موضوع مطالعه :گوشت مرغ مستعد آلودگی می و شیمیایی است، براین اساس استفاده از حفظ کننده هایی با ویژگی ضد می لازم می باشد . هدف: این مطالعه به منظور محاسبه اثر پوشش خوراکی کیتوزان و اسانس زنیان بر روی کیفیت و زمان ماندگاری فیله های گوشت مرغ در دمای سردخانه بررسی شوید . مواد و منش ها: در این مطالعه فیله های مرغ به وسیله محلول کیتوزان 2% حاوی غلظت های 0 و 1000 و 2000 پی پی ام اسانس زنیان تیمار و به زمان دوازده روز در چهار رتبه سلسیوس نگهداری شد . آزمون های می(شمارش کلی باکتری های اسید لاکتیک ، کلیفرم ها و شمارش کلی میکروارگانیسم های مزوفیل) و آزمون های شیمیایی (تعیین عدد پراکسید و باز های ازته فرار) و خصوصیات حسی ( بو، بافت، رنگ، پذیرش کلی) در زمان هنگامی سه روز یک توشه انجام گرفت . نتایج: نتایج نشان بخشید که شمارش باکتری های اسید لاکتیک ، باکتری های کلیفرم و شمارش باکتری های مزوفیل در مجموعه های تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش مفهوم داری را نشان داده می‌باشد . بررسی نتایج مربوط به امتحان عدد پراکسید نشان داد که تیمار کیتوزان یاور با اسانس زنیان به فیس معنادار توانست پرکسیداسیون چربی را در فیله های مرغ به تاخیر بیندازد همچنین به کار گیری از پوشش کیتوزان و اسانس زنیان منجر کاهش میزان باز های ازته فراروگریز نسبت به مجموعه در اختیار گرفتن گردید . از لحاظ خصوصیات حسی تیم پوشش کیتوزان با 1000 پی پی ام اسانس عمده قضیه تایید قرار گرفت . سود گیری آخری : در مجموع استفاده توام اسانس زنیان و کیتوزان منجر ارتقا دوران مقطع ماندگاری فیله مرغ گردید و با اعتنا به امتحان های حسی و مساله اقتصادی پوشش کیتوزان و غلظت 1000 پی پی ام اسانس زنیان جهت ارتقاء دوران مدت نگهداری فیله مرغ در صنعت گوشت وطیور توصیه می گردد .

هانس كريستيان آندرسن از حیث بازه زمانی زماني، با محمد بن ملك داد، مشهور به شمس تبريزي، فاصله بسيار زيادي دارد؛ ولی پاره اي خصوصيات و ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي اين دو، همچنين شيوه بيان اين دو نويسنده، بسيار به هم نزديك می‌باشد . اين همساني و مشابهت ها، زماني جذاب اعتنا تر مي شود كه بدانيم در اثر ها هر دو نويسنده، «جوجه اُردكي»، حضور دارااست . جوجه اُردكي كه در خط مش شناختِ «خود»، مبتلا «فرآيند فرديت» مي-شود . سئوال اصلي اين متن آن می باشد كه آيا ميان جوجه اُردك شمس تبريزي با جوجه اُردكِ زشت آندرسن، ارتباط اي وجود دارد؟ يا وجود و حضور اين موضوع، (جوجه اُردك فرديت يافته)، در اثر ها دو نويسنده، امري كاملاً اتفاقي و از باب توارد و تصادف می باشد؟ اين متن به شيوه توصيفي- تحليلي و به شیوه كتاب منزل اي مهیا آمده است . يافته هاي اين بررسي، نشان مي دهد، هر چند به فیس انقطاع و يقين، نمي بضاعت در زمینه دسترسي آندرسن به مقاله ها شمس تبريزي، حكم داد؛ ولی پاره اي از قراين و شواهد؛ شائبه توارد و تصادف از اين مطالعه را برطرف و اين بررسي را در دايره مُطالعات تطبيقي قرار مي دهد و عليرغم نزديكي هاي آشكار و مشابهت هاي فكري كه درون مايه اين دو روایت را شكل مي دهد؛ تفاو تا وقتی که هاي زيادي هم در مسير پيمودن فرآيند فرديت، به دیده مي خورد . آنچه در اين مطالعه تطبيقي، بسيار مُهم است، آن میباشد كه بدانيم حق تقدمِ طرح مورد اين قصه مشهور- كه آوازه جهاني دارد- از آنِ شمس تبريزي می باشد و خیر هانس كريستين آندرسن دانماركي . 


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : اسانس ,کیتوزان ,زنیان ,مطالعه ,جوجه ,فیله ,اسانس زنیان ,پوشش کیتوزان ,جوجه اُردك ,شمارش باکتری ,ماندگاری فیله ,مستعد آلودگی می
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Mary دکوراسیون داخلی سرویسکار 09196239826 دانلود تحقیق ivaweb.blog.ir مدرسه کشانک ژاله البصیرة