‌ای یکبار انجام شود . 
برای این‌که جوجه بوقلمون‌ها را به تناول کردن ترغیب کنند، کمی از جو خرد شده، مقداری از شیر و برخی از تخم مرغ پخته و خرد گردیده و یا غذای سبز به کار گیری مینمایند . 
جوجه بوقلمون نیز دوچندان اندک هوش و بی استعداد می‌باشد و از این رو یک عدد از اشکالات اولیه رشد بوقلمون عدم فراگرفتن روش غذا تناول کردن و آشامیدن هست . به این مراد واجب است در روز‌های اولیه غایت اعتنا و دقت و طاقت را نمود تا جوجه‌ها روش خوردن و آشامیدن را فرا بگیرند . 

دمای 
سالن دما 
در هفته‌های مختلف می بایست به قرار تحت باشد: در استارت زمان پرورش و در سیستم لانه گرم (گرمایش در کل سالن) دمای لانه را در حدود ۳۴ الی ۳۶ رتبه سانتی گراد تامین نمائید و این دما را در اواخر هفته اولیه به ۳۲ سکو برسانید . 
بعد از آن دمای آشیانه را در هفته دوم ۲۹، هفته سوم ۲۶، در هفته چهارم ۲۴ (در تمام این دوران حرارت سالن نباید از ۲۴ مرتبه سانتی گراد کمتر شود)، هفته پنجم ۲۱ سکو و از هفته ششم تا نقطه پايان زمان دمای ۱۸درجه سانتی گراد را محافظت فرمایید . 

در این مقاله از ستاره به طور کلی به مبحث نگهداری بوقلمون پرداخته شد . در صورتی که علاقه‌مند بودید تا رویش و نگهداری بوقلمون را به تیتر شغل مهم یا این که جانبی برای خویش در نظر بگیرید، در درجه اولیه بایستی در این مورد تحقیق کنید و معلومات خود را ارتقا دهید، برای این عمل می توانید به مزرعه‌های فعال در استان خود مراجعه کنید و از نزدیک با طرز عمل آشنا شوید . 

طرز بارگیری طیور و ارسال به کشتارگاه 

بها گله های مرغ گوشتی صرفا آن‌گاه از کشتار و مرتبه بندی می تواند ارزیابی شود . دریافت کردن ، حمل و کشتار طیور، خصوصا" زمانی با رئیس ضعیف انجام شود منجر به کاهش کیفیت لاشه می شود . به چنگ آوردن و حمل پرنده زیاد استرس زاست . باید تا حد قابلیت و امکان در دست کم مقطع و شایسته ترین شرایط انجام پذیرد .به دست آوردن و انتقال طیور باید در آرامش کامل صورت گرفته تا استرس کمتری به آنها وارد شود . فیض این عمل کاهش درصد حذف و تلفات در کشتارگاه میباشد . 

مسئولیت می بایست در بین مرغدار و کشتارگر تقسیم شود . مرغدار می بایست وزن و تعداد مرغ ارسالی به کشتارگاه را به اعتنا بداند، دوران مقطع گرسنه نگه داشتن طیور را قبل از کشتار رعایت کند و همچنین در طریق توده آوری مرغ محاسبه کامل داشته باشد . 

مسئولین کشتارگاه نیز برای حمل مرغ موظف به حفظ رعایت بهداشت قفس ها و ماشین ارسالی به مرغداری میباشند . 

آنالیز برکیفیت حمل طیور به کشتارگاه بر پایه تعداد مرغ داخل هر قفس، حمل مرغ متناسب با وزن آن ، دمای محفظه ، فاصله تا کشتارگاه ، زمانبندی ظریف برای رسیدن به موقع به کشتارگاه و به دست کم رساندن دوران انتظار تا کشتار می باشد . 

مثال 

تحت یک برنامه استاندارد ارسال مرغ به کشتارگاه را نشان می دهد: ▪ بازه زمانی زمان بدون آب و دان ماندن طیور قبلی از ارسال به کشتارگاه ۴ تا ۵ ساعت . 

▪ زمان ضروری جهت انتقال طیور به کشتارگاه ۱ تا ۴ ساعت . 

▪ برهه زمانی توقع در کشتارگاه ۱ تا ۲ ساعت . 

ماشین جوجه کشی

بطور متوسط فاصله هنگامی قطع دان و کشتار ۸ تا ۱۲ ساعت هست . دست‌کم بازه زمانی واجب برای این‌که آلودگی ناشی از مدفوع و غذای باقیمانده در چینه دان را در کشتارگاه به دست‌کم برسانیم ۸ ساعت می باشد . انتظار طیور در کشتارگاه به ازاء هر ساعت ،۲/۰ درصد از وزن آنان را کاهش داده ( در دمای نرمال ) و تأخیر عمده سبب ساز دهیدراتاسیون و دفع آب به وسیله مدفوع می گردد . 

● 

برهه زمانی گرسنه ماندن طیور گذشته از کشتار دان می بایست دست کم ۴ ساعت گذشته از ارسال طیور به کشتارگاه جدا شود و بهتر میباشد آب تا آغاز به چنگ آوردن طیور در اختیار آنها باشد . در برخی مواقع طیور از ما‌نده مواد غذایی در بستر استعمال می کنند، لذا بهتر است در این فاصله هنگامی چراغها خاموش باشند . 

● 

تصاحب کردن طیور بارگیری باید بر پایه گنجایش ماشین حمل مرغ و سرعت خطوط کشتار تنظیم شود . در آب وهوای معتدل ظرفیت بارگیری حداکثر ۵۰ کیلوگرم درمتر مربع و در آب و هوای گرم ظرفیت بارگیری حداکثر ۴۰ کیلوگرم در متر مربع پیشنهاد می شود . 

▪ بارگیری بایستی به نحوی انجام شود که دستکم استرس و صدمه را به طیور وارد سازد . استعمال از روپوش و چکمه برای کارگران هنگام بارگیری اامی می باشد . هنگام به چنگ آوردن طیور می بایست دقت ضروری به فعالیت آید تا از خفگی و صدمات وارده به پر و بال ، پا و پوست پرهیز شود، برای مرغهای سنگین وزن و مواردی که مسافت تا کشتارگاه فراوان است می بایست توجه بیشتری اعمال شود . 

▪ هنگام دریافت کردن و بارگیری طیور تمام وسایلی را که ممکن است موجب زخم آنها شود بایستی از سالن بیرون گردد . 

▪ طیور باید از منطقه پاها گرفته شوند و حداکثر سه مرغ را بایستی در یک دست گرفت ( متناسب با وزنشان) و برهه زمانی حمل را کوتاه کرد . 

▪ مرغهای سنگین وزن با دو پا گرفته شوند و یک دست تحت سینه آنها قرار گیرد . بایستی طیور به آرامی و به توجه باطن قفس قرار داده شوند . 

▪ خوبتر هست به چنگ آوردن آنان در ظلمات انجام گیرد چون مرغ آرامتر بوده و احتمال خفگی و ضایعات پوستی و بدنی در آنها کمتر می شود . گله ای که مریض باشد مقاومت کمتری نسبت به به چنگ آوردن نشان می دهد . 

▪ در ساعت‌ها گرم روز که گرما به بیشترین حد خویش رسیده می‌باشد از بارگیری مرغ اجتناب شود و در سالنهایی که دارنده سیستم گشوده میباشند بهتر هست در قسمت ورودی تالار پرده ای آبی رنگ رنگ معلق نمود . 

▪ برای خودداری از خفگی طیور در اثر روی هم ریختن می توان از توری های قابل حمل برای تقسیم بندی سالن استعمال نمود . 

▪ در هوای گرم از قراردادن اتومبیل دربردارنده طیور پایین نور و روشنایی بی واسطه خورشید اجتناب شود و در فیس امکان برای اندک کردن دمای درون اتومبیل از سیستم تهویه به کار گیری کرد . 

▪ در هوای سرد خوبتر هست دو طرف ماشین حمل طیور در مقطع حمل به کشتارگاه با برزنت پوشیده شود تا طیور در معرض هوای سرد قرار نگیرند . 

