تامین آب بهداشتی جهت تندستی گله و کارایی بهینه اقتصادی آن ضروری هست .خطوطی که آب را به پرندگان می رساند روشن نیستند،لذا دیدن آنچه داخل لوله ها اتفاق می افتد غیر ممکن می باشد .به همین عامل در مدت پاکسازی و ضد عفونی فارم در میان دو جوجه ریزی این بخش از سالن ها می تواند به راحتی فراموش شود .لذا دقت به پاکسازی سیستم آبخوری پس از هر گله امری حتمی می‌باشد . 

ماشین جوجه کشی

بهداشت پیروزی آمیز آب با تمیز کاری اثر گذار خطوط آبخوری آغاز می شود .تنوع و تغییر پذیری سیستم های آبخوری موجب بحران در انتخاب راه پاک سازی می شود اما می بضاعت و توان با داشتن اطلاعاتی از کیفیت آب،ابزار صحیح و اندکی همت بر آن ها فائق آمد .با 

پیروی از ارشاد های پایین طیوران شما آب با کیفیت در اختیار خواهند داشت: قدم 

اول:آنالیز آب را داشته باشید آب را جهت مواد معدنی که موجب رنج آن می شود بررسی نمایید کلسیم،منیزیم، و منگنز،اگر آب محتوی بیش از 90PPM مجموع کلسیم و منیزیم و یا این که 0/05PPM منگنز باشد در حیث دریافت کردن سختی گیر و یا این که اسید در برنامه تطهیر خطوط آبخوری مورد نیاز خواهد بود .این ترکیبات رسوب مواد معدنی در خطوط آبخوری و بست ها (اتصالات آن) را از در میان می برد . 

گام 

دوم:اتخاب تمیز کننده بهداشتی یک ماده منزه کننده بهداشتی که بطور موثری کارکشته به حل کردن و از دربین بردن همه بیوفیلم یا این که گل و لای موجود در سیستم آبخوری یاشد را انتخاب فرمائید .از بهترین مواد جهت این منظور محلول های تغلیظ گردیده پراکسد هیدروژن می باشد . 

قبل از به کارگیری از هر تمیز کننده قوی،از کارکرد صحیح مخازن آب مطمئن شوید زیرا در این فیس فشار هوای ایجاد گردیده در خطوط آبخوری به راحتی تخلیه می شود .قبلی از استعمال از پاک کننده ها جهت خودداری از جراحت های غیر واجب یه سیستم آبخوری با تامین کنندگان تجهیزات م کردن نمائید . 

قدم 

سوم:آماده سازی محلول پاک کننده از قویترین سفارش گردیده در بروشور ماده مسئله نظر جهت حصول شایسته ترین فیض استعمال نمائید .بیشتر مقسم های سیستم آبخوری صرفا بضاعت پخش کردن غلظت های در میان 8/0 تا 6/1 درصد از ماده اساسی نخستین را دارا‌هستند .لذا در صورت نیاز به غلظت های بالاتر،بهتر می باشد محلول پاک کننده غلیظ اول را در یک تانک تعالی حل کرده و فارغ از به کارگیری در سیستم آبخوری توزیع فرمایید . 

برای مثال در حالتی که محلول 3% مورد نیاز می‌باشد سه حجم از ماده تمیز کننده را با 97 حجم آب برای ایجاد محلول آخری ادغام فرمایید .از مالامال اکسید هیدروزن 35% با رقت 3% به عنوان پاک کننده ایده آل جهت سیستم های آبخوری می بضاعت و توان اسم پیروزی . 

گام 

چهارم:شستشو و منزه کردن خطوط جهت پر کردن و پاک نمودن 30 متر لوله آبخوری به قطر 20 میلی لیتر به 30 تا 38 لیتر آب نیاز می باشد .در صورتیکه سالنی با 150 متر طول و دو خط آبخوری داشته باشیم می بایست حداقل 380 لیتر محلول پاک کننده ساخته شود .خطوط آبخوری به نحوی باید پباده سازی گردد که امکان گشوده شدن و تخلیه کامل را در دوران پاک سازی داشته باشد . 

جهت 

پاک سازی خطوط آبخوری از پروسه پایین پیروی کنید: 1-لوله های آبخوری را برای تخلیه شدن بی نقص باز کنید . 

2-مواد منزه کننده را وارد لوله های آبخوری نمائید . 

