کلی باسیلوز ین عفونت یک بیماری منحصربه‌فرد نمی باشد البته در فیض تضعیف یمنی و عفونت‌هی تنفسی بوجود می‌ید . کلی باسیلوز و تورم کیسه‌هی هویی در اثر میکوپلاسما، مواجهه با سوزوسرما در طی زمان رشد و عدم وجود تهویه کافی در طی نیمه دوم دورة پرورش تشدید می گردد . تغییرات روزانه دما، اندازه بالی گردوغبار و انباشته شدن آمونیک گله‌ها را مستعد اثرات عفونت‌هی تنفسی کرده و شیوع پستی سمی کولیی در سطح گله افزیش خواهد یافت . 

تضعیف یمنی و بخصوص بیماری بورس عفونی پاسخ سیستم یمنی را کاهش داده و بعنوان علتی در جهت پیدایش کلی باسیلوزهی دوباره معرفی گردیده هست . 

ین بیماری قادر است با به کارگیری از اعمال برنامه‌هی درست واکسیناسیون علیه بیماریهی مضعف یمنی و بیماریهی تنفسی کاهش داده شود . ین دستور مستمند انتخاب سویه‌هی وکسن مناسب و گزینش صحیح بازه زمانی تجویز وکسن است . مؤثر بودن برنامه‌هی وکسیناسیون بید با به کار گیری از پیش‌هی سو‌مین آنالیز شود . کلرینه کردن آب به اندازه PPm2، شستشوی مکرر سیستم‌هی آبرسانی جهت ممانعت از تجمع اجرام و دست اندرکاران عفونی در لوله‌ها وقوع کلی سپتی سمی را کاهش خواهد اعطا کرد . تجویز آنتی‌بیوتیک چه بسا درصورتی که براساس آزمیش انتخاب آلرژی می هم چهره بگیرد، مرگ و میر را صرفا در طی مدت درمان، کاهش خواهد اعطا کرد . 

تجویز آنتی‌بیوتیک بید براساس مقررات دارویی جانور رخ بگیرد . هزینه تجویز داروها قابل دقت بوده و در تجویز آن ها بید نظارت «سودمندی- هزینه» رخ بگیرد . 

 سندرم 

تورم راز ین بیماری تظاهر اختصاصی سلولیت 1 کولیی بوده و در گله سرگرم تا 15 درصد مرگ و میر در اثر تورم دور چشمی و کلی سپتی سمی ناشی از آن می تواند اتفاق افتاد بیفتد . منشاء ین عارضه چندعاملی بوده و تهی دست تضعیف یمنی به وسیله IBD، CIV و بیماری مارک میباشد و پاسخ‌هی یمنی همورال و پاسخ‌هی یمنی بافتی موضعی تضعیف می یابند . برخی استرس‌هی تنفسی به یار تهویه پیین‌تر از حد یده‌آل سبب ساز ساز به تجمع گرد و غبار و آمونیک میشود . عفونت‌هی مستعدکننده مشتمل بر پنومو ویروس‌ها، کرونا ویروس‌ها (برونشیت عفونی) و یا این که این که بیماری نیوکاسل سنتوژن میباشند که عفونت بخش فوقانی دستگاه تنفسی را به وجود می آورند . ماشین جوجه کشی

پنوموویروس‌ها بطور مخصوص التهاب ملتحمه، التهاب کام و مجری بینی را یجاد می کنند . جوجه‌هی در گیر چشمهیشان را موضوع خارش قرار داده و به کولی بیماریزا قابلیت و امکان و امکان تهاجم به بافت‌هی پایین جلوی چشم‌ها و راز را می‌إهند . وارد آوردن جراحت به رمز و بافت لنفاوی ملتحمه وضعیت حاصل را مستعد یجاد سلولیت می نماید . پرندگان داری حالت خفیف بیماری میتوانند به پن دیگر منتقل شده و با در اختیار گذاشتن آب و غذا محافظت شوند . عامل ها بیماریزیی که گله‌ها را در خاورمیانه تضارب می‌کنند تقریباً شبیه جدیه‌هیی هستند که در نیم‌کره غربی دیده میگردند . شدت و دامنه بیماری بعلل ذیل که کشورهی خاورمیانه بالاتر است: وجود استانداردهی پیین بیوسکوریتی،فروش پرونده زنده، برنامه‌هی وکسیناسیون غیرمؤثر، تجهیزات تشخیصی نکافی و تکید بیش از حد به درمان آننی‌بیوتیکی . نقص‌ ها مربوط به تکنولوژی با به کارگیری از یادگرفتن و تحقیق می‌تواند حل شود . نقیص ساختاری هم در طی دوران وقتی و با حرکت ین صنعت بطرف یکپارچگی حاذق میباشد حل شود . 


مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی منبع : بیماری ,یمنی ,تنفسی ,کاهش ,تجویز ,بوده ,خواهد اعطا ,پاسخ‌هی یمنی ,کاهش خواهد ,برنامه‌هی وکسیناسیون ,عفونت‌هی تنفسی
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Fred پاسدار و عاشق ولايت Enhancemyphoto خرید و فروش فلزیاب شرکت زرشناسان سفارش پشت سفارش fun مرکز دیتیلینگ و نانوسرامیک (MAYVINCI) یا بنی آدم محصولات ارگانیک آویسا Larry