▪ در کشتارگاه هم محل قابل قبولی برای توقف ماشین در لحاظ گرفته شود تا در معرض فروغ بدون واسطه آفتاب قرار نگرفته و رطوبت و تهویه کافی داشته باشند . 

● 

فعالیت آوری طیور در کشتارگاه ▪ 

بازده لاشه تعیین دقیق وزن لاشه ، نسبت سینه و ران فرمان مشکلی می‌باشد چون بازده جنس آخری در کشتارگاه با عامل ها مختلفی مثل رئیس مرغداری ، طریق تغذیه در بازه زمانی پرورش ، نژاد و چگونگی حمل و نقل طیور به کشتارگاه و . . . ارتباط بدون واسطه دارد . علاوه بر این دست اندرکاران راندمان لاشه به شیوه کارایی کشتارگاه هم بستگی دارد .براین اساس برای گزینش سعی هر گله خوبتر هست آن را با گله های دیگر در به عبارتی کشتارگاه مقایسه نمود . مورد ها ذیل نشان دهنده ضایعات و آلایش طیور نسبت به وزن زنده آن‌ها در کشتارگاه می‌باشد . 

▪ 

خون %۴ ▪ 

لبریز % ۲/۶ ▪ 

پا %۵/۴ ▪ 

رمز %۳ ▪ 

امعاء و احشاء %۵/۹ – ۵/۸ ▪ 

گردن %۲ ▪ 

پوست گردن %۵/۱ ▪ 

کبد %۱/۲ ▪ 

قلب % ۶/۰ ▪ 

سنگدان % ۲/۱


مهم‌ترین 
بیماری های تغذیه ای در شتر مرغ و طرز پیشگیری از آنها مقدمه رشد شتر مرغ امروزه با عنایت به مزایای زیاد زیاد آن به عنوان یک راه و روش های جدید در صنعت دامپروری مسئله توجه مضاعف واقع گردیده می باشد . این پرنده تمامی چیز خوار بوده ودر بخشها خشک و کم آب براحتی زیست می کند . از لحاظ پایداری در برابر موقعیت نا مساعد طبیعی در مقابل فقدان آب و غذا مشابه شتر و از حیث ظاهری مشابه پرنده ها می باشد . در حالا حاضر می بضاعت شتر مرغ را به عنوان دام آینده در اکثری از مناطق معرفی کرد . شتر مرغ ها به کنجکاوی و بویژه علاقمندی به اجسام درخشنده و رنگی دارای شهرت می‌باشند از اینرو ممکن می باشد اجسام خارجی بوسیله آنان بلع و موضوع لازم برای بروز بیماری یبوست ( انباشتگی ) را مهیا کند . بنابر این عامل ها موثر در تندستی و بهداشت این طیوران یک عدد از جنبه های مضاعف دارای اهمیت این مدل پرورش می باشد .یبوست بیماری ست که اکثر زمان ها بطور مکرر مشکلاتی را در پرورش جوجه ها بوجود می آورد . 
در 
هم اکنون حاضر دو دسته از یبوست شناسایی گردیده است : یبوست خراب یا یبوستی که شتر مرغ جدیدا کسب کرده که با علائم شدید و در دوران کوتاه یعنی بین 12 تا 24 ساعت پیدایش پیدا می کند . دومین جور آن یبوست مزمن یا این که دسته دراز زمان آن است . 
بطور معمول یبوست خراب از شترمرغ هایی که میزان مضاعف زیادی از مواد غیر خوراکی مصرف می کنند نتیجه می شود که این تیپ آن می تواند از مصرف بیش از مقدار شن ، خاک ، سنگریزه ، علف های زمخت و از این قبیل مواد حاصل گردد . 
انسداد وخیم سبب به کولیک و سر انجام مرگ پرنده را در بردارد . معمولا انباشتگی پیش معده بصورت جزئی مانع عبورمواد بطور بی نقص می شود که این دلیل می تواند مسبب پیدایش مدل مزمن آن باشد .چنین پرنده هایی معمولا وزن نرمالی بدست نخواهند آورد ودر ظاهر غالبا دچار سوء تغذیه گردیده و گرایش به بلع مواد غیر خوراکی دارا‌هستند . 
جور غذا ، فاکتور های استرس ، عوامل محیطی و … را می توانایی از فاکتور های اساسی بروز یبوست در صنعت پرورش شتر مرغ دانست . 
از فاکتور های خوراکی تولید کننده یبوست می بضاعت مصرف بیش از اندازه فیبر ، اخذ برگ ها و ساقه های یونجه ، ساقه گراس ها برای جوجه ها ی برنا به ویژه جوجه هایی که درمزرعه کوچک دارنده محدودیت چراگاه میباشند را بر شمرد . دریافت حجم متعددی از دانه های چغل ، گراس های خشک و میوه ها ی وحشی می تواند موضوع ساز انباشتگی در شتر مرغ های مسن خیس باشد . از آنجایی که پیلورمعده شترمرغ خیلی کوچک بوده و جوجه ها ی جوان ظرفیت توسعه و گسترش برای هضم را ندارند پیشنهاد می شود که جیره غذایی در حیث گرفته گردیده برای آنها از کیفیت مطلوب بر خوردار باشد . از تغذیه فیبر نا مرغوب برای شتر مرغ های زیر وزن kg 35 می بایست امتناع نمود و نکته دیگر اینکه خطر انباشتگی با افزایش سن در شتر مرغ ها سیر بالا به پایین پیدا می نماید . ناتوانی شتر مرغ های جوان در خصوص رهضم فیبر به علت نبودباکترها ی هاضم سلولوز در قولون می‌باشد و یک عدد از دست اندرکاران حیوانی می باشد که میتواند سبب ساز به بروز این عارضه شود . جوجه ها فارغ از مصرف خوراک در دراز مدت شم گرسنگی نمی نمایند از این رو مقدار زیادی مواد فرنگی نظیر تکه چوب ، کیسه پلاستیک و سیم می بلعند . از فاکتور های دیگر پیدایش انباشتگی در شتر مر غ ها عامل ها محیطی – مدیریتی است نظیر پروراندن جوجه ها بر روی کف شنی که در صورتیکه خاک قابل انعطاف و سبک یا کم آب باشد سبب بلع بیش از اندازه شن وماسه می شود . گرسنگی و سرو صدای محیطی می تواند ایجاد کننده ی استرس باشد که این عامل سبب به جانشین سازی غذا شده و از عامل ها دیگر یروز به حساب می آید در واقع می توان خاطرنشان کرد نبود تغذیه ای ، شتر مرغ ها را به سمت گند خواری یا این که اشتهای غیر طبیعی تحریک می کند . کمبود سنگریزه و شنریزه در حد مناسب جهت یاری به آسیا کردن مواد بلع شده در سنگدان ممکن هست مورد انسداد را فراهم نماید سازه بر این وجود سنگریزه در یک حد معلوم برای پرنده ها واجب هست . عواملی نظیر عفونت ناشی از تجمع عوامل باکتریایی ( Megabacteria ) و قارچی ( Candida)نیز می توانند سبب ساز تولید قضیه مساعد جهت انسداد گردد . جوجه های دچار به انسداد افزایش وزن روزانه نداشته و بسیار آهسته پرورش می نمایند همچنین تخلیه مدفوع همپا با زحمت و فشار دوچندان انجام گردیده و از خود صدا در می آورند ،به خوراک نوک می زنند اما طعام نمی خورند . انسداد را می بضاعت و توان با ملاسمه سختی و تعالی بودن شکم معین نمود . شتر مر غهای دچار به انباشتگی در حالت جناغ سینه ای دچار زمین گیری شده ، تماما هوشیار بوده و گردنشان را به وضعیت کشیده نگه می دارند . 