3-آب خروجی از لوله ها را ملاحظه کنید تا از وجود مواد تمیز کننده در آن مانند کف مطمئن شوید . 

4-لوله 

های آبخوری را پس از مالامال شدن از مواد منزه کننده بسته و بگذارید مواد طبق سفارش کارخانه ساخت کننده در لوله ها باقی بماند (در فیس امکان بیش از 24 ساعت) 5-بعد از گذر کرد دوران زمان مشخص مواد منزه کننده را با فشار آب از لوله های آبخوری خارج فرمائید .آبی رنگ که برای این منظور به کار گیری می شود باید حاوی به عبارتی سطح از ماده منزه کننده باشد که بطور نرمال در آب آشامیدنی پرندگان وجود داراست .در غیاب برنامه استاندارد بهداشتی آب،می توانایی یک محلول غلیظ نخستین با افزودن 113 گرم هیپوکلریت سدیم 5% به ازای هرلیتر درست کرد و بعد از آن آن را به نسبت 5/7 گرم در هر لیتر رقیق ایجاد .به این وسیله آب شستشویی با 3-5 PPM کلر آماده خواهد گردید . 

6-پس از منزه کردن،پاکسازی و تخلیه سیستم،آب تامینی بایستی نو و کلرینه گردیده باشد (3-5 PPM در دورترین آبخوری از منبع) .در صورت استعمال از دستگاه میزان گیری کار اکسیداتیو (ORP)،عدد آن دست کم باید 650 باشد . 

لوله های آب از چاه تا سالن های مرغداری هم در در میان دو گله بایستی پاک و تطهیر شوند .بهترین موقعیت عدم تخلیه آب لوله های بیرون از سالن از طریق لوله های داخل تالار می باشد .لذا جهت تخلیه لوله های آب بیرون،شیلنگ رابط لوله های خارج تالار را به تانک دارویی وصل کرده و از روش این سیستم اقدام به تخلیه آب و پاکسازی لوله های آب خارج سالن می نمائیم . 

گام 

پنجم:حذف ترکیبات معدنی پس از پاک کردن خطوط،با استعمال از رنج گیر یا ترکیبات اسیدی می توانایی نسبت به حذف ترکیبات معدنی اقدام کرد .به کار گیری از ترکیبات شیمیایی باید بر مبنا پیشنهاد کارخانه آفریننده رخ گیرد .یک عدد از موادی که به این مراد بکار می رود اسید سیتریک می باشد . 

1-یک محلول غلیظ اول بوسیله مخلوط کردن 2-1 بسته اسید سیتریک در 8/3 لیتر آب بسازید (هر بسته تقریبا دربرگیرنده 410 گرم می باشد)و بعد آن را به نسبت 5/7 گرم در لیتر رقیق فرمائید (8% درصد یا این که 128/1)خطوط آبخوری را با این محلول پر کرده و اذن دهید 24 ساعت باقی بماند جهت حذف بهینه مواد رنج زا،PH پایین 5 لازم می باشد . 

2-خطوط آب را تخلیه نمائید یک محلول غلیظ نخستین که شامل 90-60 گرم هیپو کلریت سدیم 5% یه ازای هر لیتر می‌باشد درست کنید .این محلول را به نسبت 5/7 گرم در لیتر (8% یا این که 128/1) رقیق نموده و خطوط آبخوری را مجددا با آن مالامال و 4 ساعت در این شرایط باقی گذارید .این غلظت ازکلر باکتری های باقی‌مانده را کشته و بقایای بیوفیلم ها را حذف خواهد کرد . 

3-شستشوی نهایی خطوط را با آب آشامیدنی که حاوی مرحله نرمالی از ماده تمیز کننده می باشد انجام دهید (سطح نرمال از ماده تمیز کننده بوسیله ادغام کردن 30 گرم از هیپو کلریت سدیم 5% در هر لیتر آب که به نسبت 5/7 گرم در هرلیتر رقیق گردیده می باشد بدست می آید .) شستشوی ذیل فشار را تا زمانیکه آب لوله ها حاوی بیش از 5 PPM کلر نباشد ادامه دهید . 

