مشاهدات 

عارضه ها 


تخم 
های انفجاری 
عفونت 
باکتریایی ، تخم های آلوده و کثیف ، شستن تخم ها با رویه نا صحیح 
تخم 
های روشن 
بی 
نطفگی ، شرایط نا مناسب مراقبت تخم ، گازدهی بسیار ، مرگ و میر اولیه جنین 

حلقه خونی 


ژنتیکی 
، بیماری گله مادر ، تخم های کهنه ، جا به جایی نا مناسب تخم ها ، در جوجه حرارت خیلی بالا یا این که خیلی پایین 
مرگ 
و میر در هفته سوم 
تغذیه 
غیرمناسب مادر ، بیماری گله مادر ، خنک شدن بیش از حد تخم قبلی از قرار دادن در اتومبیل جوجه کشی ، مرتبه حرارت خیلی بالا یا خیلی پایین ، انقطاع شدن برق ، تخم چرخانده نشود ، عدم تهویه 
اتاقک 
هوایی کوچک 
تغذیه 
نا مناسب گله مادر ، تخم های زیاد بزرگ 
اتاقک 
هوایی بزرگ 
تخم 
های کوچک ، رطوبت خیلی زیر یا خیلی بالا 
زودرسی 
جوجه ها 
تخم 
های کوچک ، تخم های نژاد تخم گذار به جای نژاد گوشتی در اتومبیل گذارده شوند ، مرتبه حرارت نادرست ، رطوبت خیلی بالا 
دیر 
رسی جوجه ها 
سکو 
حرارت متغیر ، تخم های بلندمرتبه و مسن ، درجه حرارت نا مناسب ، رطوبت خیلی ذیل ، درجه حرارت هچر خیلی بالا باشد 
رویش 
بی نقص جنین و قرار تصاحب کردن منقار در اتاقک هوایی 
تغذیه 
نا مناسب گله مامان ، مرتبه حرارت خیلی بالا ، رطوبت خیلی بالا ، تهویه ناکافی 
جوجه 
هایی که زودتر شروع به ضربه زدن به پوسته می کنند 


درجه 
حرارت خیلی بالا ، رطوبت خیلی پایین 


ضربه 
زدن به پوسته و مردن جوجه 
تغذیه 
غیرمناسب گله مامان ، ژن های مهلک ، بیماری در گله مامان ، بالا بودن انتهای کوچک تخم در ماشین جوجه کشی ، پوسته نازک تخم ، چرخانده نشدن تخم ، تهویه ناکافی ، بالابودن CO2 ، درجه حرارت غیر مناسب ، رطوبت خیلی پایین 
جوجه 
های چسبناک 
دیر 
منتقل شدن تخم ، رتبه حرارت خیلی بالا ، رطوبت زیر ، پرزگیری کافی نبوده ، سرعت هوا خیلی کم و ناکافی 
جوجه 
های خیلی کوچک 
تخم 
های ایجاد شده در هوای گرم ، تخم های کوچک ، پوسته و نازک پر منفذ ، رطوبت نسبی حخیلی پایین 
جوجه 
ها خیلی درشت باشند 
تخم 
های بزرگ ، رطوبت خیلی بالا 
سینی 
ها از حیث کیفیت و جوجه درآوری یکنواخت نباشند 
تخم 
های حاصله از گله های مادر متفاوت ، تخم های با اندازه گوناگون ، تخم های با سنین مختلف ، بیماری و استرس در گله مامان ، گردش هوای نا کافی 
جوجه 
های نرم 
عدم 
رعایت بهداشت ، رتبه حرارت پایین ، رطوبت خیلی بالا 
جوجه 
های دهیدراته 
تخم 
زود چیده گردیده باشد ، رطوبت خیلی تحت ، جوجه هایی که زمان متعددی پس از خروج در هچر باقی بمانند 
جوجه 
های لهیده 
عدم 
رعایت بهداشت 
بندناف 
غیر ارگانیک و خشک 
تغذیه 
نامناسب مادر ها ، سکو حرارت خیلی زیر ، رطوبت خیلی بالا ، نوسان دوچندان مرتبه حرارت ، رطوبت را پس از خروج جوجه به طور بدون نقص کم نکرده باشند 
بندناف 
مرطوب و بدبو 
عفونت 
بند ناف ، عدم رعایت بهداشت 
جوجه 
ها بضاعت و توان ایستادن نداشته باشند 
تغذیه 
نامناسب ما‌درها ، جايگاه حرارت خطا ، رطوبت نسبی بالا ، تهویه ناکافی 
جوجه 
های فلج 
تغذیه 
نامناسب مادرها ، تغییر‌و تحول درجه حرارت ، جا به جایی ها 
چشمان 
بسته 
سکو 
حرارت خیلی بالا ، رطوبت خیلی بالا ، عدم پرزگیری هچری 
منفجر 
شدن تخم ها 
آلودگی 
تخم ، عدم شست و شو ، آلودگی دستگاه ها مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آموزش برق ساختمان و آموزش برق صنعتی مدادسیاه موج دریا https://www.cardnik.com/ ای تی Erin Todd غرقه Denise