کلی باسیلوز ین عفونت یک بیماری منحصربه‌فرد نمی باشد البته در فیض تضعیف یمنی و عفونت‌هی تنفسی بوجود می‌ید . کلی باسیلوز و تورم کیسه‌هی هویی در اثر میکوپلاسما، مواجهه با سوزوسرما در طی زمان رشد و عدم وجود تهویه کافی در طی نیمه دوم دورة پرورش تشدید می گردد . تغییرات روزانه دما، اندازه بالی گردوغبار و انباشته شدن آمونیک گله‌ها را مستعد اثرات عفونت‌هی تنفسی کرده و شیوع پستی سمی کولیی در سطح گله افزیش خواهد یافت . 

تضعیف یمنی و بخصوص بیماری بورس عفونی پاسخ سیستم یمنی را کاهش داده و بعنوان علتی در جهت پیدایش کلی باسیلوزهی دوباره معرفی گردیده هست . 

ین بیماری قادر است با به کارگیری از اعمال برنامه‌هی درست واکسیناسیون علیه بیماریهی مضعف یمنی و بیماریهی تنفسی کاهش داده شود . ین دستور مستمند انتخاب سویه‌هی وکسن مناسب و گزینش صحیح بازه زمانی تجویز وکسن است . مؤثر بودن برنامه‌هی وکسیناسیون بید با به کار گیری از پیش‌هی سو‌مین آنالیز شود . کلرینه کردن آب به اندازه PPm2، شستشوی مکرر سیستم‌هی آبرسانی جهت ممانعت از تجمع اجرام و دست اندرکاران عفونی در لوله‌ها وقوع کلی سپتی سمی را کاهش خواهد اعطا کرد . تجویز آنتی‌بیوتیک چه بسا درصورتی که براساس آزمیش انتخاب آلرژی می هم چهره بگیرد، مرگ و میر را صرفا در طی مدت درمان، کاهش خواهد اعطا کرد . 

تجویز آنتی‌بیوتیک بید براساس مقررات دارویی جانور رخ بگیرد . هزینه تجویز داروها قابل دقت بوده و در تجویز آن ها بید نظارت «سودمندی- هزینه» رخ بگیرد . 

 سندرم 

تورم راز ین بیماری تظاهر اختصاصی سلولیت 1 کولیی بوده و در گله سرگرم تا 15 درصد مرگ و میر در اثر تورم دور چشمی و کلی سپتی سمی ناشی از آن می تواند اتفاق افتاد بیفتد . منشاء ین عارضه چندعاملی بوده و تهی دست تضعیف یمنی به وسیله IBD، CIV و بیماری مارک میباشد و پاسخ‌هی یمنی همورال و پاسخ‌هی یمنی بافتی موضعی تضعیف می یابند . برخی استرس‌هی تنفسی به یار تهویه پیین‌تر از حد یده‌آل سبب ساز ساز به تجمع گرد و غبار و آمونیک میشود . عفونت‌هی مستعدکننده مشتمل بر پنومو ویروس‌ها، کرونا ویروس‌ها (برونشیت عفونی) و یا این که این که بیماری نیوکاسل سنتوژن میباشند که عفونت بخش فوقانی دستگاه تنفسی را به وجود می آورند . ماشین جوجه کشی

پنوموویروس‌ها بطور مخصوص التهاب ملتحمه، التهاب کام و مجری بینی را یجاد می کنند . جوجه‌هی در گیر چشمهیشان را موضوع خارش قرار داده و به کولی بیماریزا قابلیت و امکان و امکان تهاجم به بافت‌هی پایین جلوی چشم‌ها و راز را می‌إهند . وارد آوردن جراحت به رمز و بافت لنفاوی ملتحمه وضعیت حاصل را مستعد یجاد سلولیت می نماید . پرندگان داری حالت خفیف بیماری میتوانند به پن دیگر منتقل شده و با در اختیار گذاشتن آب و غذا محافظت شوند . عامل ها بیماریزیی که گله‌ها را در خاورمیانه تضارب می‌کنند تقریباً شبیه جدیه‌هیی هستند که در نیم‌کره غربی دیده میگردند . شدت و دامنه بیماری بعلل ذیل که کشورهی خاورمیانه بالاتر است: وجود استانداردهی پیین بیوسکوریتی،فروش پرونده زنده، برنامه‌هی وکسیناسیون غیرمؤثر، تجهیزات تشخیصی نکافی و تکید بیش از حد به درمان آننی‌بیوتیکی . نقص‌ ها مربوط به تکنولوژی با به کارگیری از یادگرفتن و تحقیق می‌تواند حل شود . نقیص ساختاری هم در طی دوران وقتی و با حرکت ین صنعت بطرف یکپارچگی حاذق میباشد حل شود . 


 تغذیه قرقاول ( Feeding pheasants ) دارنده امر مختص خود می باشد و به کار گیری از جیره های غذایی نا مناسب می تواند سالم پرنده را با مشکلات جدی روبرو کند . قرقاول پرنده ای دانه خوار می باشد و غذای حساس آن را غلاتی نظیر ذرت و سویا تشکیل می دهند تغذیه در پرورش قرقاول از اهمیت فراوان بالایی برخوردار می باشد که در ادامه به مهم ترین نکات آن خوا‌هیم پرداخت . 


. پروتئین مطلوب برای جیره های غذایی جوجه های این پرنده 28 درصد و برای قرقاول های بالغ 24 درصد می باشد . همانند جوجه های دیگر پرنده ها ، جوجه قرقاول ها تا 24 ساعت پس از خروج از تخم قوی می باشند از ذخیره کیسه زرده به کار گیری نمایند و نیازی به مواد غذایی ندارند . 


 تغذیه قرقاول با تخم های مورچه این پرنده دانه خوار در طبیعت از موادی نظیر دانه های ترنجبین و تمشک کوهی تغذیه می کند و اتی مثل کرم و مورچه در تغذیه قرقاول نقش مهمی را ایفا می نمایند . دیدنی می‌باشد بدانید که در گذشته از موادی مانند تخم مورچه در تغذیه قرقاول های جدید متولد شده به کارگیری می شد . ماشین جوجه کشی

به این چهره که رشد دهندگان با تحمل زحمت بسیار تخم های مورچه را به دست آورده و پس از شستشو ، هر سه ساعت یک توشه آن ها را در اختیار جوجه ها قرار می دادند . گاهی زمان ها برای تامین پروتئین و رشد خوبتر جوجه ، تخم مرغ پخته را نیز به این مواد غذایی طولانی تر می کردند . برای تحریک و افزایش اشتهای جوجه ها بیش تر کردن نمک به این ترکیب غذایی متداول بوده می باشد . 


در این خط مش پس از دو هفتگی و رویش جوجه ها به میزان کافی ، خمیر نان و قطعات پخته گردیده اندام های داخلی گاو و گوسفند نظیر کبد و قبل نیز برای تغذیه قرقاول های جوجه به ترکیب غذایی بیش تر می شد . از ماه دوم به آن‌گاه رفته رفته از دانه هایی مانند ارزن ، دانه و گندم به جای غذایی اشاره شده به کارگیری می کردند . این منش تغذیه ای هنوز هم مرسوم هست و بوسیله بعضی رویش دهندگان قدیمی برای تغذیه قرقاول انجام می پذیرد . 


مواد 

مطلوب برای تغذیه قرقاول شایسته ترین مقطع برای جوجه کشی از تخم های نطفه دار قرقاول فصل بهار می باشد . در این عصر به کارگیری از آرد گندم ، یولاف و چاودار و مواد غذایی سبز مانند برگ شبدر برای افزایش سود وری جوجه کشی بسیار مطلوب می باشد . برای تغذیه قرقاول همانند پرندگانی نظیر بلدرچین یا این که مرغ می بضاعت و توان از ادغام دانه های گندم ، جو و ارزن و دیگر دانه ها استفاده کرد . دانه گندم سیاه هم از مواد غذایی است که قرقاول ها دوچندان به آن عشق و علاقه دارا‌هستند و اما ارزان بها هم هستند براین اساس برای تغذیه قرقاول مطلوب می باشند . 