قدم 

ششم:سیستم را منزه نگهدارید پس از ضد عفونی،مهم اینست که سیستم آبخوری منزه نگه داشته شود .یک برنامه روزانه مطلوب جهت بهداشت آب بنا کردن فرمایید برنامه بهداشتی ایده آل جهت خطوط آبخوری مشتمل بر تزریق تمیز کننده مطلوب و یک اسید می باشد .اجرای این برنامه نیازمند وجود 2 مقسم یا این که تزریق کننده محلول اول را با هیپو کلریت سدیم (غلظت 5%) به اندازه 40 گرم در لیتر صحیح کرده و آنگاه به نسبت 5/7 گرم در لیتر در آب آشامیدنی رقیق نمایید .هدف تامین آب آشامیدنی بهداشتی با مرحله پیوسته ای از 3-5 PPMکلر در دورترین نقطه تالار از مقسم می باشد . 

سایر 

ضد عفونی کننده ها: ازن (O3) یک یاکتری کش،ویروس کش و اکسید کننده شیمیایی زیاد اثر گذار می باشد .ازن با آهن و منگنز برخورد می دهد تا هر دو آنها با سهولت بیشتری توسط غربال اسیون امکان حذف پیدا نمایند .همچنین ازن غیر متعلق به PH کار کرده و می تواند در چهره استفاده همزمان با کلر،آن را غیر فعال نماید .ازن با وجود این که یک ضد عفونی تماسی بوده و به سرعت پخش می شود البته هیچ باقی مانده ای در سیستم آبخوری باقی نمی گذارد .از آنجائیکه مشکل ها به کارگیری از دی اکسید کلر در نمونه های نو ساخت گردیده برطرف گردیده هست لذا این فرآورده روش خویش را به بازار بعنوان یک ضد عفونی کننده مطلوب باز کرده می‌باشد .دی اکسید کلر به همان میزان کلر در کشتن باکتری ها مفید می باشد و دارای تاثیر بیشتری در کشتن ویروسها و حذف آهن و منگنز است .اثر دی اکسید کلر توسط PH زیر تاثیر قرار نمی گیرد . 

نکته 

های نهایی 1-از اسید بعنوان تنها روش ضد عفونی آب استفاده نکنید چون اسید به تهایی سبب ساز پرورش باکتری ها و قارچ ها در سیستم های آبخوری می شود . 

2-عمومیت استعمال از لبریز اکسید هیدروژن بعنوان یک ضد عفونی کننده آب در حال ارتقا است .PH و قلیائیت بی کربنات نقش مهم را در مقدار تاثیر مالامال اکسید هیدروژن امکان ذخیره سازی در واحد را دارا است البته کیفیت آن به مرور مقطع کاهش می یابد .این ماده یک اکسید کننده قوی بوده ولی هیچ باقیمانده ای به جای نمی گذارد . 

3-پر اکسید هیدروژن یک عکس العمل دهنده کارکشته هست و عمل با آن به محافظت متعددی نیاز داراست .آزمایشات ضروری روی هر ماده شیمیایی باید قبلی از بکار بردن آن انجام گیرد .پیروی از راهبرد استعمال از این ماده جهت دوری از جراحت رسانی به افراد و امکانات فراوان مهم می باشد . 

لبریز اکسید هیدروژن 50% که با نیترات نقره ثبت گردیده می باشد یک ضد عفونی کننده بسیار مفید و بوده که آسیبی به خطوط آبخوری نمی رساند . 

۴-زمان تجویز مواد دیگر در آب آشامیدنی طیور،بهتر میباشد از مصرف کلر و سایر ضد عفونی کننده ها ممانعت بعمل آید .کلر،واکسن ها را غیرفعال کرده و تاثیر برخی از داروها را کاهش می دهد .استفاده از کلر و یا بقیه ضد عفونی کننده ها را پس از اتمام مصرف دارو،واکسن و . . . از رمز بگیرید . 

5-دستورالعمل های بهداشت خطوط آبخوری می تواند تابعی از ضوابط محلی باشد .لطفا با کارشناسان محلی در تماس بوده و همواره از دستور العمل های کارخانه تولید کننده پیروی فرمائید . مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

قیمت سختی گیر آب سختی گیر رزینی | ناب زیست Sarah وبلاگی مناسب برای همه افراد... آموزش عکاسی شرکت سوله سازی آریا سازه آکام فلز تراز کننده سرامیک اجاره انواع خودروهای ایرانی و خارجی مهتاب وکتور گوشي هاي طرح اصلي شهر فرهنگ و ادب نیشابور