نقش 

آب در تغذیه قرقاول برای تغذیه جوجه های قرقاول می توانایی از تخم مرغ پخته ، نان ، گوشت پخته و نرم گوساله و برگ کاهو نیز استفاده کرد . در مقطع بلوغ برای تهیه رژیم غذایی متعادل قرقاول استفاده از موادی نظیر پودر ماهی ، گوشت و اشکال کنجاله مرسوم می باشد . می بایست اعتنا فرمایید که آب نقش مهمی در سلامت قرقاول ایفا می کند بدین ترتیب می بایست آب سالم در اختیار این پرنده قرار داده شود و آب موضوع استفاده هر صبح و شب عوض شود . 


مدفوع قرقاول کثیف به بیماری های عفونی می تواند با تماس با آب قریه ها پرنده دیگر را نیز کثیف کرده و سبب به تلف شدن آن ها شود . بنابراین مدام بایستی آب پاک و سالم در اختیار قرقاول ها قرار گیرد و ظروف آن ها هر دو روز یک توشه ضدعفونی شوند . همینطور برای ارتقا تراز ایمنی بدن پرنده می توانید گونه های ویتامین ها را به آبی‌رنگ که می نوشد بیشتر کنید . 

راههای 
استعمال از دارو 
رویکرد عمده تجویز دارو در طیور از شیوه غذا و اب می باشد تزریق و تجویز به روش آئروسل هم گهگاه انجام می شود . 


درمان یار آب : معالجه با آب به برهان سهولت انجام آن و نیز موثر بودن اکثر دارو ، انجام می شود به این خواسته دارو درآب حل و به فیس محلول در می آید این راه تجویز فراوان معمولی هست ووسایل مسئله نیاز در دسترس می باشند درمناطق با آب و هوای معتدل مصرف آب در طیور نسبت به خوراک 5/2 برابر میباشد لذا از این روش دارو نسبتا پرسرعت دریافت شده و اندازه آن نیز بالا خواهد بود . معالجه یاور خوراک : داروهای غیر محلول می بایست همپا با طعام تجویز شوند از معایت تجویز دارو یار با طعام نیاز به غلظت بالای دارو می باشد که به علت اختلالی است که مواد معدنی و آلی جانور درجیره غذایی در جذب دارو ساخت می کنند ولی حیث به معین بودن اندازه مصرف خوراک درمقایسه آب در هنگام درمان همراه آب گزینش مقدار دارو آسان تر انجام می‌گردد که نیز باعث صرفه جویی درمصرف دارو بشده و نیز ازبروز عوراض آن دوری می کند البته بایستی اعتنا داشت دربیماریهایی که به علت وجود تب و دلایل گوارشی مصرف طعام کاهش یافته یا جدا می شود رویه غذایی اصولا فیض بخش نبوده و از راه و روش آب آشامیدنی به علت وجود عطش ، دارو سریعتر به تن می برسد . معالجه به وسیله تزریق : از حیث اثربخشی سریعترین و موفقیت آمیز ترین منش تجویز دارو ، روش تزریق هست مثال این قضیه عفونت هموفیلوس و پاستورلا در طیور تخمگذار می باشد که با تزریق آموکسی سیلین رخ می گیرد و با معالجه به وسیله آب دنبال می شود البته صرف وقت فراوان و نیاز به کارگر و وسایل واجب از قبیل سرنگ ، سوزن و . . . و همینطور دلایل آن همچون پیدایش استرس در طیور انجام آن را غیراقتصادی و بی سود می سازد . 

درمان به وسیله آئروسل : امروزه تجویز دارو به شیوه آئروسل ، یا این که اسپری زیاد ناچیز فیس می گیرد چون به علت ناکافی وصال آنتی بیوتیک به محل عفونت و نیاز به جریان آرام و ملایم هوا در درمان عفونتهای تنفسی به ویژه ناشی از E .coli برد آمیز نبوده است همچنین ممکن است به واسطه استنشاق داروها خطراتی را برای عامل در برداشته باشد . الف 
– نیتروفورانها 
نیتروفورانها ترکیباتی هستند که واجد اثر ضد باکتریایی برتعداد متعددی از باکتریهای گرم مثبت و برخی از باکتریهای گرم منفی می باشند برحسب غلظت قضیه استعمال ممکن است باکتریسید یا باکتریوستات باشند شیوه اثر انها به خیر شناخته نشده میباشد ترکیبات این جور مشتمل بر نیتروفورازون ، نیتروفورانتوئین ، فورازولیدون و فورا لتادون می باشند که همراه آب و دان مورداستفاده قرار می گیرند به علت اینکه نیتروفورانها در آب به خیر حل نمی شوند اکثر به رخ ترکیب با غذا تجویز می‌گردند مدت جدا دارو تا ارسال به کشتارگاه 5 روز می باشد فورازولیدون را در پولت های گله مامان با سن بیش از 14 هفته و مرغان تخمگذار نباید مصرف کرد از نیتروفورانها در معالجه عفونتهای ناشی از سالمونلا تیفی موریوم دوچندان به کار گیری شده می‌باشد بدین مراد از فورازولیدون به میزان 04/0 درصد درغذا و به مدت 14-10 روز در معالجه تیفوئید طیور ناشی از سالمونلا گالیناروم ، پلوروم و همینطور کلی باسیلوز به کار گیری می شود این دارو با اندازه 022/0 – 011/0 درصد و به مقطع 14 روز در طعام به عنوان یک رژیم پیشگیری کننده از عفونتهای سالمونلایی و عفونت های وخیم وتحت حاد استرپتوکوکی و نیز تورم روده قرحه ای و نکروتیک ناشی از کلستریدیومها و کمپیلوباکتریوزیس محسوب می گردد این دارو دردرمان عفونتهای سالمونلایی از کلرامفنیکل یا این که سولفامرازین موثرتر عمل می‌نماید از فورالتادون به مقدار 04/0 درصد درغذا در معالجه جوجه های مبتلا به سالمونلا گالیناروم و تیفی موریوم و همینطور کنترل سینوویت عفونی با پیروزی استفاده شده می‌باشد . 


قراردهی 

جوجه ها 

– پس از تحویل جوجه ها باید فورا در محدوده جوجه ریزی تخلیه شوند ، باقی ماندن به مدت طولانی در جعبه ها موجب کم شدن بیشتر آب تن پرنده ها می گردد که این موضوع در نهایت ارتقا تلفات اول و کاهش پتانسیل رشد را به دنبال خواهد داشت سازه براین جوجه ها بایستی در اسرع وقت از باکس ها در گوشه و کنار آبخوریها تخلیه شوند . 

ماشین جوجه کشی

– 

در مدت تحویل گله می بایست کلیه کارکنان مرغداری قرنطینه و بهداشت را رعایت کرده لباسهای متحدالشکل و چکمه پاک و عاری از آلودگی بپوشند 

– آن‌گاه از تخلیه جوجه ها جعبه های حمل جوجه باید سریعا از سالن مرغداری خارج شده و معدوم شوند . 


– سیستم تهویه به هنگام ورود جوجه ها باید خاموش باشد . 


– پس از تخلیه جوجه ها باید رفتار آن‌ها به اعتنا ذیل ارزیابی و در اختیار گرفتن قرار گیرد ( معمولا 6 ساعت آنگاه از ورود، جوجه ها آرام می گیرند) . 


– همه اطلاعات گله باید به طور بی نقص تصویب شوند ( نژاد جوجه ها ، مورخ هچ جوجه ها، وزن جوجه ها در هنگام ورود به سالن پرورش، مورخ تحویل جوجه ها ، خصوصیات کارخانه جوجه کشی و …) . 


– لازم میباشد جوجه های وازده ، فلج ، زخمی و دارنده شکل غیر ارگانیک سریعا از گله حذف شوند، چون نگهداری آنها فقط سبب ارتقاء هزینه خواهد شد و اندازه تولیدشان هم اندک خواهد بود واین برنامه باید در ارتفاع عصر پرورش به طور مرتب انجام شود . 


– نمونه برداری و خونگیری از گله جهت ارسال به آزمایشگاه برای اطلاع از وجود مایکوپلاسماها ، سالمونلاها و همچنین تیتراسیون و… با دقت به برنامه ریزی مدون بطور منظم انجام شود . 


– 

چکیده که در سالن برای پرنده ها در لحاظ گرفته می شود بایستی آسان ، گرم ، پاک و بهداشتی باشد وبتواند از جوجه های تازه متولد گردیده به خیر و خوبی حفظ نماید رئیس 

منابع حرارتی 

– سیستم تنظیم حرارت تن جوجه های گوشتی نابالغ تکامل یافته نمی‌باشد و توانا به تهیه و تنظیم حرارت بدن خویش در مواجهه با هوای بیرون از دستگاه جوجه کشی نیستند ، براین اساس تنظیم حرارت مطلوب مقام طیور گوشتی در طی هفته نخستین عصر پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است ، به این مراد اضطراری می باشد گذشته از ورود جوجه ها دمای سالن را به حد مناسب رساند . 


– در روز اول حرارت مطلوب دستگاههای گرم کننده تالار در 5 سانتیمتری بستر بایستی 32-30 مرتبه سانتیگراد ودر اواخر هفته نخستین 29-28 سکو سانتیگراد باشد . 


– برای این که جوجه ها مضاعف از منشاء حرارتی( مامان مصنوعی) دور نشوند گوشه و کنار دستگاه های گرم کننده را حصاربندی می کنند .حصار در مسافت 80 تا 90 سانتیمتری از دستگاه گرم کننده به طور دایره‌ایی نصب می شود . 


– 

اخلاق جوجه ها شایسته ترین نماد برای مناسب بودن مرتبه حرارت سالن می باشد ، به طوریکه از طریق روش پخش آنها در محدوده جوجه ریزی می توان به اندازه درجه حرارت محل رشد جوجه ها پی پیروزی که به رخ تحت می باشد : 

1- دمای مطلوب : جوجه های شاداب با پراکندگی یکنواخت در محدوده جوجه ریزی دیده می شوند . 


2- دمای خیلی بالا: جوجه هااز دستگاه گرم کننده فاصله می گیرند و در این حالت ساکت ، درحال نفس نفس زدن وسرو پر و بال افتاده میباشند . 


3- دمای خیلی پایین: جوجه ها در پایین دستگاه گرم کننده توده می شوند ، پرسر وصدا وصدای آزار دهنده دارند . 


4- کوران هوا: در این موقعیت جوجه ها در ناحیه ایی خاص از محدوده جوجه ریزی ازدحام می نمایند . 


معمولا برای اطمینان بدون نقص از این که جوجه ها گرمای قابل قبولی را اخذ می نمایند بایستی دماسنجهای تالار و همینطور ترموستاتهای دستگاههای گرم کننده را در اختیار گرفتن کرده و ازصحت کارکردشان اطمینان حاصل نمود . 


– به طور معمول دماسنج ها و ترموستاتها بایستی در 20 سانتیمتری بالای سر جوجه ها قرار گیرند . 


از 
کجا برای رشد و انتشار اردک آغاز کنیم؟ اردک ها به رخ انبوه و در تعداد بالا تکثیر می شوند اگر شما یک رویش دهنده مبتدی می‌باشید و هیچ شناختی نسبت به اردک ندارید بهتر هست آغاز با تعداد یه خرده استارت به رشد فرمایید و به مرور نیز تعداد آن‌ها با تولیدمثل و تخم گذاری ارتقاء پیدا می کند و نیز شما به تجارب بالا می رسید . 

به سه منش می توانید استارت فعالیت خویش را بزنید . 

-تهیه 
تخم اردک و گذاشتن آن‌ها در دستگاه جوجه کشی 
-تهیه جوجه های یک روزه و پرورش آنها به سن پرواری که آن‌گاه ۵۵ الی ۶۰ روز می توانید از گوشت آن ها استفاده یا بفروشید . 

-پرورش اردک های مولد که ۵ الی ۶ ماه بعد از آن از تغذیه و محافظت به سن تولید مانند و تخم گذاری می رسند . امکانات 
مسئله نیاز رشد اردک برای شروع پرورش اردک می توانید با هر سرمایه و امکاناتی آغاز فرمائید و عذر ها را کنار بگذارید و سخت نگیرید برای این فعالیت به امکانات ذیل نیاز دارید . 

-تهیه 
اردک سالم 
-زمین و مساحتی که برای پرورش آماده کرده اید که به تعداد اردک ها هم بستگی داراست گزیده از زمین را مسقف گزینش فرمائید و بر مبنا موقعیت آب و هوایی منطقه می توانید از کولر و هیتر و فن هم به کار گیری نمائید . 

-بستر اردک ها نباید مرطوب باسد و ترجیحا کم آب و کاملا ضدعفونی و بهداشتی باشد . 

-تهیه دانه که غذای اردک ها شبیه مرغ خانگی میباشد حتی گهگاه اضافات غذای شما را هم می خورند و غذای دارای اهمیت آن ها ارد ذرت و دانه گندم می باشد . 

-به میزان کافی آب برای آشامیدن در دسترس شان قرار دهید . 

-میتوانید از قفس و فنس نیز جهت حفظ آنها به کارگیری کنید . 

-و درصورتی که دسترسی به استخر یا آب و حوضچه دارید می توانید برای آن ها تدارک مشاهده کنید که روزی یکسری ساعت در آب به شنا درگیر باشند و این قضیه آن قدر اساسی نمی‌باشد زیرا رویش دهندگان صنعتی با نگهداری آنان در قفس و فنس آن‌ها را به تراز ساخت می رسانند . 

نکته: رشد اردک محدودیتی زمانی ندارد و در هر هنگامی از سال می توانید آغاز به این عمل فرمایید و این طریق تامل را که اردک بایستی صرفا در بخشها شمالی و با آب پرورش پیدا نماید را کنار بگذارید چون رویش اردک حتی در سرزمین عراق هم انجام می شود . به چه شکل 
از فروش اردک صاحب درآمد شویم؟ با ۳ راه و روش تحت می توانید آغاز به فروش و کسب درآمد فرمائید و به صورت خلاصه به به عبارتی طریقی که خود شما در روز اول فعالیت اردک و یا تخم را تهیه کردید به عبارتی فعالیت را در نقطه پايان می توانید انجام دهید . 

-فروش اردک ۲۰ روزه که شالی کاران برنج همیشه متقاضی این دسته کالا شما میباشند برای پس از توده آوری شالی خود اردک ها را در زمین قرار می دهند که هم با نوک زدن به زمین برای غذا به شخم زمین کمک کنند و نیز مدفوع انها مبداء خیر و خوبی برای کود زمین می شود . 

-فروش اردک گوشتی که پس از ۵۵ الی ۶۰ روز به نقط ی اوج کیفیت خود می رسند و می توانید با فروش گوشت به فروشگاه و بازار درآمد خیر به دست آورید . 

-فروس اردک های مولد که پس از ۵ الی ۶ ماه به سن عالی تخم گذاری و ساخت نظیر می رسند . 


گاهی وقت ها هم متاسفانه برخی اشخاص با جدا کردن بلدرچین های سفید ادعاهایی راجع به در اختیار داشتن یک نژاد اصلاح گردیده و ویا نژاد وایت انگلیسی دارند که تا روز جاری هیچ کدام اثبات نشده و معمولا نوعی ی و سوء به کارگیری از نا دانایی مردمان می باشد . 
هر نوع داعیه نسبت به در اختیار داشتن نژاد مختص باید با مدارک دارای اعتبار که شامل جواز های سازمان دامپزشکی برای ورود و سند فارم مبدا و اسناد حمل و نقل قابل بررسی می باشد و کافیست تا از اداره دامپزشکی کل کشور اداره طیور یک استعلام ساده بگیرید و متوجه گردید در طول سالهای پیشین تا مدت نگارش این نوشته هیچ بلدرچین اصلاح نژاد گردیده ای به رخ تجاری و انبوه وارد مرز و بوم نشده هست . 

مقدار 
و طریق مصرف دان بلدرچین تخمگذار یک عدد از با اهمیت ترین کارها در رویش و نگهداری بلدرچین تنظیم یک دان بلدرچین مناسب و با کیفیت می باشد . اعتنا نمائید غذای بلدرچین ها در هر مقطعی از سن پرورش و یا تخمگذاری فرمول متفاوتی دارااست و عدم توجه به نیاز های غذایی بلدرچین موجب می شود تا مزرعه پرورش بلدرچین شما دچار معضل گردیده و در شایسته ترین موقعیت ممکن سود آوری اقتصادی خویش را از دست دهد و یا این که با تلفات سنگین روبرو شوید . 

یک بلدرچین تخمگذار در طول ۲۴ ساعت حدود ۲۸ تا ۳۲ گرم دان مخصوص نیاز دارااست که معمولاَ طی دو الی سه مرحله بایستی در اختیار گله قرار گیرد . بهترین بازه زمانی ها یک بار در ابتدای صبح و یک توشه در حوالی دوره پس از تخمگذاری می باشد . بعضی اقلام مورد به کار گیری در دان بلدرچین مشتمل بر : دانه ذرت ، کنجاله سویا ، دانه گندم ، کنجاله کا ، نمک ، روغن سویا ، پودر صدف ، سبوس گندم ، پودر یونجه ، پودر ماهی ،پودر گوشت و …می باشد . 

غذای 
بلدرچین تخمگذار 
سایز آسیاب دان بسیار اهمیت دارااست دان های آردی سبب ساخت غبار شده و علاوه بر پرت شدن سبب بیماری های تنفسی می شود و قطعات خیلی تبارک بوسیله بلدرچین ها برداشته نمی شوند و مخلوط فرمول دان در هنگام اخذ دان به وسیله پرنده تغییر می نماید . 
برای اطلاعات عمده به مطلب : دان بلدرچین ( غذای بلدرچین ) را چه‌طور بسازیم؟ مراجعه کنید 
چنانچه از دان پلیت شده استفاده می کنید از پلیت های سایز** به کارگیری شود . سفارش ما به کار گیری از دان پلیت هست دان پلیت سبب می شود تا تمام اقلام باطن دان را بلدرچین اخذ کند . همچنین اندازه پرت دان به حداقل ممکن کاهش پیدا می نماید . دقیقا این اختلاف ۴ گرمی میان ۲۸ تا ۳۲ گرم برای همین مسئله مطرح شده، مزارعی که از دان آسیابی پودری به کارگیری میکنند برای آنکه کمی از دان به خارج از دانخوری ها و یا این که به رخ گرد و غبار باطن تالار منتشر می شود بایستی میزان بیشتری دان در اختیار پرنده قرار دهند . 

توزیع دان در بخش اعظم قفس های رویش بلدرچین تخمگذار به چهره دستی در دانخوری های نصب گردیده جلوی قفس که به صورت تراف قرار دارا هستند انجام می شود . برای توزیع دقیق دان و جلوگیری از خسارات احتمالی وارده مسئول مزرعه می بایست کارگر توزیع کننده دان را نسبت به موارد تحت یادگرفتن دهد . 

۱- 
حساب و کتاب دقیق میزان دان به تعداد پرنده، و تهیه و تنظیم یک واحداندازه گیری مناسب : برای اینکار آغاز بایستی در نظر بگیریم که هر یک متر از طول دانخوری در اختیار چند پرنده قرار داراست . (مثلا ۲۵ پرنده) آن گاه مقدار دان قضیه نیاز (حدود ۳۰ گرم ) برای یک روز را در تعداد پرنده ضرب میکینم ( ۳۰گرم * ۲۵ پرنده =۷۵۰ گرم) هم اکنون مشخص و معلوم می کنیم یک سری بار در روز قرار هست به بلدرچین ها دان توزیع کنیم که معمولا ۲ بار در روز می باشد . درحال حاضر میزان دان مصرفی یک روز را تقسیم بر تعداد دفعات دان ریزی می‌کنیم ( ۷۵۰ گرم / ۲ بار توزیع دان = ۳۷۵ گرم ) . هم اکنون یک پیمانه تهیه و تنظیم میکنیم ۳۷۵ گرم دان عمده داخل آن جا نشود . 

در انواع طیوران گرچه مقادیر دما و رطوبت تفاوت هایی با هم دارند . اما اندازه این مقادیر بسیار به هم نزدیک بوده . چه بسا در اکثری از دستگاه های خانگی می توان با تنظیم میانگین دمای مسئله نیاز یکسری نوع پرنده به عنوان مثال (بوقلمون، غاز و بلدرچین) را با هم در یک دستگاه، جوجه کشی کرد . جوجه کشی شترمرغ با بقیه طیوران به طورهمزمان و یا در یک دستگاه قابلیت و امکان پذیر نمی‌باشد . 

ماشین جوجه  کشی

اختلاف دوچندان دمای قضیه نیاز برای جوجه کشی شترمرغ نسبت به سایر طیوران استدلال این حرف ما می باشد . دمای مورد نیاز تخم شترمرغ در بازه زمانی ستر ۲/۳۶ و در برهه زمانی هچر ۳۷ مرتبه سانتی گراد می باشد . 


تفاوت دما در جوجه کشی شترمرغ با سایر پرنده ها حدود یک درجه می باشد . اما این مهم‌ترین عامل تفاوت جوجه کشی شترمرغ با سایر طیوران نمی‌باشد . مشاهدات 

عارضه ها 


تخم 
های انفجاری 
عفونت 
باکتریایی ، تخم های آلوده و کثیف ، شستن تخم ها با رویه نا صحیح 
تخم 
های روشن 
بی 
نطفگی ، شرایط نا مناسب مراقبت تخم ، گازدهی بسیار ، مرگ و میر اولیه جنین 

حلقه خونی 


ژنتیکی 
، بیماری گله مادر ، تخم های کهنه ، جا به جایی نا مناسب تخم ها ، در جوجه حرارت خیلی بالا یا این که خیلی پایین 
مرگ 
و میر در هفته سوم 
تغذیه 
غیرمناسب مادر ، بیماری گله مادر ، خنک شدن بیش از حد تخم قبلی از قرار دادن در اتومبیل جوجه کشی ، مرتبه حرارت خیلی بالا یا خیلی پایین ، انقطاع شدن برق ، تخم چرخانده نشود ، عدم تهویه 
اتاقک 
هوایی کوچک 
تغذیه 
نا مناسب گله مادر ، تخم های زیاد بزرگ 
اتاقک 
هوایی بزرگ 
تخم 
های کوچک ، رطوبت خیلی زیر یا خیلی بالا 
زودرسی 
جوجه ها 
تخم 
های کوچک ، تخم های نژاد تخم گذار به جای نژاد گوشتی در اتومبیل گذارده شوند ، مرتبه حرارت نادرست ، رطوبت خیلی بالا 
دیر 
رسی جوجه ها 
سکو 
حرارت متغیر ، تخم های بلندمرتبه و مسن ، درجه حرارت نا مناسب ، رطوبت خیلی ذیل ، درجه حرارت هچر خیلی بالا باشد 
رویش 
بی نقص جنین و قرار تصاحب کردن منقار در اتاقک هوایی 
تغذیه 
نا مناسب گله مامان ، مرتبه حرارت خیلی بالا ، رطوبت خیلی بالا ، تهویه ناکافی 
جوجه 
هایی که زودتر شروع به ضربه زدن به پوسته می کنند 


درجه 
حرارت خیلی بالا ، رطوبت خیلی پایین 


ضربه 
زدن به پوسته و مردن جوجه 
تغذیه 
غیرمناسب گله مامان ، ژن های مهلک ، بیماری در گله مامان ، بالا بودن انتهای کوچک تخم در ماشین جوجه کشی ، پوسته نازک تخم ، چرخانده نشدن تخم ، تهویه ناکافی ، بالابودن CO2 ، درجه حرارت غیر مناسب ، رطوبت خیلی پایین 
جوجه 
های چسبناک 
دیر 
منتقل شدن تخم ، رتبه حرارت خیلی بالا ، رطوبت زیر ، پرزگیری کافی نبوده ، سرعت هوا خیلی کم و ناکافی 
جوجه 
های خیلی کوچک 
تخم 
های ایجاد شده در هوای گرم ، تخم های کوچک ، پوسته و نازک پر منفذ ، رطوبت نسبی حخیلی پایین 
جوجه 
ها خیلی درشت باشند 
تخم 
های بزرگ ، رطوبت خیلی بالا 
سینی 
ها از حیث کیفیت و جوجه درآوری یکنواخت نباشند 
تخم 
های حاصله از گله های مادر متفاوت ، تخم های با اندازه گوناگون ، تخم های با سنین مختلف ، بیماری و استرس در گله مامان ، گردش هوای نا کافی 
جوجه 
های نرم 
عدم 
رعایت بهداشت ، رتبه حرارت پایین ، رطوبت خیلی بالا 
جوجه 
های دهیدراته 
تخم 
زود چیده گردیده باشد ، رطوبت خیلی تحت ، جوجه هایی که زمان متعددی پس از خروج در هچر باقی بمانند 
جوجه 
های لهیده 
عدم 
رعایت بهداشت 
بندناف 
غیر ارگانیک و خشک 
تغذیه 
نامناسب مادر ها ، سکو حرارت خیلی زیر ، رطوبت خیلی بالا ، نوسان دوچندان مرتبه حرارت ، رطوبت را پس از خروج جوجه به طور بدون نقص کم نکرده باشند 
بندناف 
مرطوب و بدبو 
عفونت 
بند ناف ، عدم رعایت بهداشت 
جوجه 
ها بضاعت و توان ایستادن نداشته باشند 
تغذیه 
نامناسب ما‌درها ، جايگاه حرارت خطا ، رطوبت نسبی بالا ، تهویه ناکافی 
جوجه 
های فلج 
تغذیه 
نامناسب مادرها ، تغییر‌و تحول درجه حرارت ، جا به جایی ها 
چشمان 
بسته 
سکو 
حرارت خیلی بالا ، رطوبت خیلی بالا ، عدم پرزگیری هچری 
منفجر 
شدن تخم ها 
آلودگی 
تخم ، عدم شست و شو ، آلودگی دستگاه ها اهمیت 

مصرف گوشت بوقلمون و تاثیر آن بر تندرست جامعه 

گوشت بوقلمون 23 ژانویه 

به علت وارد شدن خودرو در معاش و توسعه شهرنشینی، از تحرک ما آدم ها کاسته شده است . این پدیده منجر ظهور و بروز بیماری های قلب و عروق و ارتقا وزن در این جوامع شده است . لذا اهمیت استعمال از رژیم های مطلوب و موادی که بتوانند به طور طبیعی نیازهای ما را برآورده سازند به خیر و خوبی صریح می گردد . 


گوشت 

بوقلمون مطلوب برای بیماری قلبی و چربی خون ماشین جوجه کشی

در این راستا دستیابی به منابع غذایی سلامت خیس و در عین درحال حاضر تامین کننده احتیاجات غذایی همخوانی با ذوق های متفاوت و در عین اکنون اقتصادی بسیار مسئله اعتنا قرار گرفته میباشد . مواد خوراکی ارگانیک مطمئن ترین شیوه جهت تامین این نیازها میباشند و یک عدد از این مواد گوشت بوقلمون به تیتر بهترین منبع تامین پروتئین حیوانی و مواد معدنی با کلسترول و چربی اندک هست . که چه بسا با دارا بودن دو مدل گوشت قرمز رنگ و سپید در بسیاری از مورد ها می تواند جایگزین گوشت قرمز رنگ گردد . خصوصا برای افرادی که به ادله داشتن بیماری های خاص مثل بیماری های قلبی و چربی خون زیاد، توانمند به استفاده از گوشت قرمز رنگ نیستند . 


مدت 

برهه زمانی دوره رویش بوقلمون برای عرضه به بازار 

در درحال حاضر حاظر بوقلمون ها همانند بقیه ماکیان گوشتی هم در سالن و ذیل مدیریت علمی پرورش داده شده و هم در مزارع دست به فعالیت جوجه کشی بوقلمون میزنند . همچنین از خوراک یا این که کنسانتره هایی با فرمولاسیون مناسب استعمال می نمایند که در این موقعیت ظرف زمان 4 ماه برای کشتار و عرضه به بازار مهیا می شوند . لذا به برهان بازه کوتاه تر پرورش و به کار گیری از مواد ویژه در خوراک، گوشت آن ها نرم تر، ارزان تر و سالم تر به دست مصرف کنندگان می برسد . 


گوشت 

بوقلمون 

ضایعات 

گوشت بوقلمون 

گوشت بوقلمون دارنده کمترین ضایعات (حدود %18) بوده که از نظر اقتصادی خانوار مضاعف مقرون به صرفه می باشد . همینطور گوشت بوقلمون به دلیل داشتن دو مدل گوشت قرمز(40%) و سپید (60%) می تواند نیاز هر ذوق ای را برآورده سازد . 


تازه 

یا این که منجمد ؟ 

از نظر کیفی تفاوت معنا داری فی مابین گوشت بوقلمون تازه و منجمد وجود ندارد و می بضاعت گوشت بوقلمون را تا 6 ماه در سردخانه حفظ نمود و پس از آن جهت مصرف گوشت را از شرایط انجماد بیرون کرد که در این حالت گوشت به سرعت طراوت و تازگی نخستین خویش را گشوده خواهد یافت علاوه بر این که هیچگونه افتی را در مواد مغذی آن شاهد نخواهیم بود . 


پروتئین 

گوشت بوقلمون 

پروتئین گوشت بوقلمون دارنده اسید آمینه های متعددی از گزاره تریپتوفان بوده که پیش ماده ساخت سروتونین می باشد . این ماده در احساس آرامش، کنترل اشتهاء و ایجاد گرسنگی یا این که سیری نقش بخش اعظم ای داشته و کاهش آن در خون موجب افسردگی و چه بسا گرسنگی می گردد . در فصول سرد سال به برهان کاهش شدت نوروفروغ خورشید اندازه سروتونین در بدن کاهش می یابد . لذا در این فصول مصرف گوشت بوقلمون می تواند نیاز بدن به اسید آمینه تریپتوفان باشد . 


آهن 

جان دار در گوشت بوقلمون 

گوشت بوقلمون دارنده مقادیر بسیار آهن قابل جذب می باشد که نقش آن در افراد ناچیز خون و یا در حال پرورش بسیار ارزنده است . وجود پروتئین های مناسب در کنار آهن موجب بهبود سیستم امنیی بدن گشته و تن را در مقابل گونه های بیماری های مقاوم می سازد . پیش بینی می شود با توسعه مرکز ها پرورش، مقدار ساخت و مصرف گوشت بوقلمون در مرزوبوم افزایش و تندرست اشخاص تضمین بیشتری یابد . 


رشد طیور از سالها پیشین بصورت پرورش خانگی و در جهت تامین نیازهای جزیی خانواده ها انجام می شد این کار اگر‌چه از نظر اقتصادی حائز اهمیت چندانی کمبود اما به عنوان تامین کننده بخشی از نیازها همواره مورد اعتنا قرار میگرفت به طوریکه این شیوه هنوز در بخش اعظمی از محفظه های روستایی همچنان ادامه دارد؛امروزه مزارع پرورشی صنعتی بزرگی  احداث شده اند که عمل این واحدها از جنبه اقتصادی دارنده اهمیت بالایی می‌باشد . در هم اکنون حاضر صنعت پرورش طیور به مقدار ای گسترش یافته می‌باشد که در عمده کشورهایی که حالت و قابلیت رشد را دارا می‌باشند حجم عظیمی از سرمایه گذاری اقتصادی را به خود اختصاص داده میباشد .مطالعات و تحقیقات زیادی به وسیله متخصصان ژنتیک و تصحیح نژاد، تغذیه ، مدیر و بیماریها انجام گرفته می‌باشد تا بتوان سود اقتصادی پرورش طیور را افزایش داد .براساس این تحقیقات برای انجام یک دوره پرورشی رعایت نکات تحت جهت دستیابی به نتایج مطلوب اامی میباشد . 


ماشین جوجه کشی

تعیین 

محل مناسب و فراهم سازی برای پرورش: 

محل 

مزرعه رشد طیور بایستی به نحوی انتخاب شود که در گوشه و کنار آن تراکم واحدهای رشد دام و طیور کم باشد و همینطور با مرکزها مرتبطی مثل کارخانجات جوجه کشی، کشتارگاهها، مراکز فراوری ضایعات و پسماندهای دام و طیور و حتی واحدهای کشاورزی و خصوصا گلخانه ای که از فضولات دام و طیور به تیتر کود به کار گیری می نمایند و می‌توانند موجب انتقال کارداران بیماریزا شوند دارای مسافت مطلوب باشند 

با اطمینان بدون نقص نمی‌توان مسافت ای مطلوب و امن جهت احداث واحدهای متفاوت رویش طیور پیشنهاد کرد، چون بعضا از بیماریها مانند نیوکاسل و برونشیت از مسافتهای مضاعف بدور و از طرز هوا به راحتی از یک واحد به واحد دیگر منتقل میگردند . بعضی از عوامل بیماریزا هم نظیر MG از طریق تماس بدون واسطه وتوسط آدم ،حیوانات و یا مواد منتقل می شوند .لذا دستکم فاصله پیشنهادی دو کیلومتر هست . اقداماتی مثل نصب توری (حصارکشی)، درختکاری و دیوارکشی قادر است از عبور و مرور بی راه و روش و بی‌اجازه افراد و حیوانات دوری نموده و خطر انتقال آلودگیها را نیز کاهش دهد .ولی در صورتیکه شما دارای واحدپرورشی می باشید و قصد آغاز عصر نو و جوجه ریزی دوباره را دارید اولی مبادرت پس از ارسال گله به کشتارگاه گشوده کردن تجهیزات و لوازم غیر ثابت تالار رشد است، آنگاه کود را کاملا خارج کرده و پس از کاردک زدن قسمتهایی از بستر که از کف سالن انقطاع نشده و جاروکشی، سالن پرورش شسته میشود . 


در این تراز معمولا از دستگاه‌ها و یا این که پمپ‌هایی استعمال می‌گردد که آب را با فشار و متمرکز پاشش می‌نمایند . به کارگیری از مواد دترجنت (پاک کننده و شوینده) بسیار مؤثر می باشد . شستشو باید از بالا به پائین باشد یعنی مقدمه سقفها و بعد دیوارها و در نقطه پایان کف تالار رویش شسته شوند . فعالیت شستشو در همه نقاط، منافذ، زوایا، ورودی‌های هواکش‌ها و… می بایست بخوبی و با اعتنا و صبر انجام گیرد . پس از شستشو و تعمیرات جزئی و کلی داخل سالنهای پرورش ، تجهیزات و وسائل گشوده شده را مجدد در باطن تالار نصب می کنند . 


آنگاه اولی مرحله ضدعفونی می بایست انجام گردد که خوبتر می باشد از مواد ضدعفونی کننده محلول در آب به کارگیری شود . انتخاب جور ضدعفونی کننده با اعتنا به موقعیت آب و هوایی و مقدار آلودگیهای حوزه‌ تحت نظر دامپزشک ناحیه انجام میگیرد .پس از تهیه و تنظیم محلول ضدعفونی، باید آن را بر روی وسایل ، تجهیزات و همه نقاط سالن رویش اسپری نمود . آن‌گاه از ضدعفونی و کم آب شدن سالن باید بستر مناسبی تهیه کرد؛ این بستر باید به نحوی باشد که ضمن آماده نمودن جایگاهی نرم و آسان برای جوجه کیفیت خیر داشته، خشک، نرم و فارغ از گرد و غبار باشد . جنس، دسته و کیفیت بستر باید بگونه‌ای باشد که باعث به نقص و ضایعات اندام‌ها و قسمت‌های متعدد نگردد . اشکال معمول بستر عبارتند از: تراشه چوب یا این که پوشال (۳ تا ۵ کیلوگرم در متر مربع) – کاه (۵/۲ تا ۴ کیلوگرم درمتر مربع)، سبوس برنج، خرده های ذرت، خاک اره و ماسه . 


در واقع بستر عایقی برای کف تالار است که رطوبت رابه خویش جذب می کند . ضخامت بستر در تابستان بایستی ۳ تا ۵ سانتیمتر و در فصل‌زمستان ۵ تا ۸ سانتیمتر در لحاظ گرفته شود . این ضخامت در نواحی گرم و کم آب قادر است کمتر هم در نظر گرفته شود . یک بستر خوب می بایست عاری از کپک، مواد اضافی و هر مدل آلودگی باشد . با بالا رفتن سن گله پرورشی، بستر به برهان عوامل مختلفی تر و کلوخ می گردد . 

این عامل ها عبارتند از: 

تعداد 

بیش از حد پرنده، در واحد سطحرطوبت بالای محفظه پرورشوجود چربی‌ها ، نمک و مواد نپخته اکثر از تراز تحمل پرنده در جیره غذاییمتعادل نبودن سکو حرارت (بالا بودن یا پائین بودن بیش از حد)بروز برخی از بیماریها مثل گامبورو و کوکسیدیوزنقص در سیستم آبخوریها در هر هم اکنون تصحیح سیستم تهویه، گرم کردن، به نیز زدن و یا این که ردوبدل بسترهای تر و کلوخه گردیده از اقدامات مؤثری هست که در موردها خیس شدن بستر می بضاعت و توان انجام داد . بطور کلی اعمال یک مدیریت خوب در داشتن یک بستر مطلوب و در اختیار گرفتن آب وهوای تالار پرورش تأثیر بسیار فراوان و انکار ناپذیری در سالم پرندگان و در نتیجه سودآوری بخش اعظم دارااست . آنگاه از تعیین و فراهم کردن بستر می بایست نهایی تراز ضدعفونی پیشین از جوجه‌ریزی که معمولا بصورت گاز یا این که بخار فرم آلدئید و با استعمال از فرمالین و پرمنگنات می باشد انجام شود، این تراز را اصطلاحا دود دادن یا گازدهی گویند . این کار در صورتی می تواند مؤثر واقع شودکه سالن رویش کاملاً بسته بوده وکلیه منافذ و سوراخ‌ها مسدود گردیده باشد . در صورتی‌که مسدود کردن بی نقص منافذ و روزنه های تالار امکان پذیر نیست، بهتر می باشد که این تراز هم بصورت اسپری کردن محلول ضدعفونی انجام شود پس از این سطح همگی رفت و آمدها به سالن بایستی کنترل و چه بسا الامکان ممنوع گردد . در طول مدتی که روند فراهم سازی سالن به نقطه پایان رسیده تا مقطع آغاز زمان پرورش و ورود جوجه به درون سالنها برهه زمانی مناسبی برای شست و رفت و ضدعفونی محوطه خارجی سالنها می‌باشد . معمولا محوطه پس از شست و رفت و تطهیر بقایای باقی ما‌نده از عصر پرورشی گذشته شعله افکنی گردیده و بعد از آن آهک پاشی و ضدعفونی میشود . 


۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه ها به سالن می بایست محل تخلیه جوجه ها (۲۰درصد از فضای کل تالار پرورش) گرم شود . دمای مطلوب جهت ۴۸ ساعت نخستین معاش جوجه ها ۳۴-۳۳ رتبه سانتیگراد در طول ۳۰ سانتیمتری از کف تالار می‌باشد . همچنین بایستی رطوبت کافی(۷۰-۵۵) هم طی دوره پرورشی تامین شود که با توجه به تجهیزات جانور در مزرعه نسبت به تامین این نیاز مبادرت می‌شود . 

می بایست توجه داشت که رابطه نزدیکی در بین سن گله، درجه حرارت تالار و میزان رطوبت سالن رشد وجود دارد که در جدول پایین آورده شده است:


تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

کارآفريني و آنلاين مارکتينگ شیک پیکو حایری توریستینو برنده My Bitcoin صندلی اداری شهید عباس اجاقلو قائــــم کلیدسازی سیار شیراز۰۹۱۷۲۰۰۴۷۲۲